" />

KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 18:11
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Transferler
30 653.542 -653.542 0
Dönem Karı (Zararı)
38 22.971 296.288 319.259 319.259
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -34.435 7.720 -627.526 296.288 4.942.047 4.942.047
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 4.942.047 4.942.047
Transferler
30 204.746 824.014 -1.028.760 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -1.305 330.651 329.346 329.346
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -59.521 212.466 196.488 330.651 5.980.084 5.980.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.910 119.313
Dönem Karı (Zararı)
330.651 296.288
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 330.651 296.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.491 17.328
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 28.664 1.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.186 15.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 5.821 2.845
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 20.365 12.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.806
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 17.806
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 59.835 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-555.052 -194.303
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -325.450 -20.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.393 -176.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -76.942 -51.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 22.549 -124.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.213 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -89.209 -79.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.603 116.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -67.603 116.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -9.414 -2.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.770 -47.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.770 -47.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 15.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 0 9.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 6.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.910 119.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.634 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.634 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
35 -13.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -30.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.544 119.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.544 119.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 136.813 8.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.269 127.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 1.269 136.813
Finansal Yatırımlar
5.918.029 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.918.029 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 5.918.029 5.592.579
Ticari Alacaklar
446.712 392.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 446.712 369.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 22.549
Diğer Alacaklar
3.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.213 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
89.353 144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.353 144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 969 6.288
ARA TOPLAM
6.459.545 6.128.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.459.545 6.128.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14.157 1.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 14.157 1.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
500.887 528.726
Diğer Haklar
20 494.794 522.282
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.093 6.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 46.052 41.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
561.096 571.114
TOPLAM VARLIKLAR
7.020.641 6.699.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.256 51.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.256 51.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 65.256 51.389
Ticari Borçlar
119.189 186.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.800 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 107.389 174.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 21.965 31.379
Diğer Borçlar
20.324 26.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.324 26.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 138.556 79.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.594 61.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 46.714 45.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 35.880 15.515
ARA TOPLAM
447.884 436.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
447.884 436.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.858 486.919
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.858 486.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 460.858 486.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.297 124.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 131.297 124.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 518 429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
592.673 612.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.040.557 1.048.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.980.084 5.650.738
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-59.521 -58.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.521 -58.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -59.521 -58.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
212.466 7.720
Yasal Yedekler
30 212.466 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 196.488 -627.526
Net Dönem Karı veya Zararı
330.651 1.028.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.980.084 5.650.738
TOPLAM KAYNAKLAR
7.020.641 6.699.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.245.944 199.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.245.944 199.210
BRÜT KAR (ZARAR)
1.245.944 199.210
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -660.569 -254.508
Pazarlama Giderleri
28,33 -44.736 -26.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 167.200 434.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -230.429 -62.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.410 290.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
477.410 290.341
Finansman Gelirleri
37 6.095 7.730
Finansman Giderleri
37 -18.853 -4.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.652 293.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-134.001 2.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-138.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.555 2.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
330.651 296.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
330.651 296.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
330.651 296.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.305 22.971
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.673 28.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
368 -5.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 368 -5.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.305 22.971
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
329.346 319.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
329.346 319.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.