KAP ***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 19:48
KAP ***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 899.193.030 505.743.277 613.845.269 336.575.865
Satışların Maliyeti
18 -563.018.104 -356.284.403 -416.440.741 -236.899.412
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
336.174.926 149.458.874 197.404.528 99.676.453
BRÜT KAR (ZARAR)
336.174.926 149.458.874 197.404.528 99.676.453
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.626.628 -7.366.174 -4.427.819 -3.681.207
Pazarlama Giderleri
19 -71.342.954 -21.876.063 -42.202.011 -11.747.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 46.626.725 4.493.127 30.883.186 1.550.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -62.560.080 -15.513.952 -32.038.369 -2.550.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
231.271.989 109.195.812 149.619.515 83.247.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 58.821.910 17.694.030 11.980.663 10.193.869
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -165.112 0 -165.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
290.093.899 126.724.730 161.600.178 93.276.626
Finansman Gelirleri
23 60.896.112 5.460.951 16.783.266 596.457
Finansman Giderleri
24 -42.099.285 -26.955.239 -16.189.587 -6.792.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
308.890.726 105.230.442 162.193.857 87.080.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.382.993 -21.567.560 -31.290.225 -18.409.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -54.173.559 -21.910.102 -40.118.040 -16.702.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.790.566 342.542 8.827.815 -1.706.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.507.733 83.662.882 130.903.632 68.670.635
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.507.733 83.662.882 130.903.632 68.670.635
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
259.507.733 83.662.882 130.903.632 68.670.635
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.132.573 -130.023.583
Dönem Karı (Zararı)
259.507.733 83.662.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.491.855 -3.691.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 8.178.009 1.011.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.069 -11.027
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 30.069 -11.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.401.711 1.145.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.386.541 1.132.895
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.170 12.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -29.107.984 -2.642.390
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.107.984 -2.642.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.547.096 -2.800.581
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -5.510.896
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -6.340.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -3.547.096 9.051.068
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.886.850 -230.318
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-559.714 -163.893
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -559.714 -163.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-455.148.451 -209.994.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.265.278 -309.634.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 -6.918.965 -4.503.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -336.346.313 -305.131.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.315 -196.260
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 -135.316 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 176.631 -196.260
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -34.167.794 6.966.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
27,15 -79.751.016 -6.773.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.037.923 84.551.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 0 11.177.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 71.037.923 73.373.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -7.024.628 2.266.428
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
42.608.656 15.658.431
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
14 42.608.656 15.658.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.757 10.935.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -736.757 10.935.294
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -109.691.165 -16.011.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.800.293 2.242.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.800.293 2.242.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-223.132.573 -130.023.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.335.129 -29.195.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
600.224 508.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 600.224 508.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.076.969 -2.980.880
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.062.419 -2.931.930
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.550 -48.950
Alınan Faiz
23 49.583.146 2.642.390
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-79.441.530 -29.365.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
697.369.651 111.729.475
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.858.410 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.858.410 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
- 0 30.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
383.946.181 177.434.670
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 383.946.181 177.434.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.959.778 -47.023.479
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -281.959.778 -47.023.479
Ödenen Temettüler
-25.000.000 -33.003.222
Ödenen Faiz
24 -20.475.162 -15.678.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.901.949 -47.490.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.901.949 -47.490.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
225.561.800 72.568.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
629.463.749 25.078.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 629.463.749 225.561.800
Finansal Yatırımlar
5 119.406.570 39.965.040
Ticari Alacaklar
523.052.769 177.209.074
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 7.305.538 386.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 515.747.231 176.822.501
Diğer Alacaklar
161.766 203.081
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 135.316 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.450 203.081
Stoklar
8 145.438.677 111.270.883
Peşin Ödenmiş Giderler
81.506.901 1.768.425
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 81.506.901 1.768.425
Diğer Dönen Varlıklar
14 0 5.800.293
ARA TOPLAM
1.499.030.432 561.778.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.499.030.432 561.778.596
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.900.000 5.900.000
Maddi Duran Varlıklar
10 410.273.141 377.948.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 74.595 89.192
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.940 4.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
416.264.676 383.942.101
TOPLAM VARLIKLAR
1.915.295.108 945.720.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.125.543 122.598.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.125.543 122.598.695
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.920.775 2.593.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 83.204.768 120.005.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.253.843 36.719.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.253.843 36.719.800
Banka Kredileri
4 35.253.843 36.719.800
Diğer Finansal Yükümlülükler
104.469.463 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 104.469.463 0
Ticari Borçlar
121.124.392 51.025.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 121.124.392 51.025.079
Diğer Borçlar
948.010 1.684.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 948.010 1.684.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.251.189 120.942.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.251.189 120.942.354
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.705.835 5.088.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.055.772 3.453.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.650.063 1.634.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.142.549 2.533.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 45.142.549 2.533.893
ARA TOPLAM
412.020.824 340.593.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.020.824 340.593.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.180.827 37.149.433
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 662.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 662.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.180.827 36.487.387
Banka Kredileri
4 55.180.827 36.487.387
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.424.655 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 18.424.655 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.843.018 6.625.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.843.018 6.625.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 69.083.722 55.526.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.532.222 99.300.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
565.553.046 439.893.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.349.742.062 505.826.885
Ödenmiş Sermaye
17 132.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 608.858.410 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.591.668 277.946.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.591.668 277.946.350
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 260.212.677 282.473.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -14.621.009 -4.527.518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.617.792 3.909.819
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 8.617.792 3.909.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 95.166.459 27.921.179
Net Dönem Karı veya Zararı
259.507.733 96.049.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.349.742.062 505.826.885
TOPLAM KAYNAKLAR
1.915.295.108 945.720.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 76.503.976 -2.169.518 3.346.084 56.360.080 15.015.831 209.056.453
Transferler
563.735 14.452.096 -15.015.831 0
Dönem Karı (Zararı)
83.662.882 83.662.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
279.936.834 -1.624.577 278.312.257
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -10.000.000 30.000.000
Kar Payları
-33.003.222 -33.003.222
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
112.225 112.225
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 356.440.810 -3.794.095 3.909.819 27.921.179 83.662.882 568.140.595 568.140.595
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 0 282.473.868 -4.527.518 3.909.819 27.921.179 96.049.537 505.826.885
Transferler
4.707.973 91.341.564 -96.049.537
Dönem Karı (Zararı)
259.507.733 259.507.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.261.191 -10.093.491 -32.354.682
Sermaye Arttırımı
32.000.000 32.000.000
Kar Payları
-25.000.000 -25.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
608.858.410 608.858.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
903.716 903.716
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 608.858.410 260.212.677 -14.621.009 8.617.792 95.166.459 259.507.733 1.349.742.062 1.349.742.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
259.507.733 83.662.882 130.903.632 68.670.635
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.354.682 278.312.257 -32.021.000 278.413.987
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-22.261.191 279.936.834 -21.822.459 279.936.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.093.491 -1.624.577 -10.198.541 -1.522.847
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.354.682 278.312.257 -32.021.000 278.413.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.153.051 361.975.139 98.882.632 347.084.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
227.153.051 361.975.139 98.882.632 347.084.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211125


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.494 Değişim: 0,98% Hacim : 59.422 Mio.TL Son veri saati : 14:21
Düşük 10.474 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6363 Değişim: 1,12%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9386 Değişim: 0,10%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.443,51 Değişim: 2,19%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.452,25
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.