" />

KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.10.2021 - 18:44
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 0 5.650.738
Transferler
204.746 824.014 -1.028.760 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.665.383 166.538 166.538
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.635 -24.635 -24.635
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -82.851 212.466 196.488 1.665.383 7.291.486 0 7.291.486
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268
Transferler
-29.866 3.375.880 -3.346.014 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.593.177 6.593.177 6.593.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.544 -44.544 -44.544
Kar Payları
11 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -122.244 182.600 1.072.368 6.593.177 13.025.901 13.025.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-903.776 -1.612
Dönem Karı (Zararı)
6.593.177 1.665.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.593.177 1.665.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.695.171 285.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 102.751 87.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
364.505 40.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 136.258 27.440
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 228.247 13.242
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-182.125 -137.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-223.669 -190.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.544 52.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -870.654 -165.818
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -870.654 -165.818
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.280.694 460.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.127.696 -1.760.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.614.472 -1.572.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-534.708 -77.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-520.171 -99.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.537 22.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -3.213
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.392 -39.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.427 -89.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.718 2.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
94.709 -92.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
751 -31.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.695 56.429
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.695 56.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.003 -4.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.003 -4.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.160.652 189.604
Alınan Faiz
223.669 190.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -2.288.097 -381.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.889 -45.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.889 -45.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -35.889 -45.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.607.129 -90.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.129 -90.000
Ödenen Temettüler
-2.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.546.794 -136.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.546.794 -136.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.586.477 136.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.683 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.683 3.586.477
Finansal Yatırımlar
13.224.993 5.739.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.224.993 5.739.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 13.224.993 5.739.867
Ticari Alacaklar
1.109.270 574.562
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 1.094.733 574.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.537
Diğer Alacaklar
3.213 3.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.213 3.213
Peşin Ödenmiş Giderler
112.827 3.435
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
112.827 3.435
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.358 11.361
ARA TOPLAM
14.495.344 9.918.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.495.344 9.918.915
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
66.905 40.002
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 66.905 40.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 471.235 412.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.100 5.155
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.100 5.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 115.789 64.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
658.029 522.209
TOPLAM VARLIKLAR
15.153.373 10.441.124
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.656 87.636
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.656 87.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,18 217.656 87.636
Ticari Borçlar
246.779 138.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 28.512 14.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,18 218.267 123.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.088 337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 477.498 445.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
442.700 90.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 198.412 74.065
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 244.288 16.041
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.733 126.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 141.733 126.038
ARA TOPLAM
1.527.454 887.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.527.454 887.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
345.439 392.892
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
345.439 392.892
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,18 345.439 392.892
Uzun Vadeli Karşılıklar
254.579 181.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 254.579 181.353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 0 1.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
600.018 575.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.127.472 1.463.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.025.901 8.977.268
Ödenmiş Sermaye
11 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.244 -77.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.244 -77.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -122.244 -77.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
182.600 212.466
Yasal Yedekler
11 182.600 212.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.072.368 196.488
Net Dönem Karı veya Zararı
6.593.177 3.346.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.025.901 8.977.268
TOPLAM KAYNAKLAR
15.153.373 10.441.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 12.524.628 3.879.788 3.077.933 1.367.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.524.628 3.879.788 3.077.933 1.367.380
BRÜT KAR (ZARAR)
12.524.628 3.879.788 3.077.933 1.367.380
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.756.901 -2.213.054 -1.553.402 -866.279
Pazarlama Giderleri
14 -278.242 -92.519 -219.052 -26.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.269.638 440.963 518.834 295.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -67.377 -26.890 14.596 -4.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.691.746 1.988.288 1.838.909 765.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.691.746 1.988.288 1.838.909 765.357
Finansman Gelirleri
15 223.669 190.112 10.861 8.907
Finansman Giderleri
15 -41.544 -52.540 -13.564 -15.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.873.871 2.125.860 1.836.206 758.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.280.694 -460.477 -487.176 -160.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -2.320.120 -475.150 -472.675 -163.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 39.426 14.673 -14.501 2.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.593.177 1.665.383 1.349.030 597.690
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.593.177 1.665.383 1.349.030 597.690
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.593.177 1.665.383 1.349.030 597.690
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.544 -24.635 0 -15.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.850 -31.583 0 -20.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.306 6.948 0 4.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.306 6.948 0 4.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.544 -24.635 0 -15.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.548.633 1.640.748 1.349.030 581.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.548.633 1.640.748 1.349.030 581.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971301


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.