KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 16:35
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571
Transferler
30 650.038 -650.038 0
Dönem Karı (Zararı)
38 -10.945 274.087 263.142 263.142
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -48.026 7.720 1.281.068 274.087 4.252.713 4.252.713
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Transferler
30 653.542 -653.542 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 16.988 893.995 910.983 910.983
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 40.418 7.720 -627.526 893.995 5.533.771 5.533.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.041.118 -3.662.192
Dönem Karı (Zararı)
893.995 274.087
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 893.995 274.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.297 111.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 2.510 4.387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.407 15.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 730 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.677 15.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 98.380 91.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.826 -4.047.715
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 244.191 -3.972.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.787 9.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -122.977 -7.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.810 16.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.001 239
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.001 239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -34.764 -25.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.985 31.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 9.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 23.985 21.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -11.911 -64.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.887 -6.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -41.887 -6.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 0 -1.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 -18.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.041.118 -3.662.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.030 -2.311
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.030 -2.311
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.030 -2.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.034.088 -3.664.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.034.088 -3.664.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 8.410 3.672.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.042.498 8.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 1.042.498 8.410
Finansal Yatırımlar
4.421.826 4.666.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.421.826 4.666.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 4.421.826 4.666.017
Ticari Alacaklar
196.084 65.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 182.984 60.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.100 5.290
Diğer Alacaklar
6.001 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.001 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
36.028 1.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.028 1.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 6.835 15.522
ARA TOPLAM
5.709.272 4.756.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.709.272 4.756.510
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.493 3.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.493 3.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.796 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.796 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 149.122 152.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.411 156.467
TOPLAM VARLIKLAR
5.866.683 4.912.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
67.049 43.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 67.049 43.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 25.541 37.452
Diğer Borçlar
8.901 52.004
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.901 52.004
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 87.403 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.481 50.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 31.480 35.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 18.001 15.324
ARA TOPLAM
238.375 183.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.375 183.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
94.159 106.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 94.159 106.295
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 378 448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.537 106.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
332.912 290.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.533.771 4.622.788
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.418 -57.406
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.418 -57.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -40.418 -57.406
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.720 7.720
Yasal Yedekler
30 7.720 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -627.526 -1.281.068
Net Dönem Karı veya Zararı
893.995 653.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.533.771 4.622.788
TOPLAM KAYNAKLAR
5.866.683 4.912.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 799.511 532.902 351.803 163.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
799.511 532.902 351.803 163.356
BRÜT KAR (ZARAR)
799.511 532.902 351.803 163.356
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -846.693 -823.481 -288.795 -257.631
Pazarlama Giderleri
28,33 -96.911 -46.875 -19.014 -18.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 363.411 571.994 -23.071 270.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -57.719 -15.734 4.560 -2.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.599 218.806 25.483 155.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.599 218.806 25.483 155.948
Finansman Gelirleri
37 824.154 150.436 504.192 43.474
Finansman Giderleri
37 -2.050 -3.341 404 -102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
983.703 365.901 530.079 199.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.708 -91.814 -95.758 -97.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-90.994 -90.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.286 -91.814 -4.764 -97.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
893.995 274.087 434.321 101.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
893.995 274.087 434.321 101.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
893.995 274.087 434.321 101.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.988 -10.945 -1.287 -6.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.780 -14.032 -1.650 -8.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.792 3.087 363 1.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -4.792 3.087 363 1.903
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.988 -10.945 -1.287 -6.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
910.983 263.142 433.034 94.744
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
910.983 263.142 433.034 94.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794377


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.741 Değişim: -0,75% Hacim : 88.851 Mio.TL Son veri saati : 16:15
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4068 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5282 Değişim: 0,29%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.453,46 Değişim: 0,61%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.