KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:21
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249
Transferler
3.298.674 -3.298.880 -206 206 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.085 112.681 136.766 25.291 162.057
Dönem Karı (Zararı)
112.681 112.681 22.607 135.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 24.085 24.085 2.684 26.769
Dönem Sonu Bakiyeler
21 16.000.000 -1.531.518 3.393.256 68.193 1.682.547 5.827.450 112.681 25.552.609 2.063.697 27.616.306
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 337.098 7.058.824 -39.765 40.634.812 957.627 41.592.439
Transferler
21 -39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.157 5.523.260 5.528.417 166.877 5.695.294
Dönem Karı (Zararı)
5.523.260 5.523.260 166.746 5.690.006
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.157 5.157 131 5.288
Sermaye Avansı
21 14.000.000 -14.013.297 13.297 1.000.000 1.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
186.069 -186.069 186.069 186.069 186.069
Dönem Sonu Bakiyeler
21 30.000.000 3.406.553 63.328 151.029 7.205.559 5.523.260 46.349.729 2.124.073 48.473.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.022.351 -111.681
Dönem Karı (Zararı)
5.690.006 135.288
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.690.006 135.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.372.820 102.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-24 157.223 163.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
170.879 163.834
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 170.879 163.834
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
457.192 -285.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-24 457.192 -285.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.230 -32.671
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -4.815 -32.671
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 6.045
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 586.296 93.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.085.177 -349.728
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -6.230.859 3.481.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.045
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
9 -16.119.360 -6.669.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
490.555 -168.855
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-13 491.315 -168.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -230.209 -51.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 164.568 -147.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
164.568 -147.099
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.333.725 4.352.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 245.519 -281.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.379 -857.579
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-10 -1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 228.379 142.421
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17 25.424 -250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.126 -7.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 13.126 -7.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.022.351 -111.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.317.928 872.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.381 22.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.381 22.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.736 -45.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.271 -39.165
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.465 -6.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.123.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.167.835 -6.843.285
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
186.069
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
186.069
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.843.285
Kredilerden Nakit Girişleri
-6.843.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.981.766
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.981.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.444 -6.082.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.444 -6.082.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.695.936 21.039.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.523.492 14.957.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.523.492 10.695.936
Finansal Yatırımlar
6.853.621 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.853.621 622.762
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 6.853.621 622.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
90.601.338 74.652.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4-9 5.042.702 4.155.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 85.558.636 70.496.977
Diğer Alacaklar
1.270 97.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-10 760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 510 97.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
428.461 198.252
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 428.461 198.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 85.427 735.339
Diğer Dönen Varlıklar
227.464 240.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 227.464 240.590
ARA TOPLAM
108.721.073 87.243.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.721.073 87.243.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
488.133 488.133
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 488.133 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.230.644 974.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.230.644 974.604
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2.274.930 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
14 1.175.732 1.141.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.983 2.470
Taşıtlar
521.903 475.349
Mobilya ve Demirbaşlar
651.846 663.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 287.484 284.312
Diğer Haklar
80.101 236.350
Lisanslar
207.383 47.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 452.491 194.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.909.414 4.358.568
TOPLAM VARLIKLAR
114.630.487 91.602.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.002.298 12.020.532
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.002.298 12.020.532
Banka Kredileri
7 25.000.000 12.000.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.298 20.532
Ticari Borçlar
1.097.905 938.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.097.905 938.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
37.025.509 34.691.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 37.025.509 34.691.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 412.820 167.301
Diğer Borçlar
574.992 346.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 574.992 346.613
Ertelenmiş Gelirler
29.924 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 29.924 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 843.970 1.123.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
713.948 297.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 380.899 100.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 333.049 196.919
ARA TOPLAM
65.701.366 49.589.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.701.366 49.589.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
455.319 420.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 455.319 420.303
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
455.319 420.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.156.685 50.009.818
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.349.729 40.634.812
Ödenmiş Sermaye
21 30.000.000 16.000.000
Sermaye Avansı
21 14.013.297
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -186.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.406.553 3.393.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.328 58.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.328 58.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 63.328 58.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 151.029 337.098
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
151.029 337.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.205.559 7.058.824
Net Dönem Karı veya Zararı
5.523.260 -39.765
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 2.124.073 957.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.473.802 41.592.439
TOPLAM KAYNAKLAR
114.630.487 91.602.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.1 556.595.225 165.521.579
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
554.872.381 163.397.123
Faiz Gelirleri
2.269.405 1.189.695
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
-546.561 934.761
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22.2 -544.801.140 -158.706.447
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-544.801.140 -158.706.447
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.794.085 6.815.132
BRÜT KAR (ZARAR)
11.794.085 6.815.132
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -4.720.911 -5.159.521
Pazarlama Giderleri
24.2 -3.322.889 -2.403.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 2.660.525 4.766.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -281.093 -3.367.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.129.717 651.012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 433.890 2.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -177.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.386.040 653.764
Finansman Gelirleri
27.1 405.467 291.267
Finansman Giderleri
27.2 -516.527 -722.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.274.980 222.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-584.974 -87.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -843.970 -296.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 258.996 209.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.690.006 135.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.690.006 135.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
166.746 22.607
Ana Ortaklık Payları
5.523.260 112.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.288 26.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 6.610 33.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.322 -6.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -1.322 -6.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.288 26.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.695.294 162.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
166.615 19.923
Ana Ortaklık Payları
5.528.679 142.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682799


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.