KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:25
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 -2.454.108 -2.454.108 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811.481 -1.811.481 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -456.596 -456.596 -456.596 0 0 0 0 12.419.484 11.962.888 11.962.888
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.419.484 12.419.484 12.419.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -456.596 -456.596 -456.596 0 0 0 0 0 -456.596 -456.596
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.910.704 -2.910.704 -2.910.704 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 12.419.484 60.098.246 60.098.246
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -147.998 -147.998 -147.998 0 0 0 0 21.343.908 21.195.910 21.195.910
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.343.908 21.343.908 21.343.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -147.998 -147.998 -147.998 0 0 0 0 0 -147.998 -147.998
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.867.795 -2.867.795 -2.867.795 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 21.343.908 90.020.713 90.020.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.152.234 -43.729.463
Dönem Karı (Zararı)
21.343.908 12.419.484
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.343.908 12.419.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.654.215 7.957.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.917.948 1.654.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.723.960 4.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.259.367 28.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.464.593 -23.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.207.536 2.804.126
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.869.285 -1.212.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 21.076.821 4.016.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 44.397 118.251
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
44.397 118.251
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 7.166.299 3.554.767
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-405.925 -178.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.033.711 -63.139.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.033.372 -4.867.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.765.106 2.278.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.798.478 -7.145.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.397.887 -11.827.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.397.887 -11.827.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.088.841 -50.722.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.028 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.075.813 -50.740.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.691.293 4.277.149
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.140.926 3.950.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-550.367 326.414
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.964.412 -42.762.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -19.542 -622.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -7.792.636 -344.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-828.855 -794.507
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -620.942 -135.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.659.070 -837.403
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.659.070 -837.403
Alınan Temettüler
21 405.925 178.717
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,5 2.045.232 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.132.078 40.536.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.862.400 44.211.314
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
10.862.400 44.211.314
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.008.592 -1.056.132
Ödenen Faiz
-20.855.171 -3.831.261
Alınan Faiz
4.869.285 1.212.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.191.301 -3.987.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.191.301 -3.987.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.998.487 18.506.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.189.788 14.519.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.839.788 25.693.719
Finansal Yatırımlar
5 1.203.250 582.308
Ticari Alacaklar
372.014.644 365.445.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.799.767 21.564.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 370.214.877 343.880.992
Diğer Alacaklar
40.999.922 16.854.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.999.922 16.854.713
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.994.997 803.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.061 51.061
Diğer Dönen Varlıklar
269.874 266.223
ARA TOPLAM
466.373.536 409.697.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
466.373.536 409.697.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
137.720 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 137.720 80.101
Maddi Duran Varlıklar
10 2.162.236 1.400.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 914.041 1.691.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.365.168 1.608.333
Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.559 100.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 10.587 195.300
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.724.819 8.110.791
TOPLAM VARLIKLAR
475.098.355 417.808.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 102.943.222 92.080.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 961.617 1.004.105
Ticari Borçlar
270.866.763 241.777.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 31.361 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 270.835.402 241.759.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.036.005 5.501.582
Diğer Borçlar
2.425.675 2.651.390
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 641.052 316.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.784.623 2.334.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 44.640 892.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.009.102 1.307.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.527.808 826.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 481.294 481.294
ARA TOPLAM
381.287.024 345.216.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
381.287.024 345.216.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 31.115 775.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 819.251 774.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.940.252 2.216.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.940.252 2.216.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.790.618 3.767.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
385.077.642 348.983.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 90.020.713 68.824.803
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.867.795 -2.719.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.867.795 -2.719.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.867.795 -2.719.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.938.730 -6.016.404
Net Dönem Karı veya Zararı
21.343.908 20.955.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.020.713 68.824.803
TOPLAM KAYNAKLAR
475.098.355 417.808.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.556.218.637 10.745.869.189 2.374.508.159 922.112.947
Satışların Maliyeti
17 -6.453.214.319 -10.687.306.657 -2.345.142.368 -899.433.066
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.004.318 58.562.532 29.365.791 22.679.881
BRÜT KAR (ZARAR)
103.004.318 58.562.532 29.365.791 22.679.881
Genel Yönetim Giderleri
18 -44.262.799 -31.445.080 -14.315.774 -11.716.840
Pazarlama Giderleri
18 -10.596.192 -8.133.764 -2.644.114 -3.330.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.113.706 277.405 203.282 115.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.646.438 -35.733 -20.052 -15.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.612.595 19.225.360 12.589.133 7.733.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 405.925 178.717 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -44.397 -118.251 -21.889 2.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.974.123 19.285.826 12.567.244 7.735.276
Finansman Gelirleri
22 4.873.098 1.221.809 1.462.739 434.153
Finansman Giderleri
23 -22.337.014 -4.533.384 -7.314.914 -2.119.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.510.207 15.974.251 6.715.069 6.049.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.166.299 -3.554.767 -1.391.117 -1.252.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.944.587 0 -103.031 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -221.712 -3.554.767 -1.288.086 -1.252.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.343.908 12.419.484 5.323.952 4.797.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.343.908 12.419.484 5.323.952 4.797.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olma 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.343.908 12.419.484 5.323.952 4.797.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-147.998 -456.596 -150.155 -271.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-147.998 -456.596 -150.155 -271.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 36.999 114.149 37.538 67.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -184.997 -570.745 -187.693 -339.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-147.998 -456.596 -150.155 -271.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.195.910 11.962.888 5.173.797 4.525.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.195.910 11.962.888 5.173.797 4.525.893ht
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6694 Değişim: 2,72%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,4729 Değişim: 2,71%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
775,67 Değişim: 1,88%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.