" />

KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:24
KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Transferler
2.302.673 0 -2.302.673 -2.302.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
39.337.856 39.337.856 39.337.856 10.389.232 49.727.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.863 -447.863 -447.863 475.452 475.452 0 27.589 -54.791 -27.202
Sermaye Arttırımı
9.000.000 0 -9.000.000 -9.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-993.280 407.136 407.136 -586.144 -586.144
Dönem Sonu Bakiyeler
17 154.000.000 0 0 0 0 0 -10.209.614 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.784.562 0 -1.784.562 0 0 0 0 0 -1.784.562 3.525.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.525.115 23.328.033 0 0 0 48.959.674 47.906.391 96.866.065 270.269.370 60.412.253 330.681.623
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.7 2.833.618 2.833.618 2.833.618 -2.833.618 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610
Transferler
3.856.520 54.279.780 -58.136.300 -3.856.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -375.133 0 -375.133 0 0 0 0 0 -375.133 176.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.682 0 0 0 0 0 48.913.473 48.913.473 48.715.022 13.587.062 62.302.084
Dönem Karı (Zararı)
48.913.473 48.913.473 48.913.473 13.532.398 62.445.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.133 -375.133 -375.133 176.682 176.682 0 -198.451 54.664 -143.787
Sermaye Arttırımı
46.000.000 0 -46.000.000 -46.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.388.392 -9.388.392 -9.388.392 -5.008.000 -14.396.392
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.166.094 2.527.341 0 2.527.341 -638.753 -638.753
Dönem Sonu Bakiyeler
17 200.000.000 0 0 0 0 0 -13.404.717 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.732.467 0 -1.732.467 0 0 0 0 0 -1.732.467 7.144.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.144.473 27.184.553 0 0 0 113.880.532 2.913.473 116.794.005 340.530.180 71.896.369 412.426.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.445.251 32.027.695
Dönem Karı (Zararı)
62.445.871 49.727.088
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.445.871 49.727.088
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
417.237 16.132.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 9.682.733 9.321.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.266.726 1.990.804
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 782.318 1.990.804
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.049.044 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.349.268 2.634.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.997.333 2.634.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.351.935
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-647.506 2.126.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.100 -703.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.593.779 2.545.770
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.996.238 -571.362
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.236.053 855.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-16.337.357 -2.707.521
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-16.337.357 -2.707.521
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.202.822 4.441.584
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-565.997 -1.674.832
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -565.997 -1.674.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.809.644 -29.831.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.262.962 -26.629.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -49.265 1.740.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.213.697 -28.370.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
99.493 -1.437.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.861.008 -1.437.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.761.515 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -58.519.984 -21.234.997
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.627.417 1.613.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.676.216 9.420.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 45.580.187 6.791.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.096.029 2.628.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.020 1.393.792
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-169.020 1.393.792
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 17.467.802 4.019.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.473.772 3.023.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.506.589 1.243.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.967.183 1.779.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.053.464 36.027.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -682.369 -417.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -9.925.844 -3.582.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.163.952 -11.093.652
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
232.500 100.915
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7.418 68.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
888.292 2.274.822
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 888.292 2.274.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.773.262 -14.241.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -18.402.147 -14.219.001
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -371.115 -22.187
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
1.481.100 703.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.622.471 -3.753.331
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.307.300 7.040.329
Kredilerden Nakit Girişleri
6 35.307.300 7.040.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.288.437 -10.793.660
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.288.437 -10.793.660
Ödenen Temettüler
17 -14.396.392 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.903.770 17.180.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.083.554 -4.264.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.820.216 12.915.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.770.310 44.946.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.590.526 57.862.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 94.590.526 49.770.310
Finansal Yatırımlar
3.427 3.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.427 3.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.427 3.210
Ticari Alacaklar
104.632.292 105.387.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 4.466.889 4.417.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 100.165.403 100.970.077
Diğer Alacaklar
8 19.994.293 20.096.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.861.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.994.293 8.235.563
Stoklar
9 229.537.247 167.968.219
