KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 20:49
KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
5.512.665 -109.774 -5.402.891
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-733.629 303.312 10.871.208 10.440.891 768.934 11.209.825
Dönem Karı (Zararı)
10.871.208 10.871.208 551.799 11.423.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-733.629 303.312 -430.317 217.135 -213.182
Sermaye Arttırımı
26.200.000 -769.801 -26.200.000 -769.801 -769.801
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.607.987 2.186.895 -88.375 -961.713 -3.471.180 14.401.435 10.930.255
Kar Payları
-9.851.557 -9.851.557 695.250 -10.546.807
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-348.000 -215.163 -563.163 -563.163
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Transferler
2.302.673 8.568.535 -10.871.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.635 3.918.128 64.691.074 68.588.567 16.536.613 85.125.180
Dönem Karı (Zararı)
64.691.074 64.691.074 16.614.347 81.305.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.635 3.918.128 3.897.493 -77.734 3.819.759
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -9.000.000
Kar Payları
-463.500 -463.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.022.289 -47.662 -1.069.951 -1.069.951
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 299.008.685 66.150.925 365.159.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.273.658 44.879.428
Dönem Karı (Zararı)
81.305.421 11.423.007
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
81.305.421 11.423.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.632.861 25.681.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16-17-27 13.478.559 10.045.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.115.724 4.614.697
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.599.462 4.320.540
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 200.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.316.262 294.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.188.083 3.408.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 3.188.083 3.408.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.579.761 5.317.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -887.508 -518.277
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 6.507.292 5.256.101
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-9 -936.887 -326.021
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-9 1.896.864 905.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.694.490 -1.851.973
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-5.694.490 -1.851.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 16.266.964 2.640.112
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.301.740 1.507.637
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16-29 -11.301.740 1.507.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.513.100 13.468.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.814.208 12.153.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-9 -931.035 21.072.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -48.883.173 -8.918.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.759.256 -4.325.368
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-10 -11.861.008 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.101.752 -4.325.368
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -46.186.793 -12.047.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -958.073 -2.955.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.798.468 17.195.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-9 -1.869.546 268.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.668.014 16.927.130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.371.087 899.290
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-10 1.371.087 899.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 7.407.323 2.298.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.628.352 249.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 1.470.914 -2.074.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 6.157.438 2.324.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.425.182 50.573.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -578.049 -3.228.209
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -9.573.475 -2.466.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.586.279 -5.416.886
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
232.500 -1.985.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-152.380 -64.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.931.072 10.277.114
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 11.931.072 10.277.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.805.895 -15.616.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -17.655.531 -15.187.989
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.150.364 -428.328
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 320.916 0
Alınan Temettüler
1.453.439
Alınan Faiz
29 887.508 518.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.257.820 -24.210.842
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.569.182 41.398.893
Kredilerden Nakit Girişleri
8 5.569.182 41.398.893
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.110.448 -53.815.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.110.448 -53.815.457
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.253.054 -1.247.471
Ödenen Temettüler
-463.500 -10.546.807
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.429.559 15.251.700
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-605.815 303.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.823.744 15.555.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.946.566 29.391.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.770.310 44.946.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 49.770.310 44.946.566
Finansal Yatırımlar
3.210 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.210 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.210 830
Ticari Alacaklar
105.387.701 59.069.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-9 4.417.624 3.486.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 100.970.077 55.583.230
Diğer Alacaklar
20.096.571 9.375.078
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-10 11.861.008 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.235.563 9.375.078
Stoklar
11 167.968.219 128.097.688
Peşin Ödenmiş Giderler
7.196.650 6.238.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.196.650 6.238.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 5.671 150.036
Diğer Dönen Varlıklar
6.049.426 7.375.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 6.049.426 7.375.975
ARA TOPLAM
356.477.758 255.254.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 3.985.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
