KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:24
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -518 0 0 -26.516 31.884 0 0 306.997 311.847 0 311.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.578 -241 326 53.414 -127.739 4.708.096 0 306.997 8.542.354 0 8.542.354
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 8.954.065
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.915 0 0 -15.283 128.678 0 0 207.138 317.618 0 317.618
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.068 28.762 326 6.759 94.946 5.267.158 0 207.138 9.209.683 0 9.209.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.413.069 72.928.895 99.341.964 31.462.913 67.020.353 98.483.266
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.315.680 8.931.952 10.247.632 1.354.541 9.433.715 10.788.256
Teminat Mektupları
1.315.680 5.880.710 7.196.390 1.345.689 6.107.892 7.453.581
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.352 0 3.352 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.312.328 5.880.710 7.193.038 1.342.212 6.107.892 7.450.104
Banka Kredileri
0 1.411 1.411 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 1.411 1.411 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 619.899 619.899 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
0 619.899 619.899 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.378.015 2.378.015 0 2.533.518 2.533.518
Diğer Kefaletlerimizden
0 51.917 51.917 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.607.192 933.546 4.540.738 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Cayılamaz Taahhütler
3.607.192 933.546 4.540.738 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
331.882 920.584 1.252.466 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.872.622 9.866 1.882.488 1.869.773 3.834 1.873.607
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
248.419 0 248.419 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.124.581 0 1.124.581 1.146.789 0 1.146.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.908 0 5.908 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 3.096 3.096 0 2.749 2.749
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 21.490.197 63.063.397 84.553.594 26.567.889 56.220.822 82.788.711
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.960.197 63.063.397 81.023.594 24.597.889 54.944.988 79.542.877
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.025.865 10.401.805 13.427.670 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.153.260 4.513.706 6.666.966 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
872.605 5.888.099 6.760.704 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.769.346 48.450.113 63.219.459 21.900.003 43.716.268 65.616.271
Swap Para Alım İşlemleri
1.722.304 20.402.481 22.124.785 3.659.443 19.803.373 23.462.816
Swap Para Satım İşlemleri
6.083.042 14.032.412 20.115.454 9.228.560 12.703.843 21.932.403
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
164.986 4.208.658 4.373.644 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.821 2.821 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
195.172.556 46.006.480 241.179.036 192.007.939 42.846.154 234.854.093
EMANET KIYMETLER
2.329.335 3.163.077 5.492.412 2.223.196 2.776.102 4.999.298
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.034.741 0 2.034.741 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.950 721.196 752.146 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
104.932 649.250 754.182 104.175 490.452 594.627
Tahsile Alınan Ticari Senetler
158.711 1.781.536 1.940.247 147.153 1.598.009 1.745.162
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 11.095 11.096 1 7.887 7.888
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.797.731 8.736.753 31.534.484 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
132.034 22.940 154.974 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
212.860 346.502 559.362 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.115.262 6.761.726 25.876.988 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.336.665 1.605.585 4.942.250 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
170.045.490 34.106.650 204.152.140 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
221.585.625 118.935.375 340.521.000 223.470.852 109.866.507 333.337.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
716.450 2.842.407
Alınan Faizler
1.357.297 1.429.674
Ödenen Faizler
-783.010 -587.078
Alınan Temettüler
1 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
146.140 161.085
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.872 16.899
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
121.067 171.313
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-372.179 -376.416
Ödenen Vergiler
-61.595 -46.316
Diğer
280.857 2.073.246
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.710.323 -4.395.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12.890 13.459
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
26.333 9.595
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-154.750 -1.906.697
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-805.873 -424.449
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
622.181 -399.960
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.480.826 -855.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-703.220 -1.178.583
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
231.936 347.018
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.426.773 -1.552.637
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-440.701 286.884
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-88.840 -33.066
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
166.848 31.975
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-635.190 -278.727
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
337.491 530.344
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -692.009 -14.089
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 474.553 52.230
Diğer
-3.554 -1.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-82.734 -28.838
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.734 -28.838
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
919.308 545.364
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.822.646 -749.227
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.408.788 13.091.283
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.231.434 12.342.056


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
207.138 306.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
110.480 4.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.915 -518
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.991 -653
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.076 135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
113.395 5.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19.100 -33.420
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
160.848 39.826
