KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:20
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.851 0 0 -15.283 128.678 141.491 0 100.570 352.605 0 352.605
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 12.489 0 0 0 0 0 12.489 0 12.489
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.322 3.005 59.383 6.761 94.946 5.704.846 0 242.061 9.715.342 0 9.715.342
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -9.921 -125 0 -837 -4.712 0 0 579.821 564.226 0 564.226
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 26.314 0 0 0 0 0 26.314 0 26.314
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -7.996 0 0 -120.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -14.765 2.941 213.336 -13.869 117.474 6.792.955 0 0 11.279.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
40.708.917 123.250.780 163.959.697 31.097.601 98.737.149 129.834.750
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.513.890 13.085.372 14.599.262 1.372.537 10.943.836 12.316.373
Teminat Mektupları
1.513.890 8.233.876 9.747.766 1.372.210 7.175.918 8.548.128
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.171 0 3.171 3.334 0 3.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.510.719 8.233.876 9.744.595 1.368.876 7.175.918 8.544.794
Banka Kredileri
0 1.701 1.701 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 1.701 1.701 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.727.867 1.727.867 327 908.729 909.056
Belgeli Akreditifler
0 1.727.867 1.727.867 327 908.729 909.056
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
eğerler Alım Satım Taahhütleri
538.809 2.207.944 2.746.753 372.323 1.860.701 2.233.024
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.184.343 0 2.184.343 2.085.527 0 2.085.527
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
239.368 0 239.368 200.991 0 200.991
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.084.158 0 1.084.158 1.065.190 0 1.065.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.782 0 7.782 7.093 0 7.093
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 5.221 5.221 0 4.917 4.917
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 35.116.787 107.952.243 143.069.030 25.970.160 85.927.695 111.897.855
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.286.787 107.952.243 142.239.030 23.430.160 85.927.695 109.357.855
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.188.532 19.954.679 27.143.211 6.158.329 15.491.670 21.649.999
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.346.900 8.185.961 13.532.861 4.732.452 6.010.639 10.743.091
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.841.632 11.768.718 13.610.350 1.425.877 9.481.031 10.906.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.016.477 76.703.472 103.719.949 17.245.275 64.603.671 81.848.946
Swap Para Alım İşlemleri
3.352.402 31.085.181 34.437.583 1.611.334 28.055.834 29.667.168
Swap Para Satım İşlemleri
7.832.075 24.793.039 32.625.114 7.703.941 18.967.229 26.671.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Swap Faiz Satım İşlemleri
7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
81.778 11.294.092 11.375.870 26.556 5.832.354 5.858.910
Para Alım Opsiyonları
40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455
Para Satım Opsiyonları
40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
204.821.423 83.349.505 288.170.928 201.487.848 75.617.002 277.104.850
EMANET KIYMETLER
3.360.521 6.072.954 9.433.475 3.195.337 5.312.548 8.507.885
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.026.206 0 3.026.206 2.909.807 0 2.909.807
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.576 1.663.809 1.694.385 30.697 1.299.864 1.330.561
Tahsile Alınan Çekler
164.231 1.226.866 1.391.097 118.075 1.084.986 1.203.061
Tahsile Alınan Ticari Senetler
139.507 3.152.110 3.291.617 136.757 2.891.018 3.027.775
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 30.169 30.170 1 36.680 36.681
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.378.245 11.790.760 33.169.005 20.963.183 12.543.991 33.507.174
Menkul Kıymetler
273.462 28.114 301.576 273.462 30.693 304.155
Teminat Senetleri
209.824 590.620 800.444 206.560 549.990 756.550
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.618.199 8.568.738 25.186.937 17.008.485 9.329.637 26.338.122
Diğer Rehinli Kıymetler
4.275.850 2.603.288 6.879.138 3.473.766 2.633.671 6.107.437
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
180.082.657 65.485.791 245.568.448 177.329.328 57.760.463 235.089.791
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
245.530.340 206.600.285 452.130.625 232.585.449 174.354.151 406.939.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.063.043 751.374
Alınan Faizler
1.687.041 1.357.297
Ödenen Faizler
-940.221 -783.010
Alınan Temettüler
0 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
188.754 146.140
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32.194 27.872
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
105.470 121.067
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-537.609 -372.179
Ödenen Vergiler
-168.221 -61.595
Diğer
1.695.635 315.781
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.424.620 1.710.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-83.370 12.890
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-107.548 26.333
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.362.942 -154.750
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
261.383 -805.873
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-25.500 622.181
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
617.764 2.480.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-932.365 -703.220
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.792.042 232.000
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.361.577 2.461.761
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
135.626 -475.689
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-61.814 -88.840
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
93.475 166.848
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-139.618 -635.190
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
265.240 337.491
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -767.848 -692.009
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 807.954 474.553
Diğer
-61.763 -38.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-145.605 -82.734
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -120.000 -62.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-25.605 -20.734
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.288.887 919.308
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.082.669 2.822.646
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.678.935 12.408.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.596.266 15.231.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
579.821 242.061
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.719 123.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.046 -2.851
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.718 -3.977
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.672 1.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.765 125.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.314 12.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.031 -19.100
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.686 160.848
