KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:36
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 3.298.674 -3.298.880 -206 206 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.714 -895.042 -947.756 -73.019 -1.020.775
Dönem Karı (Zararı)
-895.042 -895.042 -67.115 -962.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -52.714 -52.714 -5.904 -58.618
Sermaye Arttırımı
1.333.000 1.333.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 1.415.449 -1.415.449 1.415.449 1.415.449 1.415.449
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 16.000.000 -116.069 3.393.256 -8.606 267.098 7.242.899 -895.042 25.883.536 3.298.387 29.181.923
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.740.008 337.098 7.058.824 -39.765 44.374.820 1.073.297 45.448.117
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 -39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.330 10.356.342 10.362.672 225.805 10.588.477
Dönem Karı (Zararı)
10.356.342 10.356.342 225.611 10.581.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 6.330 6.330 194 6.524
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
21 14.000.000 -14.013.297 -29.895 43.192 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
186.069 -186.069 186.069 186.069 186.069
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
42.725.173 42.725.173
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 30.000.000 0 3.363.361 64.501 3.740.008 151.029 7.248.751 10.356.342 54.923.992 44.023.844 98.947.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.353.492 -5.746.863
Dönem Karı (Zararı)
10.581.953 -962.157
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.581.953 -962.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
213.574 -56.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-24 449.413 488.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
404.765 4.445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 404.765 4.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.047.881 -464.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 1.047.881 -464.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.581 -16.817
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -33.039 -16.817
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 6.458 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.074.336 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -4.074.336 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.412.432 -68.929
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.442.035 -4.727.967
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -7.733.925 4.859.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.884.910 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 -890.004 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.994.906 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
10 -23.500.535 -7.360.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.165.002 -2.513.682
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-11 -293.227 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -10.871.775 -2.513.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.455.684 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -369.395 12.589
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.534.517 -267.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 289.752 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.244.765 -267.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
10 26.317.964 1.379.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 913.323 -262.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.294.820 -504.108
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-11 55.634 -1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 20.239.186 495.892
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 130.236 -13.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.523.444 -57.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 -1.819.561 -57.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 296.117 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.353.492 -5.746.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.912.246 724.665
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
11 -8.328.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.087 77.416
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 92.087 74.983
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 2.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.982 -248.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -246.678 -202.476
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -120.304 -46.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 896.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.000.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.123.573 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 19.638.714 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-799.210 -330.055
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 0 1.333.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.069 1.415.449
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 186.069 1.415.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-985.279 -3.078.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -985.279 -3.078.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.466.528 -5.352.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.466.528 -5.352.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.695.936 21.039.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.162.464 15.687.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.162.464 10.695.936
Finansal Yatırımlar
10.689.618 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.689.618 622.762
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 10.689.618 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 7.878.452 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 890.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.988.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
97.748.627 74.652.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4-10 3.218.546 4.155.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 94.530.081 70.496.977
Diğer Alacaklar
9.136.535 97.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-11 293.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.843.308 97.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 5.455.684
Peşin Ödenmiş Giderler
567.647 198.252
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 567.647 198.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.935.224 735.339
Diğer Dönen Varlıklar
20 2.060.151 240.590
ARA TOPLAM
160.634.402 87.243.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.634.402 87.243.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.901.139 974.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.901.139 974.604
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 12.669.675 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
15 11.273.766 1.141.772
Arazi ve Arsalar
4.950.000
Binalar
2.418.153
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.183.149 2.470
Taşıtlar
599.819 475.349
Mobilya ve Demirbaşlar
1.204.138 663.953
Yapılmakta Olan Yatırımlar
918.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 9.167.319 284.312
Şerefiye
6.497.805
Diğer Haklar
0 236.350
Lisanslar
2.500.758 47.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.756
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.964.051 194.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.061.166 4.358.568
TOPLAM VARLIKLAR
203.695.568 91.602.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.045.379 12.030.658
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.045.379 12.030.658
Banka Kredileri
7 11.045.379 12.000.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 30.658
Ticari Borçlar
6.439.630 938.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 289.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.149.878 938.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
61.009.748 34.691.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
10 61.009.748 34.691.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.080.624 167.301
Diğer Borçlar
20.641.433 346.613
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-11 55.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 20.585.799 346.613
Ertelenmiş Gelirler
134.736 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 134.736 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.647.588 1.123.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
823.923 286.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 561.622 100.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 262.301 186.793
ARA TOPLAM
103.823.061 49.589.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.823.061 49.589.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
924.671 420.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 924.671 420.303
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
924.671 420.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.747.732 50.009.818
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.923.992 40.634.812
Ödenmiş Sermaye
21 30.000.000 16.000.000
Sermaye Avansı
21 14.013.297
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 0 -186.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.363.361 3.393.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.501 58.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.501 58.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 64.501 58.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.740.008
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.740.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
21 3.740.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 151.029 337.098
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 151.029 337.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.248.751 7.058.824
Net Dönem Karı veya Zararı
10.356.342 -39.765
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 44.023.844 957.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.947.836 41.592.439
TOPLAM KAYNAKLAR
203.695.568 91.602.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.1 1.118.949.073 533.745.050 55.888.550 155.951.962
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
1.118.949.073 533.745.050 55.888.550 155.951.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22.2 -1.087.353.749 -520.107.113 -45.827.909 -149.516.458
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.087.353.749 -520.107.113 -45.827.909 -149.516.458
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.595.324 13.637.937 10.060.641 6.435.504
BRÜT KAR (ZARAR)
31.595.324 13.637.937 10.060.641 6.435.504
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -15.760.026 -12.563.323 -4.621.557 -3.313.002
Pazarlama Giderleri
24.2 -9.563.345 -6.075.388 -3.155.974 -1.977.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 17.303.375 8.882.053 10.033.216 1.628.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -9.202.387 -4.242.590 -6.119.176 -170.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.372.941 -361.311 6.197.150 2.602.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 2.222.444 22.541 1.633.526 19.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -3.396.897 -2.432 -1.742.133 -2.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.198.488 -341.202 6.088.543 2.619.965
Finansman Gelirleri
27.1 1.361.190 1.219.396 453.533 429.006
Finansman Giderleri
27.2 -1.791.392 -1.894.625 -680.874 -607.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.768.286 -1.016.431 5.861.202 2.441.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.186.333 54.274 -1.147.953 -535.947
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.616.817 -753.629 -744.401 -398.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 430.484 807.903 -403.552 -137.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.581.953 -962.157 4.713.249 1.905.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.581.953 -962.157 4.713.249 1.905.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 225.611 -67.115 114.675 206.961
Ana Ortaklık Payları
29 10.356.342 -895.042 4.598.574 1.698.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.524 -58.618 -13.901 -25.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 8.232 -73.273 -17.299 -31.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.708 14.655 3.398 6.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -1.708 14.655 3.398 6.278
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.524 -58.618 -13.901 -25.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.588.477 -1.020.775 4.699.348 1.880.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 225.417 -61.211 115.083 209.503
Ana Ortaklık Payları
29 10.363.060 -959.564 4.584.265 1.671.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719006


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
29,0028 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2445 Değişim: 0,10%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.849,20 Değişim: -0,93%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.