KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.02.2022 - 18:52
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -161 3.246 0 -59.474 125.891 0 0 768.136 837.638 0 837.638
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.069 0 0 36.069 0 36.069
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.373 61 186.698 -35.076 155.918 -46.570 0 1.200.113 1.458.771 0 1.458.771
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.096.810 95.982.843 127.079.653 31.391.799 65.371.786 96.763.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.371.346 8.189.530 9.560.876 1.357.433 7.062.942 8.420.375
Teminat Mektupları
1.371.019 7.175.918 8.546.937 1.343.434 6.107.892 7.451.326
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.334 0 3.334 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.367.685 7.175.918 8.543.603 1.339.957 6.107.892 7.447.849
Banka Kredileri
0 0 0 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
327 951.034 951.361 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
327 951.034 951.361 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 5.147 87.805 92.952
Diğer Garantilerimizden
0 45.241 45.241 0 74.940 74.940
Diğer Kefaletlerimizden
0 17.337 17.337 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.755.304 1.865.618 5.620.922 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Cayılamaz Taahhütler
3.755.304 1.865.618 5.620.922 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
372.323 1.860.701 2.233.024 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.085.377 0 2.085.377 1.869.623 878.692 2.748.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
200.991 0 200.991 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.065.170 0 1.065.170 1.146.771 0 1.146.771
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.093 0 7.093 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
570 4.917 5.487 1.578 2.749 4.327
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 25.970.160 85.927.695 111.897.855 26.492.473 56.068.170 82.560.643
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.540.000 0 2.540.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.540.000 0 2.540.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.430.160 85.927.695 109.357.855 24.522.473 54.792.336 79.314.809
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.158.329 15.491.670 21.649.999 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.732.452 6.010.639 10.743.091 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.425.877 9.481.031 10.906.908 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.245.275 64.603.671 81.848.946 21.824.587 43.563.616 65.388.203
Swap Para Alım İşlemleri
1.611.334 28.055.834 29.667.168 3.584.027 19.764.590 23.348.617
Swap Para Satım İşlemleri
7.703.941 18.967.229 26.671.170 9.228.560 12.589.974 21.818.534
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.965.000 8.790.304 12.755.304 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.965.000 8.790.304 12.755.304 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
26.556 5.832.354 5.858.910 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
13.278 2.916.177 2.929.455 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
13.278 2.916.177 2.929.455 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
201.501.095 75.669.411 277.170.506 192.025.001 42.875.735 234.900.736
EMANET KIYMETLER
3.208.584 5.364.957 8.573.541 2.240.258 2.805.683 5.045.941
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.909.807 0 2.909.807 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.697 1.299.864 1.330.561 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
118.841 1.086.512 1.205.353 108.756 491.295 600.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
136.757 2.912.346 3.049.103 147.153 1.610.428 1.757.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 66.235 78.717 12.482 24.206 36.688
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
20.963.183 12.543.991 33.507.174 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
273.462 30.693 304.155 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
206.560 549.990 756.550 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.008.485 9.329.637 26.338.122 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.473.766 2.633.671 6.107.437 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
177.329.328 57.760.463 235.089.791 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
232.597.905 171.652.254 404.250.159 223.416.800 108.247.521 331.664.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.785.550 4.874.458
Alınan Faizler
6.674.978 5.342.582
Ödenen Faizler
-3.656.518 -2.182.860
Alınan Temettüler
507 476
Alınan Ücret ve Komisyonlar
615.683 551.193
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(VI-2) 141.065 120.929
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
440.129 661.699
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.667.849 -1.587.216
Ödenen Vergiler
-403.303 -224.613
Diğer
(VI-2) 3.640.858 2.192.268
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.065.305 -5.025.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-69.772 17.666
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-139.519 179.022
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.357.689 1.448.431
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-2) -3.915.846 -287.614
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.610.457 -748.092
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.356.398 -599.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.494.516 -5.258.110
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-2) 7.166.096 222.541
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
720.245 -151.483
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.991.373 -1.364.405
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-252.953 -346.093
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
460.190 444.949
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.111.457 -1.297.866
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
303.730 1.946.210
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.378.383 -3.644.739
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.006.706 1.553.437
Diğer
(VI-2) -19.206 -20.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-145.549 -104.575
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-83.549 -104.575
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-2) 4.779.970 1.090.199
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.363.293 -530.264
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 12.875.355 13.405.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 16.238.648 12.875.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.200.113 768.136
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
258.658 105.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.312 3.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.684 -377
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 3.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
372 197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
260.970 102.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
140.128 36.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-43.500 -74.587
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
195.320 158.166
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.978 -17.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.458.771 873.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.464.748 19.000.679 29.465.427 9.020.517 10.200.528 19.221.045
