" />

KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2020 - 18:17
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -890 0 0 -42.536 105.291 0 0 491.051 552.916 0 552.916
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.012 -241 326 -57.165 708.255 3.206.783 0 491.051 7.975.163 0 7.975.163
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -518 0 0 -26.516 31.884 0 0 306.997 311.847 0 311.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.578 -241 326 53.414 -127.739 4.708.096 0 306.997 8.542.354 0 8.542.354


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.406.993 89.182.762 120.589.755 34.463.153 80.441.539 114.904.692
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.571.414 12.873.776 14.445.190 1.656.079 11.937.632 13.593.711
Teminat Mektupları
1.563.489 5.814.757 7.378.246 1.652.005 5.434.532 7.086.537
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.920 0 3.920 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.559.569 5.814.757 7.374.326 1.647.930 5.434.532 7.082.462
Banka Kredileri
0 2.442 2.442 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 2.442 2.442 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
89 1.496.031 1.496.120 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
89 1.496.031 1.496.120 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.371.107 5.371.107 0 5.178.054 5.178.054
Diğer Kefaletlerimizden
7.836 189.439 197.275 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.583.813 1.021.106 4.604.919 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Cayılamaz Taahhütler
3.583.813 1.021.106 4.604.919 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
185.948 988.734 1.174.682 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.805.897 30.167 1.836.064 1.695.522 4.890 1.700.412
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
271.748 0 271.748 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.291.177 0 1.291.177 1.300.968 0 1.300.968
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.263 0 5.263 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.205 2.205 0 2.131 2.131
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 26.251.766 75.287.880 101.539.646 29.103.508 64.510.416 93.613.924
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.990.000 1.080.945 7.070.945 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.990.000 1.080.945 7.070.945 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.261.766 74.206.935 94.468.701 24.023.508 62.304.597 86.328.105
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.803.711 15.142.893 16.946.604 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.098.939 7.300.512 8.399.451 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
704.772 7.842.381 8.547.153 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.135.527 56.787.846 74.923.373 21.428.055 52.028.104 73.456.159
Swap Para Alım İşlemleri
2.307.133 24.128.147 26.435.280 1.995.789 20.179.446 22.175.235
Swap Para Satım İşlemleri
4.394.394 19.938.601 24.332.995 4.018.266 16.330.202 20.348.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
5.717.000 6.360.549 12.077.549 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
5.717.000 6.360.549 12.077.549 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
322.528 2.276.196 2.598.724 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
161.264 1.138.098 1.299.362 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
161.264 1.138.098 1.299.362 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
194.095.907 36.387.520 230.483.427 191.814.960 32.697.106 224.512.066
EMANET KIYMETLER
1.467.103 2.248.214 3.715.317 1.581.605 2.085.348 3.666.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.195.675 0 1.195.675 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
48.533 367.024 415.557 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
85.774 405.875 491.649 73.866 432.425 506.291
Tahsile Alınan Ticari Senetler
137.120 1.415.816 1.552.936 135.816 1.279.406 1.415.222
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 59.499 59.500 1 53.226 53.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
25.207.304 8.257.905 33.465.209 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
133.531 29.952 163.483 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
212.897 269.896 482.793 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
21.934.147 6.514.855 28.449.002 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
2.925.819 1.443.202 4.369.021 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
167.421.500 25.881.401 193.302.901 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
225.502.900 125.570.282 351.073.182 226.278.113 113.138.645 339.416.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.842.407 578.948
Alınan Faizler
1.429.674 1.893.974
Ödenen Faizler
-587.078 -1.054.265
Alınan Temettüler
0 43.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
161.085 178.087
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.899 20.963
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
171.313 168.437
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-376.416 -342.247
Ödenen Vergiler
-46.316 -146.735
Diğer
2.073.246 -182.266
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.395.044 3.326.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.459 -46.266
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
9.595 159.358
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.906.697 3.390.118
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-424.449 733.595
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-399.960 508.044
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-855.427 1.989.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.178.583 -3.209.120
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
347.018 -198.540
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.552.637 3.905.622
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
286.884 -5.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.066 -87.746
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.975 86.167
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-278.727 -65.536
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
530.344 81.602
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -14.089 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 52.230 0
Diğer
-1.783 -20.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-28.838 -28.626
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.838 -28.626
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
er Varlıklar
13.091.283 10.630.383
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.342.056 14.989.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
306.997 491.051
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.850 61.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-518 -890
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-653 -1.124
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
135 234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.368 62.755
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-33.420 -39.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
39.826 132.149
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.038 -29.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
311.847 552.916


