KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:15
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -337 0 0 11.942 -287.606 0 0 930.306 654.305 0 654.305
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -1.459 -241 326 -2.687 315.358 3.206.783 0 930.306 8.076.552 0 8.076.552
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -88 19.003 0 2.319 74.768 0 0 494.586 590.588 0 590.588
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.148 18.762 326 82.249 -84.855 4.708.096 0 494.586 8.821.095 0 8.821.095


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.813.895 64.477.800 91.291.695 34.463.153 80.441.539 114.904.692
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.425.507 10.314.419 11.739.926 1.656.079 11.937.632 13.593.711
Teminat Mektupları
1.420.438 6.003.269 7.423.707 1.652.005 5.434.532 7.086.537
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.883 0 3.883 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.416.555 6.003.269 7.419.824 1.647.930 5.434.532 7.082.462
Banka Kredileri
0 5.867 5.867 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 5.867 5.867 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
708 1.031.729 1.032.437 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
708 1.031.729 1.032.437 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.142.135 3.142.135 0 5.178.054 5.178.054
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 131.419 135.780 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.527.123 1.003.748 4.530.871 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Cayılamaz Taahhütler
3.527.123 1.003.748 4.530.871 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
156.026 1.001.466 1.157.492 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.834.020 0 1.834.020 1.695.522 4.890 1.700.412
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
246.460 0 246.460 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.261.487 0 1.261.487 1.300.968 0 1.300.968
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.350 0 5.350 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.282 2.282 0 2.131 2.131
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 21.861.265 53.159.633 75.020.898 29.103.508 64.510.416 93.613.924
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.971.265 52.008.218 68.979.483 24.023.508 62.304.597 86.328.105
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.886.484 9.528.682 11.415.166 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.276.130 4.423.968 5.700.098 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
610.354 5.104.714 5.715.068 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.948.605 39.564.930 54.513.535 21.428.055 52.028.104 73.456.159
Swap Para Alım İşlemleri
2.259.989 15.133.125 17.393.114 1.995.789 20.179.446 22.175.235
Swap Para Satım İşlemleri
4.012.616 11.408.165 15.420.781 4.018.266 16.330.202 20.348.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
136.176 2.914.606 3.050.782 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
193.185.186 37.748.078 230.933.264 191.814.960 32.697.106 224.512.066
EMANET KIYMETLER
2.647.980 2.374.884 5.022.864 1.581.605 2.085.348 3.666.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.350.830 0 2.350.830 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
51.022 475.113 526.135 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
108.623 361.825 470.448 73.866 432.425 506.291
Tahsile Alınan Ticari Senetler
137.504 1.474.774 1.612.278 135.816 1.279.406 1.415.222
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 63.172 63.173 1 53.226 53.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
23.751.699 8.004.298 31.755.997 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 36.877 168.911 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
212.494 283.338 495.832 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
20.469.671 5.971.788 26.441.459 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
2.936.590 1.712.295 4.648.885 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
166.785.507 27.368.896 194.154.403 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
219.999.081 102.225.878 322.224.959 226.278.113 113.138.645 339.416.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.026.660 1.746.070
Alınan Faizler
2.664.913 3.736.260
Ödenen Faizler
-1.064.232 -2.143.210
Alınan Temettüler
215 64.921
Alınan Ücret ve Komisyonlar
334.752 383.228
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.337 44.266
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
271.346 255.550
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-751.087 -710.923
Ödenen Vergiler
-99.981 -213.625
Diğer
3.637.397 329.603
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.948.073 2.017.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.454 -37.136
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
81.639 125.175
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.947.237 4.862.638
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-282.848 936.344
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-513.189 -88.487
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-3.099.385 3.187.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-487.970 -6.128.018
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
305.371 -839.623
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.921.413 3.763.971
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.570.258 -43.305
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 15.318
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-144.067 -125.308
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
146.308 148.988
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-544.915 -77.742
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
804.586 15.836
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -4.074.571 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 265.278 0
Diğer
-22.877 -20.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-52.119 -51.881
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52.119 -51.881
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
772.468 488.299
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.771.322 4.157.084
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.091.283 10.630.383
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.319.961 14.787.467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
494.586 930.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
96.002 -276.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.915 -337
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111 -425
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19.003 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
77.087 -275.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.601 13.508
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
94.042 -367.010
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.556 77.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
590.588 654.305


