KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:40
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -906 0 -3.534 94.698 -762.587 0 0 1.541.866 869.537 0 869.537
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.392 0 0 11.392 0 11.392
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.139.657 0 -1.140.634 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.139.657 0 -1.140.634 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -161 3.246 0 -59.474 125.891 0 0 768.136 837.638 0 837.638
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.069 0 0 36.069 0 36.069
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.391.799 65.371.786 96.763.585 34.478.415 75.741.500 110.219.915
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.357.433 7.062.942 8.420.375 1.669.594 6.670.880 8.340.474
Teminat Mektupları
1.343.434 6.107.892 7.451.326 1.649.564 5.076.444 6.726.008
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.477 0 3.477 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.339.957 6.107.892 7.447.849 1.645.489 5.076.444 6.721.933
Banka Kredileri
0 1.269 1.269 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 1.269 1.269 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.491 718.677 723.168 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
4.491 718.677 723.168 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
5.147 87.805 92.952 15.956 72.095 88.051
Diğer Garantilerimizden
0 74.940 74.940 0 197.295 197.295
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 72.359 76.720 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.541.893 2.240.674 5.782.567 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Cayılamaz Taahhütler
3.541.893 2.240.674 5.782.567 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
262.390 1.359.233 1.621.623 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.869.623 878.692 2.748.315 1.695.522 646.582 2.342.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
231.822 0 231.822 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.146.771 0 1.146.771 1.300.950 0 1.300.950
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.929 0 5.929 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.578 2.749 4.327 1.765 2.131 3.896
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 26.492.473 56.068.170 82.560.643 29.103.508 64.435.437 93.538.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.970.000 1.275.834 3.245.834 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.970.000 1.275.834 3.245.834 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.522.473 54.792.336 79.314.809 24.023.508 62.229.618 86.253.126
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.675.190 7.758.902 10.434.092 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.799.674 3.508.433 5.308.107 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
875.516 4.250.469 5.125.985 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.824.587 43.563.616 65.388.203 21.428.055 51.953.125 73.381.180
Swap Para Alım İşlemleri
3.584.027 19.764.590 23.348.617 1.995.789 20.142.032 22.137.821
Swap Para Satım İşlemleri
9.228.560 12.589.974 21.818.534 4.018.266 16.292.637 20.310.903
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.506.000 5.604.526 10.110.526 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.506.000 5.604.526 10.110.526 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
22.696 3.469.818 3.492.514 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
11.348 1.734.909 1.746.257 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
11.348 1.734.909 1.746.257 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
192.025.001 42.875.735 234.900.736 191.850.928 32.720.240 224.571.168
EMANET KIYMETLER
2.240.258 2.805.683 5.045.941 1.617.573 2.108.482 3.726.055
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.940.931 0 1.940.931 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.936 679.754 710.690 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
108.756 491.295 600.051 95.899 433.100 528.999
Tahsile Alınan Ticari Senetler
147.153 1.610.428 1.757.581 137.270 1.288.791 1.426.061
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 24.206 36.688 12.482 66.300 78.782
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.671.501 8.328.932 31.000.433 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 32.216 164.250 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
209.030 317.950 526.980 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.113.316 6.566.119 25.679.435 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
3.216.211 1.412.647 4.628.858 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
167.113.242 31.741.120 198.854.362 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
223.416.800 108.247.521 331.664.321 226.329.343 108.461.740 334.791.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.874.458 1.391.191
Alınan Faizler
5.342.582 7.544.919
Ödenen Faizler
-2.182.860 -4.039.980
Alınan Temettüler
476 3.115
Alınan Ücret ve Komisyonlar
551.193 659.877
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(VI-2) 120.929 126.267
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
661.699 793.590
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.587.216 -1.490.754
Ödenen Vergiler
-224.613 -600.029
Diğer
(VI-2) 2.192.268 -1.605.814
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.025.941 1.202.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.666 -93.803
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
179.022 -160.384
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.448.431 6.002.134
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-2) -287.614 3.046.096
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-748.092 -447.237
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-599.785 5.509.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.258.110 -11.481.044
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-2) 222.541 -1.173.071
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-151.483 2.593.726
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.364.405 -1.467.022
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 13.223
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-346.093 -356.161
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
444.949 333.853
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.297.866 -553.547
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.946.210 15.836
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.644.739 -912.878
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.553.437 36.299
Diğer
(VI-2) -20.303 -43.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-104.575 -106.097
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-104.575 -106.097
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-2) 1.090.199 964.621
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-530.264 1.985.228
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 13.405.619 11.420.391
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 12.875.355 13.405.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
768.136 1.541.866
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
105.571 -660.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.085 -906
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377 -1.138
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.265 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
197 232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
102.486 -660.031
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.069 7.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-74.587 119.091
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
158.166 -966.734
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.162 179.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
