KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2019 - 19:24
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 3.298.674 -3.298.880 -206 206 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.063 -39.765 -25.702 4.278 -21.424
Dönem Karı (Zararı)
-39.765 -39.765 3.847 -35.918
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.063 14.063 431 14.494
Sermaye Arttırımı
14.013.297 14.013.297 14.013.297
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.345.449 -1.345.449 1.345.449 1.345.449 1.345.449
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
23 -114.075 -114.075 -1.085.057 -1.199.132
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 337.098 7.058.824 -39.765 40.634.812 957.627 41.592.439
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.739.768 337.098 7.010.220 -39.765 44.325.976 1.073.297 45.399.273
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.242 240 10.897.336 10.908.929 -769.648 10.139.281
Dönem Karı (Zararı)
10.897.336 10.897.336 -796.705 10.100.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.242 240 5.482 33.168 38.650
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
23 14.000.000 -14.013.297 -29.895 43.192 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
161.358 161.358 161.358
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.776.248 1.776.248 -1.776.248 -1.776.248 -1.776.248
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
46.940.330 46.940.330
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.733.803 -11.568.901
Dönem Karı (Zararı)
10.100.631 -35.918
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.100.631 -35.918
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.108.467 938.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-24-27 821.164 647.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
316.891 340.873
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 316.891 340.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.332.478 -272.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-27 1.332.478 -272.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.274 -6.045
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 199.391 -6.045
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -119.117 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.636.614 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -4.636.614 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 977.340 229.172
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.741.639 -12.471.814
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 7.086.071 5.559.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-421.852 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 -489.488 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 67.636 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -16.112.408 -23.175.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.440.274 -676.269
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 2.112.934 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -3.553.208 -676.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -239.041 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.120.386 -71.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295.342 -241.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 67.040 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 228.302 -241.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 19.134.954 7.595.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -77.381 -507.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
908.928 -885.293
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13 -196.681 -1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.105.609 114.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -38.918 -20.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.233.396 -47.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 -2.233.396 -47.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.733.803 -11.568.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.693.229 544.101
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.370.160 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
245.814 77.454
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 245.814 75.021
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 2.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.336.626 -429.427
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.190.919 -345.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -145.707 -84.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 896.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.121.255 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -1.123.573 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 12.571 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.026.008 681.383
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -1.199.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
23 0 14.013.297
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.776.248 1.345.449
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -1.776.248 1.345.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.802.256 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 6.802.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.478.231
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -13.478.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.066.582 -10.343.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.066.582 -10.343.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.695.936 21.039.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 19.762.518 10.695.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 19.762.518 10.695.936
Finansal Yatırımlar
5.834.135 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.834.135 622.762
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 5.834.135 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8.373.267 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.993.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
90.448.374 74.652.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6-12 6.440.295 4.155.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 84.008.079 70.496.977
Diğer Alacaklar
807.835 97.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 807.835 97.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
1.547.790 198.252
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.547.790 198.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.938.569 735.339
Diğer Dönen Varlıklar
2.473.986 240.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 2.473.986 240.590
ARA TOPLAM
136.057.333 87.243.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.057.333 87.243.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.690.506 974.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.690.506 974.604
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 20.993.858 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
17 12.351.015 1.141.772
Arazi ve Arsalar
5.255.000
Binalar
2.645.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.045.283 2.470
Taşıtlar
1.036.943 475.349
Mobilya ve Demirbaşlar
1.297.504 663.953
Yapılmakta Olan Yatırımlar
71.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 6.556.786 284.312
Şerefiye
5.626.184
Diğer Haklar
930.602 236.350
Lisanslar
0 47.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.694.368 194.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.371.749 4.358.568
TOPLAM VARLIKLAR
185.429.082 91.602.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.654.798 12.030.658
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.654.798 12.030.658
Banka Kredileri
9 19.654.798 12.000.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 30.658
Ticari Borçlar
6.287.345 938.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.930.553 938.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
53.826.738 34.691.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
6-12 53.826.738 34.691.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 624.412 167.301
Diğer Borçlar
1.574.927 346.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.574.927 346.613
Ertelenmiş Gelirler
86.716 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 86.716 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 490.052 1.123.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.024.347 286.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 645.746 100.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 378.601 186.793
ARA TOPLAM
83.569.335 49.589.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.569.335 49.589.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
995.753 420.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 995.753 420.303
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
995.753 420.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.565.088 50.009.818
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.614.335 40.634.812
Ödenmiş Sermaye
23 30.000.000 16.000.000
Sermaye Avansı
23 14.013.297
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -1.962.317 -186.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 3.363.361 3.393.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.413 58.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.413 58.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 63.413 58.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.740.008
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.740.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 3.740.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.113.346 337.098
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 2.113.346 337.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 5.399.188 7.058.824
Net Dönem Karı veya Zararı
10.897.336 -39.765
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 47.249.659 957.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.863.994 41.592.439
TOPLAM KAYNAKLAR
185.429.082 91.602.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 6.642.821
Satışların Maliyeti
24.2 -5.308.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.334.817
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25.1 1.171.882.590 675.643.118
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
1.171.882.590 675.643.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25.2 -1.132.308.904 -655.656.087
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.132.308.904 -655.656.087
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.573.686 19.987.031
BRÜT KAR (ZARAR)
40.908.503 19.987.031
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -22.548.527 -16.527.445
Pazarlama Giderleri
27.3 -13.806.661 -8.858.919
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27.2 -892.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.1 26.443.333 11.060.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28.2 -16.830.363 -4.913.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.273.669 747.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.1 3.492.783 290.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29.2 -6.288.310 -96.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.478.142 940.864
Finansman Gelirleri
30.1 2.854.492 1.665.087
Finansman Giderleri
30.2 -3.595.622 -2.416.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.737.012 189.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
363.619 -225.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -267.884 -1.123.573
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 631.503 898.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.100.631 -35.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.100.631 -35.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.8 -796.705 3.847
Ana Ortaklık Payları
32 10.897.336 -39.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.410 14.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 48.012 18.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.602 -3.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -9.602 -3.778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.650 14.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.139.281 -21.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.8 -829.873 3.416
Ana Ortaklık Payları
32 10.969.154 -24.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.