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.353 -1.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
317.618 311.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.305.786 12.418.190 22.723.976 8.812.518 9.939.538 18.752.056
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.820.994 12.012.714 18.833.708 5.936.539 9.550.337 15.486.876
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.445.437 11.524.877 12.970.314 986.317 8.123.472 9.109.789
Bankalar
(I-3) 710 487.837 488.547 636 1.426.865 1.427.501
Para Piyasalarından Alacaklar
5.377.796 0 5.377.796 4.952.440 0 4.952.440
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -2.949 0 -2.949 -2.854 0 -2.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 8.240 83.672 91.912 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
8.193 83.672 91.865 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47 0 47 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 841.129 555 841.684 580.324 313 580.637
Devlet Borçlanma Senetleri
830.681 0 830.681 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 555 11.003 10.448 313 10.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.635.423 321.249 2.956.672 2.268.850 309.888 2.578.738
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.496.959 321.249 2.818.208 2.242.982 309.888 2.552.870
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 138.464 0 138.464 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
28.656.542 13.811.299 42.467.841 28.358.587 12.619.235 40.977.822
Krediler
(I-5) 26.169.856 13.811.299 39.981.155 26.106.175 12.619.235 38.725.410
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.990.552 0 -1.990.552 -2.000.902 0 -2.000.902
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 758.235 0 758.235 817.487 0 817.487
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 41.766 0 41.766 45.580 0 45.580
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
41.766 0 41.766 45.580 0 45.580
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 536.494 13.120 549.614 507.391 13.048 520.439
VARLIKLAR TOPLAMI
40.410.155 26.242.943 66.653.098 38.652.895 22.572.155 61.225.050
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 22.732.701 22.527.530 45.260.231 19.252.578 20.952.524 40.205.102
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.262.356 3.858.568 5.120.924 1.799.764 3.499.113 5.298.877
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9.684 61.530 71.214 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
669.280 339.359 1.008.639 791.573 174.586 966.159
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 592.593 339.359 931.952 678.574 170.418 848.992
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 76.687 0 76.687 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 191.973 0 191.973 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 309.315 0 309.315 320.794 0 320.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
66.896 0 66.896 59.554 0 59.554
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
242.419 0 242.419 261.240 0 261.240
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 124.657 0 124.657 150.352 0 150.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 227.126 0 227.126 185.063 0 185.063
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 670.429 112.681 783.110 745.093 83.403 828.496
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.209.683 0 9.209.683 8.957.837 -3.772 8.954.065
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.088 0 147.088 144.420 0 144.420
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
102.031 0 102.031 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.267.158 0 5.267.158 4.708.096 0 4.708.096
Yasal Yedekler
348.839 0 348.839 317.508 0 317.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.918.319 0 4.918.319 4.390.588 0 4.390.588
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
207.138 0 207.138 626.645 0 626.645
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
207.138 0 207.138 626.645 0 626.645
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
35.407.204 31.245.894 66.653.098 32.441.568 28.783.482 61.225.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 1.391.676 1.384.228
Kredilerden Alınan Faizler
1.004.817 1.041.666
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
26.335 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.870 3.899
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
209.705 199.471
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
148.886 138.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.785 7.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
18.566 45.551
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
127.535 86.166
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
63 342
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -793.229 -577.566
Mevduata Verilen Faizler
-706.883 -507.063
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-77.059 -46.858
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-577 -302
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.786 -12.848
Diğer Faiz Giderleri
-924 -10.495
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
598.447 806.662
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
110.956 116.984
Alınan Ücret ve Komisyonlar
148.754 164.578
Gayri Nakdi Kredilerden
48.352 47.568
Diğer
(IV-12) 100.402 117.010
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-37.798 -47.594
Gayri Nakdi Kredilere
-198 -196
Diğer
(IV-12) -37.600 -47.398
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 1 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 15.728 73.582
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.216 -4.094
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
176.888 417.623
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-164.376 -339.947
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 218.539 263.083
FAALİYET BRÜT KÂRI
943.671 1.260.311
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -197.123 -352.381
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-4.872 -2.236
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-183.293 -172.732
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -300.559 -332.931
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
257.824 400.031
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 257.824 400.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -50.686 -93.034
Cari Vergi Karşılığı
-35.900 -33.072
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-17.819 -59.962
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.033 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 207.138 306.997
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 207.138 306.997
Grubun Karı (Zararı)
207.138 306.997
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05940000 0,08810000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935367


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.