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
168 -28.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
590.540 365.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.127.950 16.391.746 22.519.696 10.214.808 18.688.889 28.903.697
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.785.787 15.617.421 17.403.208 4.609.766 17.805.371 22.415.137
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.363.131 13.464.745 14.827.876 2.011.211 16.791.258 18.802.469
Bankalar
(I-3) 833 2.154.104 2.154.937 205 1.014.113 1.014.318
Para Piyasalarından Alacaklar
422.151 0 422.151 2.601.024 0 2.601.024
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -328 -1.428 -1.756 -2.674 0 -2.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 133.254 126.220 259.474 35.237 139.641 174.878
Devlet Borçlanma Senetleri
133.204 126.220 259.424 35.187 139.641 174.828
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
50 0 50 50 0 50
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.202.392 929 1.203.321 1.340.189 869 1.341.058
Devlet Borçlanma Senetleri
1.191.099 0 1.191.099 1.329.741 0 1.329.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.293 929 12.222 10.448 869 11.317
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.006.517 647.176 3.653.693 4.229.616 743.008 4.972.624
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.915.454 647.176 3.562.630 4.102.332 743.008 4.845.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 91.063 0 91.063 127.284 0 127.284
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.056.686 22.927.304 58.983.990 29.750.141 21.556.298 51.306.439
Krediler
(I-5) 31.928.521 23.173.800 55.102.321 25.908.831 21.556.298 47.465.129
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794
Devlet Borçlanma Senetleri
5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.458.686 -246.496 -1.705.182 -1.768.484 0 -1.768.484
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
500.205 410.850 911.055 479.246 360.040 839.286
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 500.205 410.850 911.055 479.246 360.040 839.286
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
328.823 410.850 739.673 479.246 360.040 839.286
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
171.382 0 171.382 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 650.509 37.726 0 37.726 34.021 0 34.021
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 195.100 0 195.100
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 904.470 6.180 910.650 689.035 6.143 695.178
VARLIKLAR TOPLAMI
44.278.206 39.736.080 84.014.286 42.032.181 40.611.370 82.643.551
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 26.246.880 30.411.685 56.658.565 20.167.799 32.914.226 53.082.025
ALINAN KREDİLER
(II-3) 802.283 8.524.104 9.326.387 324.390 9.100.818 9.425.208
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
596.056 83.479 679.535 2.501.827 93.896 2.595.723
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.212.093 564.558 1.776.651 1.180.404 817.468 1.997.872
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.212.093 564.558 1.776.651 1.169.336 817.468 1.986.804
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 166.861 0 166.861 161.525 0 161.525
KARŞILIKLAR
(II-8) 226.632 111.501 338.133 299.711 0 299.711
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
97.135 0 97.135 72.077 0 72.077
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
129.497 111.501 240.998 227.634 0 227.634
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 350.605 0 350.605 116.790 0 116.790
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 255.060 0 255.060 498.804 0 498.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDUR 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 930.580 2.252.350 3.182.930 866.048 2.790.826 3.656.874
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 11.279.559 0 11.279.559 10.809.019 0 10.809.019
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
103.574 0 103.574 121.616 0 121.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
316.941 0 316.941 296.176 0 296.176
Kar Yedekleri
6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846
Yasal Yedekler
432.247 0 432.247 368.858 0 368.858
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
42.066.609 41.947.677 84.014.286 36.926.317 45.717.234 82.643.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 1.965.374 1.391.676
Kredilerden Alınan Faizler
1.598.765 1.004.817
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.980 26.335
Bankalardan Alınan Faizler
941 1.870
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
67.142 209.705
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
261.754 148.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.836 2.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.671 18.566
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
203.247 127.535
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.792 63
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.027.721 -793.229
Mevduata Verilen Faizler
-859.501 -706.883
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-61.362 -77.059
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-75.250 -577
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.872 -7.786
Diğer Faiz Giderleri
-24.736 -924
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
937.653 598.447
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
125.799 110.956
Alınan Ücret ve Komisyonlar
178.876 148.754
Gayri Nakdi Kredilerden
52.092 48.352
Diğer
(IV-12) 126.784 100.402
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-53.077 -37.798
Gayri Nakdi Kredilere
-98 -198
Diğer
(IV-12) -52.979 -37.600
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 0 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 237.814 15.728
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-18.726 3.216
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
969.650 176.888
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-713.110 -164.376
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 476.700 218.539
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.777.966 943.671
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -389.927 -197.123
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-20.529 -4.872
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-257.502 -183.293
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -410.560 -300.559
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
699.448 257.824
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
41.505 34.923
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 740.953 292.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -161.132 -50.686
Cari Vergi Karşılığı
-402.036 -35.900
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -17.819
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
240.904 3.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 579.821 242.061
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 579.821 242.061
Grubun Karı (Zararı)
579.821 242.061
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16630000 0,06940000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027935


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8180 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,1792 Değişim: -0,18%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.447,90 Değişim: 0,11%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.