" />

KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.02.2022 - 18:52
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -250 1.586 22.599 0 0 218.544 0 65.555 308.034 0 308.034
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -250 1.586 22.599 0 0 218.544 0 65.555 308.034 0 308.034
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 1.345 22.925 79.930 -159.623 3.426.242 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -161 1.660 23.969 -57.886 125.891 0 0 768.136 861.609 0 861.609
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.098 0 0 12.098 0 12.098
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.373 61 140.128 -35.076 155.918 0 0 1.200.113 1.458.771 0 1.458.771
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.097.601 98.737.149 129.834.750 31.462.913 67.020.353 98.483.266
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.372.537 10.943.836 12.316.373 1.354.541 9.433.715 10.788.256
Teminat Mektupları
1.372.210 7.175.918 8.548.128 1.345.689 6.107.892 7.453.581
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.334 0 3.334 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.368.876 7.175.918 8.544.794 1.342.212 6.107.892 7.450.104
Banka Kredileri
0 0 0 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
327 908.729 909.056 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
327 908.729 909.056 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.841.852 2.841.852 0 2.533.518 2.533.518
Diğer Kefaletlerimizden
0 17.337 17.337 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.754.904 1.865.618 5.620.522 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Cayılamaz Taahhütler
3.754.904 1.865.618 5.620.522 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
372.323 1.860.701 2.233.024 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.085.527 0 2.085.527 1.869.773 3.834 1.873.607
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
200.991 0 200.991 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.065.190 0 1.065.190 1.146.789 0 1.146.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.093 0 7.093 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 4.917 4.917 0 2.749 2.749
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 25.970.160 85.927.695 111.897.855 26.567.889 56.220.822 82.788.711
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.540.000 0 2.540.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.540.000 0 2.540.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.430.160 85.927.695 109.357.855 24.597.889 54.944.988 79.542.877
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.158.329 15.491.670 21.649.999 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.732.452 6.010.639 10.743.091 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.425.877 9.481.031 10.906.908 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.245.275 64.603.671 81.848.946 21.900.003 43.716.268 65.616.271
Swap Para Alım İşlemleri
1.611.334 28.055.834 29.667.168 3.659.443 19.803.373 23.462.816
Swap Para Satım İşlemleri
7.703.941 18.967.229 26.671.170 9.228.560 12.703.843 21.932.403
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.965.000 8.790.304 12.755.304 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.965.000 8.790.304 12.755.304 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
26.556 5.832.354 5.858.910 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
13.278 2.916.177 2.929.455 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
13.278 2.916.177 2.929.455 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
201.487.848 75.617.002 277.104.850 192.007.939 42.846.154 234.854.093
EMANET KIYMETLER
3.195.337 5.312.548 8.507.885 2.223.196 2.776.102 4.999.298
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.909.807 0 2.909.807 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.697 1.299.864 1.330.561 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
118.075 1.084.986 1.203.061 104.175 490.452 594.627
Tahsile Alınan Ticari Senetler
136.757 2.891.018 3.027.775 147.153 1.598.009 1.745.162
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 36.680 36.681 1 7.887 7.888
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
20.963.183 12.543.991 33.507.174 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
273.462 30.693 304.155 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
206.560 549.990 756.550 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.008.485 9.329.637 26.338.122 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.473.766 2.633.671 6.107.437 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
177.329.328 57.760.463 235.089.791 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
232.585.449 174.354.151 406.939.600 223.470.852 109.866.507 333.337.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.076.869 3.745.151
Alınan Faizler
6.442.703 5.014.708
Ödenen Faizler
-3.651.800 -2.107.182
Alınan Temettüler
177 215
Alınan Ücret ve Komisyonlar
622.895 581.436
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(VI-2) 140.294 119.862
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
430.060 635.292
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.654.242 -1.567.554
Ödenen Vergiler
-102.156 -199.976
Diğer
(VI-2) 848.938 1.268.350
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.005.527 -3.853.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-69.772 17.666
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-139.562 178.572
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.772.540 -1.761.817
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-2) -4.172.285 -120.411
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.610.457 -748.092
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.704.223 -763.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.980.821 -840.547
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-2) 7.035.687 184.798
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.071.342 -108.527
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.224.708 -1.502.013
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-252.635 -342.202
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
458.225 444.554
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.111.457 -1.298.023
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
303.730 1.946.210
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.378.383 -3.644.739
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.006.706 1.553.437
Diğer
(VI-2) -250.894 -161.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-143.415 -102.737
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-81.415 -102.737
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-2) 4.566.928 1.030.782
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.270.147 -682.495
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 12.408.788 13.091.283
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 15.678.935 12.408.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.200.113 768.136
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
258.658 105.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.312 1.499
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.684 -420
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
372 259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
260.970 104.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
140.128 36.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-43.526 -72.915
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
195.320 158.166
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.952 -17.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.458.771 873.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.214.808 18.688.889 28.903.697 8.812.518 9.939.538 18.752.056
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.609.766 17.805.371 22.415.137 5.936.539 9.550.337 15.486.876
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.011.211 16.791.258 18.802.469 986.317 8.123.472 9.109.789
Bankalar
(I-3) 205 1.014.113 1.014.318 636 1.426.865 1.427.501
Para Piyasalarından Alacaklar
2.601.024 0 2.601.024 4.952.440 0 4.952.440
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -2.674 0 -2.674 -2.854 0 -2.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 35.237 139.641 174.878 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
35.187 139.641 174.828 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
50 0 50 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.340.189 869 1.341.058 580.324 313 580.637
Devlet Borçlanma Senetleri
1.329.741 0 1.329.741 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 869 11.317 10.448 313 10.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4.229.616 743.008 4.972.624 2.268.850 309.888 2.578.738
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 4.102.332 743.008 4.845.340 2.242.982 309.888 2.552.870
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 127.284 0 127.284 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.750.141 21.556.298 51.306.439 28.358.587 12.619.235 40.977.822
Krediler
(I-5) 25.908.831 21.556.298 47.465.129 26.106.175 12.619.235 38.725.410
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.609.794 0 5.609.794 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
5.609.794 0 5.609.794 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.768.484 0 -1.768.484 -2.000.902 0 -2.000.902
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
479.246 360.040 839.286 406.117 163.072 569.189
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 479.246 360.040 839.286 406.117 163.072 569.189
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
479.246 360.040 839.286 406.117 163.072 569.189
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 669.170 0 669.170 817.487 0 817.487
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 34.021 0 34.021 45.580 0 45.580
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
34.021 0 34.021 45.580 0 45.580
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 195.100 0 195.100 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 689.035 6.143 695.178 507.391 13.048 520.439
VARLIKLAR TOPLAMI
42.032.181 40.611.370 82.643.551 38.948.340 22.734.893 61.683.233
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
40.205.102
ALINAN KREDİLER
(II-3) 324.390 9.100.818 9.425.208 1.799.764 3.499.113 5.298.877
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.501.827 93.896 2.595.723 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.404 817.468 1.997.872 791.573 174.586 966.159
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.169.336 817.468 1.986.804 678.574 170.418 848.992
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 11.068 0 11.068 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 161.525 0 161.525 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 299.711 0 299.711 320.794 0 320.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
72.077 0 72.077 59.554 0 59.554
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
227.634 0 227.634 261.240 0 261.240
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 116.790 0 116.790 150.352 0 150.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 498.804 0 498.804 185.063 0 185.063
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 866.048 2.790.826 3.656.874 745.093 83.403 828.496
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 10.809.019 0 10.809.019 9.416.020 -3.772 9.412.248
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.616 0 121.616 118.345 0 118.345
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
296.176 0 296.176 38.978 -3.772 35.206
Kar Yedekleri
5.704.846 0 5.704.846 5.004.293 0 5.004.293
Yasal Yedekler
368.858 0 368.858 334.352 0 334.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.335.988 0 5.335.988 4.669.941 0 4.669.941
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.200.113 0 1.200.113 768.136 0 768.136
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.200.113 0 1.200.113 768.136 0 768.136
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.926.317 45.717.234 82.643.551 32.899.751 28.783.482 61.683.233


