" />

KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2023 - 16:03
KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336
Transferler
16 -324.799 324.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -159.975 -159.975 -159.975
Dönem Karı (Zararı)
16 -159.975 -159.975 -159.975
Sermaye Arttırımı
16 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 26.000.000 110.530 -6.460.194 -159.975 19.490.361 19.490.361
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 26.000.000 -11.487 110.530 -6.460.194 -98.568 19.540.281 19.540.281
Transferler
16 -98.568 98.568
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 52.728 -2.814.311 -2.761.583 -2.761.583
Dönem Karı (Zararı)
16 -2.814.311 -2.814.311 -2.814.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 52.728 52.728 52.728
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 26.000.000 41.241 110.530 -6.558.762 -2.814.311 16.778.698 16.778.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.559.986 -709.860
Dönem Karı (Zararı)
-2.814.311 -159.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -2.814.311 -159.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.399.427 -13.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 205.914 3.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 35.612 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 35.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.608.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4,23 -1.608.984
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4,24 -39.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 7.492 -17.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.773.724 -535.949
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -115.820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-690.152 -337.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -690.152 -337.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.075.292 38.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.075.292 38.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 249.457 -119.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.546 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 86.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 131.941 42.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.071.224 -37.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 26.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 71.224 -37.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -5.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.559.986 -709.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-746.090 2.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -746.090 2.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.480
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -726.610 2.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.591.284 13.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 13.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -17.700
Ödenen Faiz
23 -71.570
Alınan Faiz
23 1.680.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.405.180 12.293.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.405.180 12.293.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.863.940 6.109.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.269.120 18.402.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.642.947 15.863.940
Finansal Yatırımlar
8 750 750
Ticari Alacaklar
6 412.660 585.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 412.660 585.329
Diğer Alacaklar
7 639.464 585.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 639.464 585.649
Peşin Ödenmiş Giderler
15 472.324 9.545
ARA TOPLAM
39.168.145 17.045.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.168.145 17.045.213
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 8.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.980
Diğer Alacaklar
7 879.084 19.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 879.084 19.207
Maddi Duran Varlıklar
9 1.801.473 1.663.106
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 540.148 364.885
Taşıtlar
9 1.200.086 1.254.333
Mobilya ve Demirbaşlar
9 61.239 43.888
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 359.472 380.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.500.224 872.266
Diğer Haklar
10 1.500.224 872.266
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.182 144.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.182 144.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 146.480 167.154
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.697.895 3.246.700
TOPLAM VARLIKLAR
43.866.040 20.291.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.727 39.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.727 39.154
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 85.727 39.154
Ticari Borçlar
6 186.953 744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 186.953 744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 291.702 232.454
Diğer Borçlar
12 26.071.224 84.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 26.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 71.224 84.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 29.602
ARA TOPLAM
26.665.208 356.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.665.208 356.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
317.061 338.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
317.061 338.246
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 317.061 338.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
105.073 56.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 100.767 56.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.306
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.134 395.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.087.342 751.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 16.778.698 19.540.281
Ödenmiş Sermaye
16 26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 41.241 -11.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 41.241 -11.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 41.241 -11.487
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -6.558.762 -6.460.194
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.814.311 -98.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.778.698 19.540.281
TOPLAM KAYNAKLAR
43.866.040 20.291.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 118.891.895 16.330.328
Satışların Maliyeti
19 -118.985.280 -16.327.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-93.385 3.278
BRÜT KAR (ZARAR)
-93.385 3.278
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.831.471 -604.422
Pazarlama Giderleri
20 -523.497 -2.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 135.095 12.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -102.545 -242.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.415.803 -834.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.415.803 -834.147
Finansman Gelirleri
23 1.680.554 703.476
Finansman Giderleri
23 -71.570 -11.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.806.819 -142.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.492 -17.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.492 -17.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.814.311 -159.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.814.311 -159.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -2.814.311 -159.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 65.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -13.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.728 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.761.583 -159.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.761.583 -159.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141709


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.027 Değişim: 0,02% Hacim : 53.471 Mio.TL Son veri saati : 13:52
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.068
Açılış: 11.035
33,0038 Değişim: 0,55%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0472
Açılış: 32,8228
35,9474 Değişim: 0,29%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 35,9671
Açılış: 35,8438
2.548,16 Değişim: -0,05%
Düşük 2.541,55 12.07.2024 Yüksek 2.561,50
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.