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.857.397 18.117.161 22.974.558 6.142.611 9.811.403 15.954.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.011.212 16.791.262 18.802.474 986.318 8.123.476 9.109.794
Bankalar
(I-3) 77.712 1.325.899 1.403.611 135.568 1.687.927 1.823.495
Para Piyasalarından Alacaklar
2.771.996 0 2.771.996 5.024.385 0 5.024.385
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -3.523 0 -3.523 -3.660 0 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 35.237 139.641 174.878 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
35.187 139.641 174.828 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
50 0 50 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.342.498 869 1.343.367 582.633 313 582.946
Devlet Borçlanma Senetleri
1.329.741 0 1.329.741 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 869 13.626 12.757 313 13.070
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4.229.616 743.008 4.972.624 2.268.468 309.812 2.578.280
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 4.102.332 743.008 4.845.340 2.242.600 309.812 2.552.412
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 127.284 0 127.284 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.825.288 27.588.965 57.414.253 28.592.521 16.870.977 45.463.498
Krediler
(I-5) 25.920.785 26.885.312 52.806.097 26.050.358 15.962.966 42.013.324
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 110.569 703.653 814.222 84.180 706.985 791.165
Faktoring Alacakları
0 0 0 302.995 201.026 504.021
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.609.794 0 5.609.794 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
5.609.794 0 5.609.794 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.815.860 0 -1.815.860 -2.098.326 0 -2.098.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 671.066 29 671.095 821.209 25 821.234
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 34.294 0 34.294 46.468 0 46.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
34.294 0 34.294 46.468 0 46.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 195.100 810 195.910 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 6.649 0 6.649 1.770 0 1.770
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 823.649 23.733 847.382 604.311 29.164 633.475
VARLIKLAR TOPLAMI
42.021.454 46.614.216 88.635.670 39.087.456 27.100.694 66.188.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.860.786 32.756.412 52.617.198 19.229.755 20.901.128 40.130.883
ALINAN KREDİLER
(II-3) 324.390 15.226.834 15.551.224 1.799.764 7.969.696 9.769.460
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.501.827 93.896 2.595.723 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.404 817.468 1.997.872 791.574 174.586 966.160
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.169.336 817.468 1.986.804 678.575 170.418 848.993
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 11.068 0 11.068 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 24 617 641
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 161.525 0 161.525 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 280.577 711 281.288 251.172 426 251.598
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
75.916 0 75.916 61.926 0 61.926
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
204.661 711 205.372 189.246 426 189.672
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 126.563 94 126.657 158.224 130 158.354
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 498.804 0 498.804 179.664 0 179.664
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 1.167.672 2.828.688 3.996.360 896.519 106.481 1.003.000
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 10.809.019 0 10.809.019 9.416.020 -3.772 9.412.248
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.616 0 121.616 118.345 0 118.345
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
296.176 0 296.176 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.704.846 0 5.704.846 5.050.863 0 5.050.863
Yasal Yedekler
368.858 0 368.858 334.352 0 334.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.335.988 0 5.335.988 4.716.511 0 4.716.511
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.200.113 0 1.200.113 768.136 0 768.136
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.200.113 0 1.200.113 768.136 0 768.136
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.911.567 51.724.103 88.635.670 32.961.230 33.226.920 66.188.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 6.616.553 5.225.358
Kredilerden Alınan Faizler
4.471.379 4.197.542
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
163.807 7.607
Bankalardan Alınan Faizler
49.570 34.631
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
860.881 345.708
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.009.920 553.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.842 13.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
162.199 106.453
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
837.879 432.895
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
45.919 42.800
Diğer Faiz Gelirleri
15.077 43.951
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.690.883 -2.170.377
Mevduata Verilen Faizler
-3.285.048 -1.775.586
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-340.324 -264.181
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.213 -59.735
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-28.712 -28.929
Diğer Faiz Giderleri
-4.586 -41.946
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.925.670 3.054.981
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
411.187 367.695
Alınan Ücret ve Komisyonlar
610.152 550.735
Gayri Nakdi Kredilerden
111.649 103.693
Diğer
(IV-12) 498.503 447.042
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-198.965 -183.040
Gayri Nakdi Kredilere
-479 -978
Diğer
(IV-12) -198.486 -182.062
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 507 476
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 456.966 216.896
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-12.307 98.407
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.812.088 521.932
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.342.815 -403.443
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 603.609 587.554
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.397.939 4.227.602
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -593.529 -1.152.013
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-75.210 -10.835
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-825.848 -746.349
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.311.673 -1.331.460
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.591.679 986.945
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.591.679 986.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -391.566 -218.809
Cari Vergi Karşılığı
-108.704 -250.762
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-410.844 -35.527
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
127.982 67.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.200.113 768.136
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.200.113 768.136
Grubun Karı (Zararı)
1.200.113 768.136
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,34420000 0,22030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001276


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.402 Değişim: -0,18% Hacim : 10.726 Mio.TL Son veri saati : 11:59
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9737 Değişim: 0,88%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9761
Açılış: 16,8262
17,5174 Değişim: -0,11%
Düşük 17,4828 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
982,57 Değişim: 0,49%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.