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 6.380.449 4.896.134
Kredilerden Alınan Faizler
4.339.165 3.979.161
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
163.807 7.607
Bankalardan Alınan Faizler
8.813 10.881
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
857.474 344.831
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.009.920 553.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.842 13.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
162.199 106.453
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
837.879 432.895
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.270 535
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.688.280 -2.094.699
Mevduata Verilen Faizler
-3.294.249 -1.773.122
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-328.520 -190.974
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.213 -59.735
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-28.712 -28.922
Diğer Faiz Giderleri
-4.586 -41.946
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.692.169 2.801.435
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
435.233 426.316
Alınan Ücret ve Komisyonlar
626.325 593.294
Gayri Nakdi Kredilerden
157.683 181.250
Diğer
(IV-12) 468.642 412.044
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-191.092 -166.978
Gayri Nakdi Kredilere
-479 -978
Diğer
(IV-12) -190.613 -166.000
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 177 215
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 455.655 225.408
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-12.309 98.406
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.805.799 500.981
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.337.835 -373.979
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 609.227 570.120
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.192.461 4.023.494
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -592.907 -1.143.132
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-74.531 -10.640
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-803.562 -721.229
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.299.548 -1.321.862
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.421.913 826.631
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
129.955 141.491
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.551.868 968.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -351.755 -199.986
Cari Vergi Karşılığı
-68.594 -222.557
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-408.848 -28.437
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
125.687 51.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.200.113 768.136
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.200.113 768.136
Grubun Karı (Zararı)
1.200.113 768.136
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,34420000 0,22030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001274


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.