KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 18:38
KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 6.500.000 1.021 355.461 140.940 110.530 -3.773.444 -1.479.818 1.854.690 1.854.690
Transferler
24 -1.479.818 1.479.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -857.344 -857.344 -857.344
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 -1.021 -192.222 -137.765 -331.008 -331.008
Dönem Sonu Bakiyeler
24 6.500.000 163.239 3.175 110.530 -5.253.262 -857.344 666.338 666.338
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 6.500.000 163.239 3.175 110.530 -5.253.262 -857.344 666.338 666.338
Transferler
24 -857.344 857.344
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.775 751.901 750.126 750.126
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 -163.239 -163.239 -163.239
Dönem Sonu Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 -6.110.606 751.901 1.253.225 1.253.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-517.567 -620.732
Dönem Karı (Zararı)
751.901 -857.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
751.901 -857.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.479.957 46.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 23.122 77.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19 -331.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20-22 -46.158 547.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -12.262 -122.405
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -95.051 -125.995
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.349.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
210.489 190.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 210.142 365.152
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 215.142 365.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -5.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 3.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.929 -2.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.929 -2.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 13.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.658 -168.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -29.658 -168.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30 8.997 -3.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 8.997 -3.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-517.567 -620.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.450.655 571.552
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 1.355.605 420.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 95.050 151.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
933.088 -49.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
933.088 -49.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.540 62.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
946.628 13.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 946.628 13.540 62.720
Ticari Alacaklar
11 9 9 537.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 9 9 537.449
Diğer Alacaklar
6-12 95.514 310.656 249.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 95.514 310.656 6.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 243.538
Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.728 17.692 18.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 26.908 35.905 1.673
ARA TOPLAM
1.082.787 377.802 870.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.082.787 377.802 870.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 169.236 653.001
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 27.000 22.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 27.000 22.000
Maddi Duran Varlıklar
15 36.544 59.665 159.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 185.473 173.211 50.806
Diğer Duran Varlıklar
23 420.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
249.017 424.112 1.286.889
TOPLAM VARLIKLAR
1.331.804 801.914 2.156.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 4.061 132 2.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 4.061 132 2.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 13.115
Diğer Borçlar
6+12 0 29.658 197.699
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 29.658 47.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 26.383 32.163 45.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 26.383 32.163 41.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.000
ARA TOPLAM
43.559 61.953 248.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.559 61.953 248.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20 35.020 73.623 53.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 35.020 73.623 53.720
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.020 73.623 53.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.579 135.576 302.241
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.253.225 666.338 1.854.690
Ödenmiş Sermaye
30 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
24 1.021
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
24 163.239 355.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 1.400 3.175 140.940
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 1.400 3.175 140.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 110.530 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -6.110.606 -5.253.262 -3.773.444
Net Dönem Karı veya Zararı
751.901 -857.344 -1.479.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.253.225 666.338 1.854.690
TOPLAM KAYNAKLAR
1.331.804 801.914 2.156.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.375.530 95.451
Satışların Maliyeti
25 -1.367.269 -26.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 8.261 68.931
BRÜT KAR (ZARAR)
8.261 68.931
Genel Yönetim Giderleri
26 -719.598 -1.432.907
Pazarlama Giderleri
26 -28.699 -20.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 147.925 938.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -40.445 -588.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-632.556 -1.034.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.350.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -3.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
713.877 -1.034.028
Finansman Gelirleri
29 44.433 68.425
Finansman Giderleri
29 -18.227 -14.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
740.083 -979.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.818 122.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 11.818 122.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
751.901 -857.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
751.901 -857.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
751.901 -857.344
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.775 -50.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30-24 -2.219 -62.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
444 12.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 444 12.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.775 -50.115
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
750.126 -907.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
750.126 -907.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,00% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3969 Değişim: 0,60%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3996
Açılış: 7,3527
9,0020 Değişim: 0,51%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 9,0052
Açılış: 8,9564
421,56 Değişim: 0,72%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 421,81
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.