KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 20:12
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Transferler
30 653.542 -653.542 0
Dönem Karı (Zararı)
41 16.988 893.995 910.883 910.883
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 940.418 7.720 -627.526 893.995 5.533.771 5.533.771
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738
Transferler
30 204.746 824.014 -1.028.760 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -24.635 1.665.383 1.058.873 1.058.873
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -82.851 212.466 196.488 1.665.383 7.291.486 7.291.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.612 1.041.118
Dönem Karı (Zararı)
1.665.383 893.995
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.665.383 893.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
255.587 104.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 87.381 2.510
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.078 3.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 28.836 730
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 13.242 2.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.145
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.37 51.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 74.983 98.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.922.582 42.826
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.738.354 244.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.068 -130.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -99.617 -122.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 22.549 -7.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.213 -6.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.213 -6.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -39.251 -34.764
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.977 23.985
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48 2.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -92.010 23.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -31.148 -11.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.429 -41.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 56.429 -41.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.612 1.041.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.201 -7.030
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.201 -7.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -45.201 -7.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.813 1.034.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.813 1.034.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 136.813 8.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 0 1.042.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 0 136.813
Finansal Yatırımlar
7.330.933 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.330.933 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6,47 7.330.933 5.592.579
Ticari Alacaklar
469.387 392.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 469.387 369.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 22.549
Diğer Alacaklar
3.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.213 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
39.395 144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 39.395 144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 10.454 6.288
ARA TOPLAM
7.853.382 6.128.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.853.382 6.128.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
42.686 1.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 42.686 1.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 439.817 522.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.390 6.444
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.390 6.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 63.926 41.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.819 571.114
TOPLAM VARLIKLAR
8.405.201 6.699.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.236 51.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.236 51.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 80.236 51.389
Ticari Borçlar
96.815 186.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 13.833 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.982 174.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 231 31.379
Diğer Borçlar
82.523 26.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 82.523 26.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 173.307 79.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.856 61.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 67.099 45.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 28.757 15.515
ARA TOPLAM
528.968 436.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
528.968 436.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.216 486.919
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.216 486.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 419.216 486.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
163.837 124.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 163.837 124.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.694 429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
584.747 612.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.113.715 1.048.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.291.486 5.650.738
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.851 -58.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.851 -58.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -82.851 -58.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
212.466 7.720
Yasal Yedekler
30 212.466 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 196.488 -627.526
Net Dönem Karı veya Zararı
1.665.383 1.028.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.291.486 5.650.738
TOPLAM KAYNAKLAR
8.405.201 6.699.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 3.879.788 799.511 1.367.380 351.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.879.788 799.511 1.367.380 351.803
BRÜT KAR (ZARAR)
3.879.788 799.511 1.367.380 351.803
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.213.054 -846.693 -866.279 -288.795
Pazarlama Giderleri
28,33 -92.519 -96.911 -26.362 -19.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 440.963 363.411 295.112 -23.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -26.890 -57.719 -4.494 4.560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.988.288 161.599 765.357 25.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.988.288 161.599 765.357 25.483
Finansman Gelirleri
37 190.112 824.154 8.907 504.192
Finansman Giderleri
37 -52.540 -2.050 -15.584 404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.125.860 983.703 758.680 530.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-460.477 -89.708 -160.990 -95.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-475.150 -90.994 -163.568 -90.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 14.673 1.286 2.578 -4.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.665.383 893.995 597.690 434.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.665.383 893.995 597.690 434.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.665.383 893.995 597.690 434.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.635 16.988 -15.815 -1.287
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -31.583 21.780 -20.275 -1.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.948 -4.792 4.460 363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 6.948 -4.792 4.460 363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.635 16.988 -15.815 -1.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.640.748 910.983 581.875 433.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.640.748 910.983 581.875 433.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884097


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.