KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:16
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -31.014 4.593 -2.024.074 96.095 3.345.600 3.345.600
Transferler
30 96.095 -96.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
38 -11.643 228.832 217.189 217.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -11.643 228.832 217.189 217.189
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -42.657 4.593 -1.927.979 228.832 3.562.789 3.562.789
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571
Transferler
30 650.038 -650.038 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
38 -4.200 172.598 168.398 168.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -4.200 172.598 168.398 168.398
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -41.281 7.720 4.157.969 4.157.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.641.863 3.364.084
Dönem Karı (Zararı)
172.598 228.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 172.598 228.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.617 -42.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 2.860 2.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.947
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -6.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.757 -10.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 10.023 -1.869
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 10.734 -8.181
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -29.905
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -29.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 0 2.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.838.078 3.178.055
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.769.498 3.229.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.913 -11.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.181 -8.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 20.094 -3.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
320 -47.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 320 -47.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -49.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.084 15.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.084 15.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -12.910 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.437 -9.481
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.437 -9.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.931 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 -5.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -5.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.641.863 3.364.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.311 6.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.311 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.311
Alınan Faiz
35 0 6.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.644.174 3.371.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.644.174 3.371.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.672.542 53.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.368 3.424.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 28.382 3.676.196
Finansal Yatırımlar
6.47 3.872.933 103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.872.933 103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6,47 3.872.933 103.435
Ticari Alacaklar
65.541 68.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.073 47.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 468 20.562
Diğer Alacaklar
0 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 320
Peşin Ödenmiş Giderler
51.438 1.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.438 1.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 14.902 13.250
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.033.196 3.862.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.033.196 3.862.775
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6.822 7.371
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 6.822 7.371
Peşin Ödenmiş Giderler
564 1.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 564 1.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 352.223 344.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
359.609 352.904
TOPLAM VARLIKLAR
4.392.805 4.215.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
30.031 21.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.031 21.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 35.037 42.561
Diğer Borçlar
12.008 18.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.008 18.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.957 48.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 28.147 31.234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 15.810 17.328
ARA TOPLAM
121.033 131.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.033 131.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
113.051 94.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 113.051 94.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 752 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.803 94.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
234.836 226.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.157.969 3.989.571
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.281 -37.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.281 -37.081
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -41.281 -37.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.720 7.720
Yasal Yedekler
30 7.720 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.281.068 -1.931.106
Net Dönem Karı veya Zararı
41 172.598 650.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.157.969 3.989.571
TOPLAM KAYNAKLAR
4.392.805 4.215.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 369.546 433.942 173.428 214.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
369.546 433.942 173.428 214.885
BRÜT KAR (ZARAR)
369.546 433.942 173.428 214.885
Genel Yönetim Giderleri
28.33 -565.850 -436.827 -294.608 -230.043
Pazarlama Giderleri
28.33 -28.641 -19.012 -12.310 -11.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 13.821 48.040 -51.056 26.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10 -154 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-211.134 25.989 -184.546 -373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 287.624 32.087 181.875 -68.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -13.632 -36.881 -13.632 -54.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.858 21.195 -16.303 -123.723
Finansman Gelirleri
37 106.962 220.210 45.965 214.460
Finansman Giderleri
37 -3.239 -10.550 -58 -1.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.581 230.855 29.604 89.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.017 -2.023 32.266 6.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 6.017 -2.023 32.266 6.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
172.598 228.832 61.870 95.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
172.598 228.832 61.870 95.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
172.598 228.832 61.870 95.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.200 -11.643 0 5.966
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -5.384 -14.554 0 7.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.184 2.911 0 -1.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.184 2.911 0 -1.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.200 -11.643 0 5.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.398 217.189 61.870 101.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
168.398 217.189 61.870 101.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6578 Değişim: -0,08%
Düşük 8,6551 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1730 Değişim: 0,12%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,68 Değişim: -0,19%
Düşük 490,37 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.