356.477.758 259.239.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 21.895 71.895
Diğer Alacaklar
79.576 41.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 79.576 41.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 37.255.727 32.872.761
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 17.487.460 14.180.252
Maddi Duran Varlıklar
16 84.551.099 74.759.819
Arazi ve Arsalar
3.719.573 3.694.876
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.072.864 795.179
Binalar
29.222.470 24.428.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.554.067 37.177.801
Taşıtlar
916.248 667.378
Mobilya ve Demirbaşlar
1.835.996 1.813.170
Özel Maliyetler
2.898.200 3.282.788
Yapılmakta Olan Yatırımlar
224.251 2.001.783
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.107.430 898.300
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 4.242.510 485.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.933.213 1.902.032
Şerefiye
18 942.792 942.792
Diğer Haklar
17 62.365 72.973
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 928.056 886.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.864.899 2.765.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.436.379 127.080.298
TOPLAM VARLIKLAR
505.914.137 386.320.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.787.429 8.271.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.787.429 8.271.918
Banka Kredileri
8 1.787.429 8.271.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.499.869 7.950.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.499.869 7.950.972
Banka Kredileri
8 5.769.477 7.431.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.730.392 519.542
Ticari Borçlar
57.346.569 46.484.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-9 6.162.503 8.032.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.184.066 38.452.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 10.248.411 5.149.909
Diğer Borçlar
2.816.625 1.445.538
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 374.015 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.442.610 1.071.523
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.761.283 9.353.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.761.283 9.353.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 8.870.963 1.100.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.488.166 2.943.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.488.166 2.943.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.725.317 2.666.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 3.725.317 2.666.381
ARA TOPLAM
112.544.632 85.367.917
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.544.632 85.367.917
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.639.744 13.991.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.639.744 13.991.180
Banka Kredileri
8 17.902.261 13.692.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.737.483 298.251
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.570.044 5.393.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.570.044 5.393.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.209.895 19.384.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.754.527 104.752.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.008.685 231.490.069
Ödenmiş Sermaye
24 154.000.000 145.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
24 -10.238.623 -9.216.334
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
24 4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.357.334 -1.336.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.357.334 -1.336.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.357.334 -1.336.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.967.791 3.049.663
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 6.967.791 3.049.663
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 23.328.033 21.025.360
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.197.293 4.057.784
Yasal Yedekler
19.130.740 16.967.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.073.411 57.552.538
Net Dönem Karı veya Zararı
64.691.074 10.871.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
66.150.925 50.077.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
365.159.610 281.567.881
TOPLAM KAYNAKLAR
505.914.137 386.320.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 481.570.942 395.668.950
Satışların Maliyeti
25 -334.720.826 -322.015.208
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.850.116 73.653.742
BRÜT KAR (ZARAR)
146.850.116 73.653.742
Genel Yönetim Giderleri
26 -27.905.269 -23.986.004
Pazarlama Giderleri
26 -27.119.320 -27.597.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -2.105.716 -1.519.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 36.015.632 17.721.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -35.248.257 -17.367.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.487.186 20.903.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 15.727.389 2.729.288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -729.245 -1.760.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 7.610.959 1.851.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.096.289 23.724.706
Finansman Giderleri
30 -15.523.904 -9.661.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.572.385 14.063.119
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.266.964 -2.640.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.343.703 -3.481.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.076.739 841.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.305.421 11.423.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.305.421 11.423.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.614.347 551.799
Ana Ortaklık Payları
64.691.074 10.871.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 0,00420100 0,00074900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.819.759 -213.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.620 -593.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-9.073 -42.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-9.073 -42.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.918.128 303.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.324 118.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22.324 118.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.819.759 -213.182
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.125.180 11.209.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 16.536.613 768.934
Ana Ortaklık Payları
21 68.588.567 10.440.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917101


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,4875 Değişim: -0,05%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0540 Değişim: 0,22%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0879
Açılış: 34,9769
2.432,97 Değişim: 0,02%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.