KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:46
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 253.788.813 217.556.094
Satışların Maliyeti
27 -209.175.781 -182.835.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.613.032 34.721.080
BRÜT KAR (ZARAR)
44.613.032 34.721.080
Genel Yönetim Giderleri
28 -11.187.872 -11.801.986
Pazarlama Giderleri
28 -30.437.353 -30.077.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 53.699.699 44.903.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -29.240.874 -65.108.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.446.632 -27.363.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 272.277 1.701.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -473.140 -175.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.245.769 -25.837.560
Finansman Gelirleri
31 15.621.530 3.880.097
Finansman Giderleri
31 -36.547.214 -21.274.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.320.085 -43.232.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.991.112 7.303.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -788.128 -2.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 2.779.240 7.306.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.311.197 -35.928.107
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.311.197 -35.928.107
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -173.254 -147.615
Ana Ortaklık Payları
35 8.484.451 -35.780.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.921.712 -9.703.681
Dönem Karı (Zararı)
8.484.452 -35.780.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 8.484.452 -35.780.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.547.982 -8.850.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 4.759.981 3.661.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
349.350 538.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 349.350 470.854
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.113
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.090.129 201.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -552.483 -584.674
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 1.642.612 786.045
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -1.991.112 -5.945.743
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.339.634 -7.306.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
889.278 34.927.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.270.870 40.421.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 35 -29.321 -378.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.300.191 40.799.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.871.096 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.871.096
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8.216.477 -8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
13 8.216.477 -8.216.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.605.907 -11.468.568
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.939.817 -902.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.275.000 7.608.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.275.000 7.608.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 2.536.073 165.236
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-7.551.476 8.592.845
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13 -7.551.476 8.592.845
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -49.367 275.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -49.367 275.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.346.173 315.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.954.694 -1.863.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 5.954.694 -1.863.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.921.712 -9.703.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.552 1.411.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.084.739
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.084.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.659.727 -818.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -5.595.353 -799.379
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -64.374 -19.319
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 3.383.436 2.230.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.279.323 25.042.947
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.934
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.934
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.054.967
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.054.967
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.279.323 22.030.424
Kredilerden Nakit Girişleri
7 36.279.323 22.030.424
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-152.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.009.483 16.750.576
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26 -17.348.467 -10.061.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.661.016 6.689.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.080.849 6.391.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 46.741.865 13.080.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 46.819.403 13.080.849
Finansal Yatırımlar
238.566 520.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
238.566 520.981
Ticari Alacaklar
66.994.576 70.265.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-35 509.666 480.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 66.484.910 69.785.101
Diğer Alacaklar
1.884.548 3.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.884.548 3.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
13 8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
13 8.216.477
Stoklar
11 70.688.433 57.082.526
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.921.183 5.245.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.921.183 5.245.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 216.951 272.370
Diğer Dönen Varlıklar
2.092.553 8.047.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 2.092.553 8.047.247
ARA TOPLAM
195.856.213 162.734.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.856.213 162.734.984
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 0 3.101.021
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
10 3.101.021
Diğer Alacaklar
9 39.232 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.232 48.904
Maddi Duran Varlıklar
16 84.847.356 77.810.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 176.040 223.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 176.040 223.199
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.103.622 5.839.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.103.622 5.839.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 16.891.806 14.066.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
33 14.365 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.072.421 101.104.093
TOPLAM VARLIKLAR
304.928.634 263.839.077
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.628.117 41.153.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.942.141 24.374.958
Ticari Borçlar
8 38.922.498 30.301.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.922.498 30.301.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 4.181.306 1.645.233
Diğer Borçlar
9 571.295 620.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 571.295 620.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 1.041.369 8.592.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.681.623 7.027.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.681.623 7.027.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.616.663 1.529.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 701.943 591.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 914.720 937.905
ARA TOPLAM
105.585.012 115.245.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.585.012 115.245.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 88.264.877 38.731.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
970.622 731.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 970.622 731.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.235.499 39.462.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
194.820.511 154.708.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.048.410 114.345.645
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.039.884 -12.258.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.455.704 17.619.134
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 186.195 349.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 -41.495.588 -29.877.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.664.534
Yasal Yedekler
26 2.664.534 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -3.557.441 32.223.051
Net Dönem Karı veya Zararı
8.484.451 -35.780.492
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -940.287 -5.214.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.108.123 109.130.723
TOPLAM KAYNAKLAR
304.928.634 263.839.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
648.878 3.843.841 -4.492.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.397 -10.061.080 -35.780.492 -45.873.969 -45.873.969
Dönem Karı (Zararı)
-147.615 -147.615
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -1.352.445 -1.352.445
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.054.967 1.054.967 1.054.967
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Dönem Karı (Zararı)
8.484.451 8.484.451 -173.254 8.311.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.430 -11.618.256 -11.781.686 4.447.889 -7.333.797
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.410 -940.287 110.108.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.311.197 -35.928.107
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-163.430 -31.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -209.526 -40.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.096 8.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 46.096 8.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.618.256 -10.061.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.618.256 -10.061.080
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26 -11.618.256 -10.061.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.781.686 -10.092.667
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.470.489 -46.020.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -245.288 -1.500.060
Ana Ortaklık Payları
34 -3.225.201 -44.520.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917735


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9149 Değişim: 0,08%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7752 Değişim: 0,11%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
926,14 Değişim: -0,24%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.