873.707 880.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.020.517 10.200.528 19.221.045 12.787.477 8.199.141 20.986.618
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.142.611 9.811.403 15.954.014 8.911.743 7.919.624 16.831.367
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 986.318 8.123.476 9.109.794 650.207 6.777.349 7.427.556
Bankalar
(I-3) 135.568 1.687.927 1.823.495 13.802 1.142.275 1.156.077
Para Piyasalarından Alacaklar
5.024.385 0 5.024.385 8.256.577 0 8.256.577
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -3.660 0 -3.660 -8.843 0 -8.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 26.805 79.000 105.805 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
26.743 79.000 105.743 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
62 0 62 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 582.633 313 582.946 1.340.361 229 1.340.590
Devlet Borçlanma Senetleri
569.876 0 569.876 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 313 13.070 11.161 229 11.390
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.268.468 309.812 2.578.280 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.242.600 309.812 2.552.412 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 25.868 0 25.868 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
28.592.521 16.870.977 45.463.498 24.094.454 18.836.493 42.930.947
Krediler
(I-5) 26.050.358 15.962.966 42.013.324 23.645.713 17.911.812 41.557.525
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 84.180 706.985 791.165 39.828 813.238 853.066
Faktoring Alacakları
302.995 201.026 504.021 277.074 111.443 388.517
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 4.253.314 0 4.253.314 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
4.253.314 0 4.253.314 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.098.326 0 -2.098.326 -1.982.732 0 -1.982.732
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 821.209 25 821.234 946.973 5 946.978
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 46.468 0 46.468 55.171 0 55.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
46.468 0 46.468 55.171 0 55.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 1.770 0 1.770 47 0 47
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 604.311 29.164 633.475 499.399 13.994 513.393
VARLIKLAR TOPLAMI
39.087.456 27.100.694 66.188.150 38.384.181 27.049.633 65.433.814
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.229.755 20.901.128 40.130.883 23.355.995 15.613.731 38.969.726
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.799.764 7.969.696 9.769.460 313.517 10.544.127 10.857.644
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9.438 57.784 67.222 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
791.574 174.586 966.160 819.686 162.690 982.376
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 678.575 170.418 848.993 470.966 156.032 626.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 112.999 4.168 117.167 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
24 617 641 23 2.290 2.313
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 229.076 0 229.076 298.779 0 298.779
KARŞILIKLAR
(II-8) 251.172 426 251.598 225.321 319 225.640
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
61.926 0 61.926 57.205 0 57.205
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
189.246 426 189.672 168.116 319 168.435
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 158.224 130 158.354 132.517 1.276 133.793
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 179.664 0 179.664 191.341 0 191.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.019.844 4.019.844 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 4.019.844 4.019.844 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 896.519 106.481 1.003.000 751.226 148.208 899.434
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.416.020 -3.772 9.412.248 8.544.988 -6.447 8.538.541
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
118.345 0 118.345 139.347 0 139.347
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.592 -3.772 -11.364 -71.334 -6.447 -77.781
Kar Yedekleri
5.050.863 0 5.050.863 3.448.841 0 3.448.841
Yasal Yedekler
334.352 0 334.352 256.871 0 256.871
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.716.511 0 4.716.511 3.191.970 0 3.191.970
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
768.136 0 768.136 1.541.866 0 1.541.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
768.136 0 768.136 1.541.866 0 1.541.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.961.230 33.226.920 66.188.150 34.647.621 30.786.193 65.433.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 5.225.358 7.424.141
Kredilerden Alınan Faizler
4.197.542 5.577.024
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.607 64.659
Bankalardan Alınan Faizler
34.631 98.851
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
345.708 1.104.530
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
553.119 444.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.771 20.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
106.453 152.865
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
432.895 270.761
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
42.800 43.740
Diğer Faiz Gelirleri
43.951 91.248
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.170.377 -3.961.663
Mevduata Verilen Faizler
-1.775.586 -3.419.570
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-264.181 -481.981
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-59.735 -9.340
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-28.929 -48.526
Diğer Faiz Giderleri
-41.946 -2.246
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.054.981 3.462.478
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
367.695 487.583
Alınan Ücret ve Komisyonlar
550.735 684.035
Gayri Nakdi Kredilerden
103.693 133.740
Diğer
(IV-12) 447.042 550.295
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-183.040 -196.452
Gayri Nakdi Kredilere
-978 -699
Diğer
(IV-12) -182.062 -195.753
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 476 3.115
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 216.896 605.830
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
98.407 -2.680
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
521.932 928.396
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-403.443 -319.886
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 587.554 604.888
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.227.602 5.163.894
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -1.152.058 -1.217.243
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-10.790 -9.334
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-746.349 -742.014
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.331.460 -1.219.373
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
986.945 1.975.930
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 986.945 1.975.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -218.809 -434.064
Cari Vergi Karşılığı
-250.762 -482.086
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.527 -261.649
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
67.480 309.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 768.136 1.541.866
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 768.136 1.541.866
Grubun Karı (Zararı)
768.136 1.541.866
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22030000 0,44230000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.495 Değişim: 1,60% Hacim : 4.020 Mio.TL Son veri saati : 10:35
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.498
Açılış: 1.492
7,3101 Değişim: -1,55%
Düşük 7,3076 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,8400 Değişim: -1,44%
Düşük 8,8369 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
413,10 Değişim: 0,19%
Düşük 411,50 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.