" />

KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:11
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -345 3.246 0 -51.112 123.029 0 0 831.730 906.548 0 906.548
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.088 0 0 36.088 0 36.088
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.655 3.005 324 30.406 -36.594 5.050.882 0 831.730 9.481.177 0 9.481.177
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.053 61 0 -21.233 73.908 0 0 804.490 854.173 0 854.173
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.579 0 0 24.579 0 24.579
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.524 3.066 324 811 40.176 5.775.995 0 804.490 10.229.000 0 10.229.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
21.232.770 70.521.356 91.754.126 31.391.799 65.371.786 96.763.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.268.872 5.227.764 6.496.636 1.357.433 7.062.942 8.420.375
Teminat Mektupları
1.263.903 4.682.382 5.946.285 1.343.434 6.107.892 7.451.326
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.335 0 3.335 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.260.568 4.682.382 5.942.950 1.339.957 6.107.892 7.447.849
Banka Kredileri
0 1.162 1.162 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 1.162 1.162 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.967 467.316 472.283 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
4.967 467.316 472.283 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
2 0 2 5.147 87.805 92.952
Diğer Garantilerimizden
0 59.831 59.831 0 74.940 74.940
Diğer Kefaletlerimizden
0 17.073 17.073 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.534.698 943.272 4.477.970 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Cayılamaz Taahhütler
3.534.698 943.272 4.477.970 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
210.616 940.026 1.150.642 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.985.629 0 1.985.629 1.869.623 878.692 2.748.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
217.146 0 217.146 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.090.206 0 1.090.206 1.146.771 0 1.146.771
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.751 0 6.751 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
570 3.246 3.816 1.578 2.749 4.327
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
l Araçlar
1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
14.469.200 63.732.434 78.201.634 24.522.473 54.792.336 79.314.809
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.203.102 14.146.386 17.349.488 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.521.453 6.124.782 8.646.235 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
681.649 8.021.604 8.703.253 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.209.298 44.609.384 55.818.682 21.824.587 43.563.616 65.388.203
Swap Para Alım İşlemleri
1.412.451 20.161.096 21.573.547 3.584.027 19.764.590 23.348.617
Swap Para Satım İşlemleri
3.508.847 16.354.412 19.863.259 9.228.560 12.589.974 21.818.534
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
56.800 4.976.664 5.033.464 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
199.253.625 49.751.936 249.005.561 192.025.001 42.875.735 234.900.736
EMANET KIYMETLER
2.667.924 3.484.917 6.152.841 2.240.258 2.805.683 5.045.941
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.318.114 0 2.318.114 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.185 855.450 885.635 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
161.010 669.671 830.681 108.756 491.295 600.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
146.133 1.926.378 2.072.511 147.153 1.610.428 1.757.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 33.418 45.900 12.482 24.206 36.688
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.764.828 9.190.660 30.955.488 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
132.034 21.575 153.609 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
206.103 367.414 573.517 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.866.289 7.045.140 24.911.429 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.559.492 1.756.531 5.316.023 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
174.820.873 37.076.359 211.897.232 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
220.486.395 120.273.292 340.759.687 223.416.800 108.247.521 331.664.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.546.967 3.819.469
Alınan Faizler
4.921.261 4.045.524
Ödenen Faizler
-2.712.080 -1.580.528
Alınan Temettüler
506 476
Alınan Ücret ve Komisyonlar
447.957 450.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
87.665 58.766
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
322.045 483.624
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.175.015 -1.164.030
Ödenen Vergiler
-212.266 -304.955
Diğer
-133.106 1.830.489
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
711.669 -8.724.116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-93.538 6.358
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
98.555 185.836
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-458.672 -2.239.363
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.375.712 -1.502.639
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
125.790 -212.193
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.948.798 -1.384.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.481.627 -5.621.268
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-51.925 2.043.386
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.258.636 -4.904.647
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.774.290 -3.957.210
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-192.140 -245.342
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
332.699 280.626
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-924.432 -713.678
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
337.493 906.840
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -3.134.475 -4.646.389
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.821.900 467.536
Diğer
-15.335 -6.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-124.825 -79.232
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-62.825 -79.232
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varl 1.294.556 1.369.145
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.654.077 -7.571.944
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.875.355 13.405.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.529.432 5.833.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
804.490 831.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
74.262 110.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.992 2.901
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.695 -442
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 3.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
703 78
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
77.254 108.005
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.579 36.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-26.039 -63.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
93.877 154.743
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.163 -18.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
878.752 942.636