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.425.296 9.029.596 13.454.892 12.717.937 7.952.365 20.670.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
849.404 8.685.261 9.534.665 8.844.512 7.672.848 16.517.360
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 609.147 6.861.947 7.471.094 650.206 6.777.345 7.427.551
Bankalar
(I-3) 1.628 1.823.314 1.824.942 242 895.503 895.745
Para Piyasalarından Alacaklar
240.052 0 240.052 8.202.551 0 8.202.551
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -1.423 0 -1.423 -8.487 0 -8.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 29.748 97.760 127.508 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
29.713 97.760 127.473 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.069.306 263 1.069.569 1.338.052 229 1.338.281
Devlet Borçlanma Senetleri
1.058.858 0 1.058.858 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 263 10.711 8.852 229 9.081
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.476.838 246.312 2.723.150 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.430.245 246.312 2.676.557 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 46.593 0 46.593 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.799.404 12.401.730 42.201.134 23.846.373 11.083.848 34.930.221
Krediler
(I-5) 25.852.286 12.401.730 38.254.016 23.623.201 11.083.848 34.707.049
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.020.985 0 -2.020.985 -1.891.399 0 -1.891.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100.672 334 101.006 83.265 334 83.599
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 100.672 334 101.006 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100.672 334 101.006 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 906.285 0 906.285 946.477 0 946.477
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 45.551 0 45.551 54.262 0 54.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
45.551 0 45.551 54.262 0 54.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 569.127 4.658 573.785 454.857 4.343 459.200
VARLIKLAR TOPLAMI
35.846.995 21.436.318 57.283.313 38.103.831 19.040.890 57.144.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 21.012.274 17.075.198 38.087.472 23.512.236 15.695.771 39.208.007
ALINAN KREDİLER
(II-3) 351.182 2.933.301 3.284.483 189.364 2.543.888 2.733.252
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
104.113 86.552 190.665 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
742.305 159.327 901.632 819.686 163.048 982.734
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 381.630 153.203 534.833 470.966 156.390 627.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 360.675 6.124 366.799 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 298.052 0 298.052 298.719 0 298.719
KARŞILIKLAR
(II-8) 306.457 0 306.457 275.590 0 275.590
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
63.248 0 63.248 55.089 0 55.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
243.209 0 243.209 220.501 0 220.501
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 155.320 0 155.320 127.771 0 127.771
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 245.164 0 245.164 190.647 0 190.647
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 699.120 123.877 822.997 654.019 109.248 763.267
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 8.826.919 -5.824 8.821.095 8.236.954 -6.447 8.230.507
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
134.425 0 134.425 139.597 0 139.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.544 -5.824 -2.280 -72.920 -6.447 -79.367
Kar Yedekleri
4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698
Yasal Yedekler
317.508 0 317.508 243.692 0 243.692
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.390.588 0 4.390.588 2.964.006 0 2.964.006
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
494.586 0 494.586 1.476.311 0 1.476.311
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
494.586 0 494.586 1.476.311 0 1.476.311
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.740.906 24.542.407 57.283.313 34.319.214 22.825.507 57.144.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.574.280 3.653.441 1.190.052 1.823.158
Kredilerden Alınan Faizler
2.022.921 2.875.965 981.255 1.367.591
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 45.559 0 23.533
Bankalardan Alınan Faizler
5.954 61.881 2.055 24.102
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
261.639 489.339 62.168 319.652
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
283.342 179.783 144.492 87.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.190 9.442 2.057 1.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
67.222 54.059 21.671 27.805
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
206.930 116.282 120.764 57.702
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
424 914 82 846
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.036.583 -2.127.428 -459.017 -1.075.764
Mevduata Verilen Faizler
-888.976 -1.906.226 -381.913 -970.666
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-92.376 -187.808 -45.518 -86.108
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-11.294 -5.890 -10.992 -4.468
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-21.869 -25.072 -9.021 -13.494
Diğer Faiz Giderleri
-22.068 -2.432 -11.573 -1.028
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.537.697 1.526.013 731.035 747.394
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
249.725 303.799 132.741 164.999
Alınan Ücret ve Komisyonlar
343.407 391.805 178.829 210.423
Gayri Nakdi Kredilerden
105.597 123.311 58.029 73.028
Diğer
(IV-12) 237.810 268.494 120.800 137.395
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-93.682 -88.006 -46.088 -45.424
Gayri Nakdi Kredilere
-516 -193 -320 -123
Diğer
(IV-12) -93.166 -87.813 -45.768 -45.301
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 215 64.921 215 21.921
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 105.581 453.135 31.999 189.702
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.957 860 22.051 -3.670
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
531.123 745.237 113.500 200.224
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-443.499 -292.962 -103.552 -6.852
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 341.923 324.269 78.840 141.419
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.235.141 2.672.137 974.830 1.265.435
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -580.245 -578.438 -227.044 -229.733
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.216 -5.469 -800 -1.837
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-353.399 -349.325 -180.667 -177.639
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -642.181 -576.323 -309.250 -306.346
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
657.100 1.162.582 257.069 549.880
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 657.100 1.162.582 257.069 549.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -162.514 -232.276 -69.480 -110.625
Cari Vergi Karşılığı
-127.530 -175.544 -94.458 -142.971
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-34.984 -189.630 24.978 -64.256
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 132.898 0 96.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 494.586 930.306 187.589 439.255
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 494.586 930.306 187.589 439.255
Grubun Karı (Zararı)
494.586 930.306 187.589 439.255
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14190000 0,26680000 0,05380000 0,12600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866763


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.421 Değişim: 0,52% Hacim : 9.277 Mio.TL Son veri saati : 14:21
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.409
8,5237 Değişim: 0,58%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1167 Değişim: 0,76%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,20 Değişim: 0,65%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.