KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:15
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -279 0 -3.532 12.079 -287.606 0 0 930.239 650.901 0 650.901
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.124 0 0 -2.124 0 -2.124
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.150.618 0 -1.140.634 10.961 0 10.961
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.150.618 0 -1.140.634 10.961 0 10.961
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -1.683 -241 326 -1.101 315.358 3.446.286 0 930.239 8.317.350 0 8.317.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -111 3.246 0 733 74.768 0 0 572.309 650.945 0 650.945
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.002 0 0 13.002 0 13.002
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.421 3.005 324 82.251 -84.855 5.027.796 0 572.309 9.202.488 0 9.202.488


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.644.505 61.994.104 88.638.609 34.478.415 75.741.500 110.219.915
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.433.645 7.314.075 8.747.720 1.669.594 6.670.880 8.340.474
Teminat Mektupları
1.418.184 5.981.338 7.399.522 1.649.564 5.076.444 6.726.008
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.883 0 3.883 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.414.301 5.981.338 7.395.639 1.645.489 5.076.444 6.721.933
Banka Kredileri
0 5.867 5.867 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 5.867 5.867 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
708 1.050.176 1.050.884 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
708 1.050.176 1.050.884 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
10.392 53.046 63.438 15.956 72.095 88.051
Diğer Garantilerimizden
0 92.229 92.229 0 197.295 197.295
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 131.419 135.780 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.528.535 1.740.654 5.269.189 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Cayılamaz Taahhütler
3.528.535 1.740.654 5.269.189 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
156.026 1.001.466 1.157.492 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.833.870 736.906 2.570.776 1.695.522 646.582 2.342.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
246.460 0 246.460 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.261.471 0 1.261.471 1.300.950 0 1.300.950
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.350 0 5.350 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.578 2.282 3.860 1.765 2.131 3.896
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 21.682.325 52.939.375 74.621.700 29.103.508 64.435.437 93.538.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.792.325 51.787.960 68.580.285 24.023.508 62.229.618 86.253.126
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.886.484 9.528.682 11.415.166 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.276.130 4.423.968 5.700.098 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
610.354 5.104.714 5.715.068 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.769.665 39.344.672 54.114.337 21.428.055 51.953.125 73.381.180
Swap Para Alım İşlemleri
2.081.049 15.112.407 17.193.456 1.995.789 20.142.032 22.137.821
Swap Para Satım İşlemleri
4.012.616 11.208.625 15.221.241 4.018.266 16.292.637 20.310.903
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
136.176 2.914.606 3.050.782 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
193.209.713 37.774.709 230.984.422 191.850.928 32.720.240 224.571.168
EMANET KIYMETLER
2.672.507 2.401.515 5.074.022 1.617.573 2.108.482 3.726.055
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.350.830 0 2.350.830 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
51.022 475.113 526.135 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
117.633 362.603 480.236 95.899 433.100 528.999
Tahsile Alınan Ticari Senetler
140.540 1.485.564 1.626.104 137.270 1.288.791 1.426.061
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 78.235 90.717 12.482 66.300 78.782
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
23.751.699 8.004.298 31.755.997 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 36.877 168.911 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
212.494 283.338 495.832 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
20.469.671 5.971.788 26.441.459 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
2.936.590 1.712.295 4.648.885 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
166.785.507 27.368.896 194.154.403 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.380 Değişim: 1,45% Hacim : 4.401 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.382
Açılış: 1.371
8,5117 Değişim: -0,43%
Düşük 8,4880 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1226 Değişim: -0,15%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
498,86 Değişim: 0,42%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.