KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:56
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 170.168.444 69.340.086
Satışların Maliyeti
17 -134.049.141 -57.407.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.119.303 11.932.576
BRÜT KAR (ZARAR)
36.119.303 11.932.576
Genel Yönetim Giderleri
-4.026.407 -2.448.957
Pazarlama Giderleri
-17.304.356 -7.849.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.327.855 20.151.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.597.772 -7.659.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.518.623 14.125.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.518.623 14.125.990
Finansman Gelirleri
6.451.773 5.600.274
Finansman Giderleri
-25.222.319 -12.314.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.748.077 7.412.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.477 1.560.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.134.231 -496.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.117.754 2.057.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.731.600 8.973.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.731.600 8.973.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -11.374 24.630
Ana Ortaklık Payları
4.742.974 8.948.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.126.119 -2.347.923
Dönem Karı (Zararı)
18 4.742.974 8.948.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.742.974 8.948.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.026.439 8.192.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 779.013 8.211.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 2.484.385 591.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.484.385 591.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.689.720 1.178.005
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.164 -629.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.643.884 1.807.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 16.477 -1.657.355
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
56.844 -131.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.361.331 -19.488.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.920.295 -23.069.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -15.606 -58.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.935.901 -23.011.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.377 6.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.377 6.281
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -28.805.207 2.955.837
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.030.599 -814.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.994.947 -123.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.994.947 -123.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.942.810 -2.199.462
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-826.030
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-826.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.179 -277.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
61.179 -277.322
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 11.483.942 4.540.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.305.039 319.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.305.039 319.447
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.130.744 -2.347.923
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.004.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-331.645 -14.804.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.394
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 423.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.340 -15.043.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -37.340 -15.043.457
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-717.699 238.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.777.889 3.942.078
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.777.889 3.942.078
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -11.777.889 3.942.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.983.415 -13.210.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 -519.880 2.945.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.503.295 -10.265.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.342.935 46.741.864
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.839.640 36.476.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.841.487 58.363.188
Finansal Yatırımlar
563.194 520.239
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
563.194 520.239
Ticari Alacaklar
6 20 140.101.268 146.711.069
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20 242.956 227.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 139.858.312 146.483.718
Diğer Alacaklar
60.784 60.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.784 60.784
Stoklar
7 132.339.034 103.533.827
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.365.870 8.404.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.365.870 8.404.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 220.893 216.951
Diğer Dönen Varlıklar
11.074.960 4.769.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.074.960 4.769.921
ARA TOPLAM
349.567.490 322.580.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
349.567.490 322.580.863
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
84.390 69.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.390 69.013
Maddi Duran Varlıklar
12 110.402.909 105.573.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 191.824 204.799
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.487.458 12.417.845
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.487.458 12.417.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 32.437.698 29.129.632
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
18 14.365 14.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
155.618.644 147.409.637
TOPLAM VARLIKLAR
505.186.134 469.990.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.281.662 55.228.826
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.281.662 55.228.826
Banka Kredileri
5 58.281.662 55.228.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.374.902 79.813.780
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.374.902 79.813.780
Banka Kredileri
5 73.374.902 79.813.780
Ticari Borçlar
6 101.894.573 79.853.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 101.894.573 79.853.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.424.947 6.367.757
Diğer Borçlar
1.742.835 1.681.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.742.835 1.681.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 28.098.058 16.614.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 28.098.058 16.614.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.210.824 1.886.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.867.299 2.410.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.586.177 1.129.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.281.122 1.281.122
ARA TOPLAM
273.895.100 243.857.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.895.100 243.857.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.996.394 64.433.863
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.996.394 64.433.863
Banka Kredileri
5 57.996.394 64.433.863
Diğer Borçlar
27.051.500 27.051.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27.051.500 27.051.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.200.845 2.172.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.200.845 2.172.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.248.739 93.658.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
363.143.839 337.516.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.875.446 133.346.077
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.425.821 17.100.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.425.821 17.100.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -843.688 -168.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.374.093 -25.835.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -20.374.093 -25.835.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.264.281 4.264.281
Yasal Yedekler
16 4.264.281 4.264.281
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.319.713 3.327.263
Net Dönem Karı veya Zararı
4.742.974 6.992.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -833.151 -871.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.042.295 132.474.489
TOPLAM KAYNAKLAR
505.186.134 469.990.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 186.194 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122
Transferler
8.484.451 -8.484.451
Dönem Karı (Zararı)
8.948.474 8.948.474 24.630 8.973.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
213.213 2.945.725 2.732.512 2.732.512
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -27.019 17.269.509 -38.549.863 2.664.534 4.927.010 8.948.474 122.729.395 -915.657 121.813.738
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -168.944 17.269.509 -25.835.232 4.264.281 3.327.263 6.992.450 133.346.077 -871.588 132.474.489
Transferler
6.992.450 -6.992.450
Dönem Karı (Zararı)
4.742.974 4.742.974 -11.374 4.731.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-674.744 5.461.139 4.786.395 49.811 4.836.206
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 843.688 17.269.509 -20.374.093 4.264.281 10.319.713 4.742.974 142.875.446 -833.151 142.042.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.731.600 8.973.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-674.744 -213.213
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -865.056 -273.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
190.312 60.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 190.312 60.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.461.139 2.945.725
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.461.139 2.945.725
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16 5.461.139 2.945.725
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.786.395 2.732.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.517.995 11.705.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 49.811 24.630
Ana Ortaklık Payları
9.468.184 11.680.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028765


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.192 Değişim: 1,40% Hacim : 81.484 Mio.TL Son veri saati : 17:49
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3171 Değişim: 0,02%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,1046 Değişim: 0,92%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1165
Açılış: 34,7829
2.414,41 Değişim: 0,31%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.