KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 07:07
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
193.500.000 34.659.630 -19.909.777 12.387.946 -3.546.219 14.497.128 536.253.298 -333.083.300 95.445.951 88.628.591 -130.299.491 488.533.757 419.778.915 908.312.672
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.299.491 130.299.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-137.767.071 -137.767.071 -22.440.471 -160.207.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.066 34.337.859 2.859.294 37.255.219 12.884.367 50.139.586
Sermaye Arttırımı
132.388.410 191.963.194 324.351.604 324.351.604
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
2.319.267 -2.319.267 0 -14.044.477 -14.044.477
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.064.482 21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 -21.064.482
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-169.471.828 96.527.217 -50.140.180 548.085.078 425.000.287 190.542.557 615.542.844
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -40.974.259 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.488.153 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 401.119.329 0 0 0 -233.696.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.689.520 0 0 0 483.030.429 -137.767.071 0 1.116.309.314 586.720.891 1.703.030.205
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-24.702.769 -304.451.449 329.154.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-50.970.924 -50.970.924 -7.047.286 -58.018.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.989 233.497.815 -92.381.151 141.119.653 49.505.720 190.625.373
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -31.556.156 -31.556.156
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-36.740.095 -2.195.995 38.936.090 -38.936.090 -38.936.090 -38.936.090
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -77.714.354 -2.195.995 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.590.862 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 746.783.718 0 0 0 -377.774.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.260.630 0 0 0 138.166.888 -50.970.924 0 1.036.361.163 619.015.676 1.655.376.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.222.967 92.706.866
Dönem Karı (Zararı)
-58.018.210 -160.207.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
280.895.661 231.630.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 125.632.047 97.506.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.968.072
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-16 50.968.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.239.712 -1.115.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.441.935 865.980
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.681.647 -1.981.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.377.537 79.843.479
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.923.325 -13.305.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.300.862 93.148.969
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.222.692 10.556.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-847.553 944.457
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-847.553 944.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.852.089 -3.592.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -8.521.167 -6.294.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.848 -207.985
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.848 -207.985
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24.139.754 3.022.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.004.325 30.766.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-34.688.286 9.004.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.002.564 -2.434.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.002.564 -2.434.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.882.955 -12.599.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.831.191 3.800.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.831.191 3.800.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11.836.598 11.187.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.721.802 -2.021.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-42.671.549 -785.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.085.528 24.615.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.358.840 9.398.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.444.368 15.217.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.873.126 102.189.918
Ödenen Faiz
-2.017.367 -2.174.379
Alınan Faiz
5.446.569 3.904.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -792.946 -393.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.286.415 -10.820.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.350.618 546.337.946
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
615.542.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.033 8.495.677
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 497.033 8.495.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.043.989 -81.109.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -76.944.076 -79.114.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.099.913 -1.994.672
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-29.944.724 -15.435.082
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-29.944.724 -15.435.082
Alınan Faiz
7.418.542 9.603.366
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.277.480 9.240.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.587.879 7.988.580
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.351.604
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.351.604
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-38.936.090 -21.064.482
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -38.936.090 -21.064.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
410.920.543 427.892.357
Kredilerden Nakit Girişleri
9 335.920.543 392.892.357
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 75.000.000 35.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.886.675 -651.461.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -198.886.675 -541.461.950
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -110.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-14.012.821 14.148.066
Ödenen Temettüler
-31.556.156 -14.044.477
Ödenen Faiz
-52.078.675 -92.101.363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.137.753 20.268.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.460.228 647.033.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.859.663 10.172.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.319.891 657.205.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 382.036.192 160.944.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 459.356.083 818.150.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 501.853.649 439.854.352
Finansal Yatırımlar
8 4.017.340 5.475.436
Ticari Alacaklar
156.618.593 122.423.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 156.618.593 122.423.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
94.880.639 82.795.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 1.071.059 9.946.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 93.809.580 72.848.827
Diğer Alacaklar
56.597.303 64.520.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.086.145 52.493.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.511.158 12.027.081
Türev Araçlar
33.327
Stoklar
12 49.422.557 98.291.519
Peşin Ödenmiş Giderler
13 65.636.188 48.004.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 5.855.099 13.505.023
Diğer Dönen Varlıklar
45.932.214 44.084.251
ARA TOPLAM
980.846.909 918.954.937
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 510.376.538 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.491.223.447 919.817.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 59.138.561 5.402.985
Diğer Alacaklar