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.824.067 7.196.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.824.067 7.196.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.538.212 5.671
Diğer Dönen Varlıklar
11.023.474 6.049.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.023.474 6.049.426
ARA TOPLAM
477.143.538 356.477.758
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
477.143.538 356.477.758
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.260 21.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.260 21.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.260 21.895
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
82.361 79.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 82.361 79.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 52.966.246 37.255.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.287.648 17.487.460
Maddi Duran Varlıklar
12 95.816.558 84.551.099
Arazi ve Arsalar
3.733.247 3.719.573
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
967.939 1.072.864
Binalar
30.550.407 29.222.470
Tesis, Makine ve Cihazlar
39.344.076 43.554.067
Taşıtlar
4.277.040 916.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.934.945 1.835.996
Özel Maliyetler
1.968.562 2.898.200
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12.066.232 224.251
Diğer Maddi Duran Varlıklar
974.110 1.107.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.294.406 4.242.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.155.997 1.933.213
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 1.164.912 928.056
Bilgisayar Yazılımları
13 48.293 62.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.470.895 3.864.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.088.371 149.436.379
TOPLAM VARLIKLAR
651.231.909 505.914.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.838.847 1.787.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.838.847 1.787.429
Banka Kredileri
32.838.847 1.787.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.766.248 7.499.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.766.248 7.499.869
Banka Kredileri
6.792.550 5.769.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
973.698 1.730.392
Ticari Borçlar
111.026.547 57.346.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 51.742.690 6.162.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 59.283.857 51.184.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.119.757 10.248.411
Diğer Borçlar
2.647.605 2.816.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 86.691 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.560.914 2.442.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 34.229.085 16.761.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.229.085 16.761.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.674.760 8.870.963
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.193.060 3.488.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.841.125 3.488.166
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.351.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
886.788 3.725.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
886.788 3.725.317
ARA TOPLAM
210.382.697 112.544.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.382.697 112.544.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 19.494.622 20.639.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.494.622 20.639.744
Banka Kredileri
16.949.376 17.902.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.545.246 2.737.483
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.927.934 7.570.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.927.934 7.570.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.422.663 28.209.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
238.805.360 140.754.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
340.530.180 301.842.303
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 154.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -13.404.717 -10.238.623
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.732.467 -1.357.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.732.467 -1.357.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançlar 7.144.473 6.967.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 27.184.553 23.328.033
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.291.507 4.197.293
Yasal Yedekler
22.893.046 19.130.740
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.880.532 57.073.411
Net Dönem Karı veya Zararı
46.040.037
BRÜT KAR (ZARAR)
101.955.903 88.125.236 38.066.648 46.040.037
Genel Yönetim Giderleri
-25.525.797 -18yetlerden Diğer Giderler
19 -30.821.926 -18.962.671 -11.715.457 -9.187.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.430.390 54.405.306 875.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.634.017 65.012.356 24.570.325 40.518.464
Finansman Giderleri
-8.985.324 -10.843.684 -2.601.947 -5.053.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.648.693 54.168.672 21.968.378 35.464.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.202.822 -4.441.584 2.300.653 -3.264.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.730.644 -5.619.477 2.623.858 -3.387.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.472.178 1.177.893 -323.205 123.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.445.871 49.727.088 24.269.031 32.200.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.445.871 49.727.088 24.269.031 32.200.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.532.398 10.389.232 5.350.336 6.706.177
Ana Ortaklık Payları
48.913.473 39.337.856 18.918.695 25.493.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,02445670 0,01966900 0,00945930 0,01274700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-320.469 -502.654 -303.920 -61.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-395.885 -619.490 -347.374 -87.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.761 -7.062 -26.021 8.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.761 -7.062 -26.021 8.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.177 123.898 69.475 17.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
79.177 123.898 69.475 17.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
176.682 475.452 -37.270 787
Yabancı Para Çevrim Farkları
176.682 475.452 -37.270 787
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
176.682 475.452 -37.270 787
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.787 -27.202 -341.190 -60.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.302.084 49.699.886 23.927.841 32.139.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.587.062 10.334.441 5.225.632 6.728.141
Ana Ortaklık Payları
48.715.022 39.365.445 18.702.209 25.411.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976403


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.