" />

KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:52
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Transferler
3.953.094 -3.953.094
Dönem Karı (Zararı)
35.867.449 35.867.449 36.563.831 72.431.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.211 8.211 11.887 20.098
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
150.624 4.266.004 4.416.628 -4.416.628 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -41.342 2.245.416 151.029 21.198.200 35.867.449 92.984.113 108.724.539 201.708.652
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.245.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Transferler
56.805.252 -56.805.252
Dönem Karı (Zararı)
42.634.198 42.634.198 59.789.552 102.423.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.809 -3.809 -3.809
Sermaye Arttırımı
90.000.000 510.307 90.510.307 1.500.000 92.010.307
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17.502.000 17.502.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-10.256 -10.256 10.256 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
192.244 192.244
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 3.873.668 -12.616 290.753 2.445.416 619.064 77.526.938 42.634.198 247.377.421 219.030.098 466.407.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.473.649 -35.964.943
Dönem Karı (Zararı)
102.423.750 72.431.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.431.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.011.016 23.108.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20,21 3.788.028 1.409.011
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.102.173 375.940
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.614.529 375.940
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
487.920 2.281.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 487.920 2.281.646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.115.655 -31.486
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -3.092.907 -455.633
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 4.208.562 424.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -35
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 27.721.586 19.073.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.961.117 -131.504.932
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -17.351.262 1.048.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.842.098 -12.498.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -95.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -21.746.650 -12.498.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -90.755.598 -125.570.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.574 -16.527.555
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -3.242.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 4.698.196 -16.527.555
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.585.651 -34.498.532
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -2.154.378 -3.873.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.583.049 15.524.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12 19.583.049 15.524.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
14 85.225.495 14.026.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 282.405 60.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.546.692 24.156.211
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -33.583.080 24.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -963.612 156.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.271.961 8.868.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.220.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -2.220.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.473.649 -35.964.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.577.268 -4.240.325
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
19.204.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 833.818 293.566
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
833.818 293.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.628.836 -2.131.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -31.999.405 -1.836.386
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -629.431 -295.134
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 1.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -59.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -16.577.676 -2.754.418
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.349.574 352.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.483.882 32.056.657
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.510.307
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.510.307
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.973.575 31.751.739
Kredilerden Nakit Girişleri
7.067.088 31.751.739
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.906.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-695.082
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -695.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.380.263 -8.148.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.380.263 -8.148.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 34.125.977 39.027.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 153.506.240 30.878.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 153.506.240 34.125.977
Finansal Yatırımlar
8 24.250.347 6.936.706
Ticari Alacaklar
98.484.377 73.369.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 107.477 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 98.376.900 73.357.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
477.934.653 385.744.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 477.934.653 385.744.031
Diğer Alacaklar
16.238.716 20.680.285
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,13 3.242.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 12.996.094 20.680.285
Stoklar
11 38.055.929 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
12.397.328 8.677.988
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.332.171 27.189.788
Diğer Dönen Varlıklar
24 9.880.747 7.047.324
ARA TOPLAM
833.080.508 581.754.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
840.080.508 588.754.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 7.370.216 7.332.595
Diğer Alacaklar
1.900.738 1.748.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.900.738 1.748.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 19.242.287 20.205.000
Maddi Duran Varlıklar
18 61.773.608 32.514.542
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.159.999 3.405.930
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.296.429 5.944.852
Şerefiye
19 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.700.944 1.349.367
Peşin Ödenmiş Giderler
1.460 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 1.522.394 2.313.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.267.131 75.030.791
TOPLAM VARLIKLAR
943.347.639 663.785.391
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 162.493.714 154.851.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.072.824 1.542.569
Ticari Borçlar
48.317.588 24.525.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.317.588 24.525.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
213.347.236 128.121.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 213.347.236 128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.619.793 1.337.388
Diğer Borçlar
3.561.003 38.306.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,13 434.420 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 3.126.583 4.289.474
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.457.661 17.729.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.457.661 17.729.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 20.682.994 35.187.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.954.217 3.644.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 624.638 513.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.329.579 3.130.300
ARA TOPLAM
471.507.030 405.247.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.507.030 405.247.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.057.877 3.256.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.375.213 998.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.375.213 998.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.433.090 4.254.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
476.940.120 409.502.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.377.421 114.246.981
Ödenmiş Sermaye
25 120.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 3.873.668 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
278.137 281.946
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
278.137 281.946
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 290.753 290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -12.616 -8.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.445.416
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansa 619.064 619.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 77.526.938 20.731.942
Net Dönem Karı veya Zararı
42.634.198 56.805.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 219.030.098 140.036.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
466.407.519 254.283.027
TOPLAM KAYNAKLAR
943.347.639 663.785.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 154.145.378 77.299.889 94.839.033 54.443.702
Satışların Maliyeti
26 -73.641.149 -37.686.245 -47.695.850 -23.847.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.504.229 39.613.644 47.143.183 30.596.124
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27 2.940.663.666 302.184.758 871.974.969 147.191.641
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27 -2.822.400.536 -220.583.308 -808.566.399 -82.603.278
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.263.130 81.601.450 63.408.570 64.588.363
BRÜT KAR (ZARAR)
198.767.359 121.215.094 110.551.753 95.184.487
Genel Yönetim Giderleri
29,3 -37.604.445 -19.920.024 -20.255.715 -12.563.312
Pazarlama Giderleri
29 -26.054.857 -18.192.527 -11.214.578 -12.229.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,1 -4.680.909 -2.245.546 -3.617.781 -1.579.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 38.356.147 15.627.514 15.978.079 6.499.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -22.560.283 -7.169.603 -8.653.447 -2.890.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.223.012 89.314.908 82.788.311 72.421.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 6.159.744 6.861.752 3.552.016 5.561.160
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -502.427 -960.470 -215.194 -810.039
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
151.880.329 95.216.190 86.125.133 77.172.354
Finansman Gelirleri
32 7.834.520 2.293.393 5.735.600 1.606.832
Finansman Giderleri
32 -29.569.513 -6.009.694 -13.085.834 -3.172.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
130.145.336 91.499.889 78.774.899 75.606.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.721.586 -19.068.609 -18.023.612 -17.014.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -26.927.174 -19.863.365 -16.585.157 -17.873.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -794.412 794.756 -1.438.455 859.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.423.750 72.431.280 60.751.287 58.592.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.423.750 72.431.280 60.751.287 58.592.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.789.552 36.563.831 36.262.881 28.398.549
Ana Ortaklık Payları
34 42.634.198 35.867.449 24.488.406 30.193.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,35530000 1,19560000 0,20410000 1,00650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.809 20.098 7.685 -27.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.883 25.122 9.853 -34.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.074 -5.024 -2.168 6.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.074 -5.024 -2.168 6.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.809 20.098 7.685 -27.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.419.941 72.451.378 60.758.972 58.564.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.789.552 36.575.718 36.310.759 28.378.124
Ana Ortaklık Payları
42.630.389 35.875.660 24.448.213 30.186.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959467


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.075 Değişim: -0,58% Hacim : 63.562 Mio.TL Son veri saati : 15:42
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0935 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2480 Değişim: 0,55%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.632,89 Değişim: 0,42%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.