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.371.046 8.462.218 19.833.264 12.717.937 7.952.365 20.670.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.862.454 7.963.435 15.825.889 8.844.512 7.672.848 16.517.360
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 669.476 7.203.770 7.873.246 650.206 6.777.345 7.427.551
Bankalar
(I-3) 892 759.665 760.557 242 895.503 895.745
Para Piyasalarından Alacaklar
7.197.281 0 7.197.281 8.202.551 0 8.202.551
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -5.195 0 -5.195 -8.487 0 -8.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 7.991 100.953 108.944 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
7.956 100.953 108.909 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.053.851 247 1.054.098 1.338.052 229 1.338.281
Devlet Borçlanma Senetleri
1.044.999 0 1.044.999 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.852 247 9.099 8.852 229 9.081
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.446.750 397.583 2.844.333 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.408.162 397.583 2.805.745 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 38.588 0 38.588 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.881.632 11.135.939 36.017.571 23.846.373 11.083.848 34.930.221
Krediler
(I-5) 24.667.521 11.135.939 35.803.460 23.623.201 11.083.848 34.707.049
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 2.121.890 0 2.121.890 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
2.121.890 0 2.121.890 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
891.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
83.265 334 83.599 83.265 334 83.599
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 83.265 334 83.599 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
83.265 334 83.599 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 940.299 0 940.299 946.477 0 946.477
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 49.067 0 49.067 54.262 0 54.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
49.067 0 49.067 54.262 0 54.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 532.086 7.082 539.168 454.857 4.343 459.200
VARLIKLAR TOPLAMI
37.858.055 19.605.573 57.463.628 38.103.831 19.040.890 57.144.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 22.892.554 16.623.126 39.515.680 23.512.236 15.695.771 39.208.007
ALINAN KREDİLER
(II-3) 204.130 2.271.280 2.475.410 189.364 2.543.888 2.733.252
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.586 98.150 105.736 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
875.943 308.216 1.184.159 819.686 163.048 982.734
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 472.862 301.567 774.429 470.966 156.390 627.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 403.081 6.649 409.730 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 306.212 0 306.212 298.719 0 298.719
KARŞILIKLAR
(II-8) 294.986 0 294.986 275.590 0 275.590
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
57.005 0 57.005 55.089 0 55.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
237.981 0 237.981 220.501 0 220.501
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 114.527 0 114.527 127.771 0 127.771
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 251.512 0 251.512 190.647 0 190.647
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.936.897 3.936.897 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 3.936.897 3.936.897 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 623.878 112.277 736.155 654.019 109.248 763.267
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 8.548.615 -6.261 8.542.354 8.236.954 -6.447 8.230.507
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
114.992 0 114.992 139.597 0 139.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-67.738 -6.261 -73.999 -72.920 -6.447 -79.367
Kar Yedekleri
4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698
Yasal Yedekler
317.507 0 317.507 243.692 0 243.692
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.390.589 0 4.390.589 2.964.006 0 2.964.006
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
306.997 0 306.997 1.476.311 0 1.476.311
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
306.997 0 306.997 1.476.311 0 1.476.311
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.119.943 23.343.685 57.463.628 34.319.214 22.825.507 57.144.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 1.384.228 1.830.283
Kredilerden Alınan Faizler
1.041.666 1.508.374
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 22.026
Bankalardan Alınan Faizler
3.899 37.779
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
199.471 169.687
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
138.850 92.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.133 7.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
45.551 26.254
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
86.166 58.580
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
342 68
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -577.566 -1.051.664
Mevduata Verilen Faizler
-507.063 -935.560
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-46.858 -101.700
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-302 -1.422
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.848 -11.578
Diğer Faiz Giderleri
-10.495 -1.404
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
806.662 778.619
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
116.984 138.800
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.578 181.382
Gayri Nakdi Kredilerden
47.568 50.283
Diğer
(IV-12) 117.010 131.099
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-47.594 -42.582
Gayri Nakdi Kredilere
-196 -70
Diğer
(IV-12) -47.398 -42.512
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 0 43.000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 73.582 263.433
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-4.094 4.530
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
417.623 545.013
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-339.947 -286.110
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 263.083 182.850
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.260.311 1.406.702
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -353.201 -348.705
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.416 -3.632
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-172.732 -171.686
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -332.931 -269.977
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
400.031 612.702
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 400.031 612.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -93.034 -121.651
Cari Vergi Karşılığı
-33.072 -32.573
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-59.962 -125.374
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 36.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 306.997 491.051
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 306.997 491.051
Grubun Karı (Zararı)
306.997 491.051
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08810000 0,14090000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844782


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0378 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0636 Değişim: 0,19%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.621,09 Değişim: 2,00%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.622,09
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.