48.790.987 20.706.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 33.446.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.344.877 20.706.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 122.710.449 93.185.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 379.707.100
Maddi Duran Varlıklar
15 1.092.089.568 930.235.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.114.262.643 1.871.096.261
Şerefiye
16 74.614.440 71.986.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.039.648.203 1.799.109.529
Peşin Ödenmiş Giderler
13 58.543.944 42.663.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 106.122.716 92.289.733
Diğer Duran Varlıklar
13.366.738 15.930.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.615.025.606 3.451.218.085
TOPLAM VARLIKLAR
5.106.249.053 4.371.035.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 198.448.122 90.497.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 466.364.668 360.453.745
Ticari Borçlar
115.132.959 105.916.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 115.132.959 105.916.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
78.759.089 66.922.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 78.759.089 66.922.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 12.977.035 9.770.715
Diğer Borçlar
44.600.993 35.172.598
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 15.998.183 595.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.602.810 34.577.001
Türev Araçlar
4.995
Ertelenmiş Gelirler
9.767.359 22.631.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.082.443 8.363.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.531.356 13.271.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.121.532 3.840.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.409.824 9.430.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.762.331 16.492.376
ARA TOPLAM
962.431.350 729.492.534
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 171.361.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.133.793.115 729.492.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.738.242.403 1.537.023.467
Diğer Borçlar
17.132.951 15.618.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.132.951 15.618.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
17 618.764 597.106
Türev Araçlar
3.595.438 2.719.553
Ertelenmiş Gelirler
1.474.790 1.393.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.250.317 87.461.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 8.594.857 7.945.868
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 92.655.460 79.515.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 454.764.436 401.934.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.317.079.099 2.046.747.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.450.872.214 2.776.240.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.036.361.163 986.682.093
Ödenmiş Sermaye
21 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
21 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -77.714.354 -40.974.259
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -2.195.995
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.906.266 11.903.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.590.862 -2.593.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.590.862 -2.593.851
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 14.497.128 14.497.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
369.009.472 227.892.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 746.783.718 513.285.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -377.774.246 -285.393.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 83.260.630 69.027.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 138.166.888 483.087.996
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -50.970.924 -329.154.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 619.015.676 608.113.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.655.376.839 1.594.795.491
TOPLAM KAYNAKLAR
5.106.249.053 4.371.035.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 401.251.558 319.024.865 262.484.663 188.734.755
Satışların Maliyeti
22 -303.349.665 -256.496.722 -173.086.983 -140.860.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.901.893 62.528.143 89.397.680 47.874.034
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22 23.632.703 18.283.377 11.102.730 9.457.247
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22 -2.424.896 -2.517.303 -1.129.072 -1.226.800
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.207.807 15.766.074 9.973.658 8.230.447
BRÜT KAR (ZARAR)
119.109.700 78.294.217 99.371.338 56.104.481
Genel Yönetim Giderleri
23 -88.693.180 -64.298.965 -46.749.151 -30.455.798
Pazarlama Giderleri
23 -24.807.125 -24.383.993 -14.461.964 -12.419.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.463.689 6.036.311 32.192.837 299.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.168.123 -69.980.706 -16.964.869 -63.112.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.904.961 -74.333.136 53.388.191 -49.583.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
724.068 259.057 409.234 13.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.885 -207.985 10.803 -88.604
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -2.337.205 -332.466 -2.148.653 -332.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 10.852.089 3.592.515 7.188.118 2.051.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.122.028 -71.022.015 58.847.693 -47.940.048
Finansman Gelirleri
25 49.464.090 29.856.132 40.583.854 25.152.126
Finansman Giderleri
26 -153.935.416 -126.740.041 -91.282.174 -65.145.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.349.298 -167.905.924 8.149.373 -87.933.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.521.167 6.294.471 1.658.273 -3.748.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -15.206.239 -12.321.006 -10.831.231 -10.570.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 23.727.406 18.615.477 12.489.504 6.822.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.828.131 -161.611.453 9.807.646 -91.681.617
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 9.809.921 1.403.911 7.578.081 -2.549.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.018.210 -160.207.542 17.385.727 -94.231.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.047.286 -22.440.471 11.783.837 -13.258.529
Ana Ortaklık Payları
27 -50.970.924 -137.767.071 5.601.890 -80.973.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,20200000 -0,46530000 -0,00590000 -0,27540000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,03210000 0,00810000 0,02460000 0,00660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,20200000 -0,46530000 -0,00590000 -0,27540000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,03210000 0,00810000 0,02460000 0,00660000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.989 58.066 35.638 -90.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.989 58.066 35.638 -90.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
190.622.384 50.081.520 104.423.136 -17.879.816
Yabancı Para Çevrim Farkları
283.003.535 46.688.201 161.815.610 -48.510.321
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-92.381.151 3.393.319 -57.392.474 30.630.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.625.373 50.139.586 104.458.774 -17.970.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.607.163 -110.067.956 121.844.501 -112.202.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.458.434 -9.556.104 38.067.777 -33.404.091
Ana Ortaklık Payları
90.148.729 -100.511.852 83.776.724 -78.798.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704444


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9824 Değişim: -0,01%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2102 Değişim: -0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.863,20 Değişim: -0,18%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.