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.995.971 12.423.087 22.419.058 9.020.517 10.200.528 19.221.045
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.631.271 11.983.769 18.615.040 6.142.611 9.811.403 15.954.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.961.377 10.566.956 12.528.333 986.318 8.123.476 9.109.794
Bankalar
(I-3) 313.408 1.416.813 1.730.221 135.568 1.687.927 1.823.495
Para Piyasalarından Alacaklar
4.360.749 0 4.360.749 5.024.385 0 5.024.385
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -4.263 0 -4.263 -3.660 0 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 91.112 108.103 199.215 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
91.068 108.103 199.171 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44 0 44 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.138.619 588 1.139.207 582.633 313 582.946
Devlet Borçlanma Senetleri
1.125.862 0 1.125.862 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 588 13.345 12.757 313 13.070
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.134.969 330.627 2.465.596 2.268.468 309.812 2.578.280
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.068.951 330.517 2.399.468 2.242.600 309.812 2.552.412
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 66.018 110 66.128 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.135.027 19.075.184 46.210.211 28.592.521 16.870.977 45.463.498
Krediler
(I-5) 23.429.283 18.577.724 42.007.007 26.050.358 15.962.966 42.013.324
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 90.685 497.460 588.145 84.180 706.985 791.165
Faktoring Alacakları
12.892 0 12.892 302.995 201.026 504.021
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.986.408 0 -1.986.408 -2.098.326 0 -2.098.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 722.778 22 722.800 821.209 25 821.234
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 38.161 0 38.161 46.468 0 46.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
38.161 0 38.161 46.468 0 46.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 682 0 682 1.770 0 1.770
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 718.066 36.061 754.127 604.311 29.164 633.475
VARLIKLAR TOPLAMI
38.611.345 31.534.354 70.145.699 39.087.456 27.100.694 66.188.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 24.276.114 22.209.773 46.485.887 19.229.755 20.901.128 40.130.883
ALINAN KREDİLER
(II-3) 375.740 10.427.315 10.803.055 1.799.764 7.969.696 9.769.460
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.450 63.562 71.012 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
435.760 217.482 653.242 791.574 174.586 966.160
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 406.228 217.482 623.710 678.575 170.418 848.993
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 29.532 0 29.532 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2 0 2 24 617 641
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 182.819 0 182.819 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 209.854 486 210.340 251.172 426 251.598
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
70.719 0 70.719 61.926 0 61.926
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
139.135 486 139.621 189.246 426 189.672
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 217.818 2.978 220.796 158.224 130 158.354
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 215.609 0 215.609 179.664 0 179.664
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 955.505 118.432 1.073.937 896.519 106.481 1.003.000
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 10.228.903 97 10.229.000 9.416.020 -3.772 9.412.248
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
120.936 0 120.936 118.345 0 118.345
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
41.214 97 41.311 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.775.995 0 5.775.995 5.050.863 0 5.050.863
Yasal Yedekler
368.859 0 368.859 334.352 0 334.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.407.136 0 5.407.136 4.716.511 0 4.716.511
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
804.490 0 804.490 768.136 0 768.136
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
804.490 0 804.490 768.136 0 768.136
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
37.105.574 33.040.125 70.145.699 32.961.230 33.226.920 66.188.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 4.819.898 3.938.241 1.769.542 1.171.561
Kredilerden Alınan Faizler
3.169.541 3.159.248 1.077.900 993.160
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
117.746 0 49.250 0
Bankalardan Alınan Faizler
33.644 19.587 12.994 7.914
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
744.575 266.014 214.053 4.317
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
707.327 428.309 403.570 144.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.196 12.515 3.733 3.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
102.278 85.837 44.140 18.615
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
597.853 329.957 355.697 123.027
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
33.324 30.265 10.478 10.564
Diğer Faiz Gelirleri
13.741 34.818 1.297 10.639
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.751.117 -1.553.869 -977.479 -460.508
Mevduata Verilen Faizler
-2.481.113 -1.248.276 -895.811 -362.722
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-246.976 -198.632 -75.252 -46.058
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.350 -47.423 -328 -36.129
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-19.383 -25.458 -5.483 -3.588
Diğer Faiz Giderleri
-2.295 -34.080 -605 -12.011
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.068.781 2.384.372 792.063 711.053
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
312.944 307.749 122.231 97.807
Alınan Ücret ve Komisyonlar
450.398 449.737 171.304 132.273
Gayri Nakdi Kredilerden
82.054 92.536 22.845 25.956
Diğer
(IV-12) 368.344 357.201 148.459 106.317
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-137.454 -141.988 -49.073 -34.466
Gayri Nakdi Kredilere
-373 -790 -81 -274
Diğer
(IV-12) -137.081 -141.198 -48.992 -34.192
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 506 476 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 103.434 191.185 20.056 86.841
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.596 73.767 -97.585 55.810
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
585.303 994.885 153.139 468.806
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-480.273 -877.467 -35.498 -437.775
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 480.173 445.866 158.764 76.921
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.965.838 3.329.648 1.093.114 972.622
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -336.447 -723.107 -39.598 -130.601
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-8.192 -13.010 -2.610 -10.687
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-596.428 -553.007 -203.094 -187.230
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -923.000 -968.467 -298.704 -321.457
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.101.771 1.072.057 549.108 322.647
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.101.771 1.072.057 549.108 322.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -297.281 -240.327 -128.214 -63.226
Cari Vergi Karşılığı
-275.268 -132.904 -206.811 2.440
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-116.833 -116.025 -8.699 -70.510
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
94.820 8.602 87.296 4.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 804.490 831.730 420.894 259.421
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 804.490 831.730 420.894 259.421
Grubun Karı (Zararı)
804.490 831.730 420.894 259.421
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23080000 0,23860000 0,12070000 0,07440000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975254


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,00% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0780 Değişim: 0,11%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1027
Açılış: 33,0413
36,0777 Değişim: 0,38%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1207
Açılış: 35,9402
2.558,88 Değişim: 0,31%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.