KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:19
KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.173.296 0 -1.173.296 0 0 0 0 0 -1.173.296 156.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.700 0 0 0 0 0 12.899.244 12.899.244 11.882.648 1.422.628 13.305.276
Dönem Karı (Zararı)
12.899.244 12.899.244 12.899.244 1.456.372 14.355.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.173.296 -1.173.296 -1.173.296 156.700 156.700 0 -1.016.596 -33.744 -1.050.340
Sermaye Arttırımı
26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 -695.250 -10.546.807
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 0 0 0 0 0 -4.260.347 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.776.366 0 -1.776.366 0 0 0 0 0 -1.776.366 2.903.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.903.051 21.113.735 0 0 0 58.729.414 12.899.244 71.628.658 236.966.169 36.330.071 273.296.240
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Transferler
2.302.673 8.568.535 -2.302.673 6.265.862 8.568.535 8.568.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -447.863 0 -447.863 0 0 0 0 0 -447.863 475.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475.452 0 0 0 0 0 39.337.856 39.337.856 39.365.445 10.334.441 49.699.886
Dönem Karı (Zararı)
39.337.856 39.337.856 39.337.856 10.334.441 49.672.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.863 -447.863 -447.863 475.452 475.452 0 27.589 27.589
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -993.280 -9.000.000 -9.000.000 -993.280 -993.280
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-8.568.535 -8.568.535 -8.568.535 -8.568.535
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
407.136 407.136 407.136 407.136
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.209.614 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.784.562 0 -1.784.562 0 0 0 0 0 -1.784.562 3.525.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.525.115 23.328.033 0 0 0 57.528.209 39.337.856 96.866.065 270.269.370 60.412.253 330.681.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.027.695 48.057.188
Dönem Karı (Zararı)
49.727.088 14.355.616
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.727.088 14.355.616
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.132.330 12.297.166
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 9.321.659 7.838.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.990.804 1.718.809
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 1.990.804 1.718.809
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.634.402 2.000.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.634.402 2.000.454
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.126.234 2.077.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-703.462 -458.565
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.545.770 1.576.548
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-571.362 -512.350
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
855.288 1.472.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.707.521 -3.410.707
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.707.521 -3.410.707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.441.584 2.704.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.674.832 -632.265
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.674.832 -632.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.831.673 25.427.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.629.936 6.201.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.740.080 10.335.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -28.370.016 -4.133.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.437.053 -3.170.901
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.437.053 -3.170.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -21.234.997 2.855.718
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.613.423 642.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.420.097 15.774.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.791.404 2.339.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.628.693 13.435.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.792 922.975
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.393.792 922.975
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 4.019.864 -989.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.023.137 3.190.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.243.854 2.027.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.779.283 1.162.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.027.745 52.080.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -417.462 -2.840.586
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -3.582.588 -1.182.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.093.652 -2.390.577
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
100.915 -1.985.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
68.337 -112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.274.822 9.989.061
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.274.822 9.989.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.241.188 -12.306.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.219.001 -12.223.271
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -22.187 -83.259
Alınan Temettüler
11 0 1.453.439
Alınan Faiz
703.462 458.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.753.331 -24.283.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.040.329 21.818.658
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.040.329 21.818.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.793.660 -35.555.767
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -10.793.660 -35.555.767
Ödenen Temettüler
0 -10.546.807
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.180.712 21.382.695
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.264.776 156.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.915.936 21.539.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.946.566 29.391.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.862.502 50.930.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 57.862.502 44.946.566
Finansal Yatırımlar
2.493 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.493 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.493 830
Ticari Alacaklar
82.853.663 59.069.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 1.746.509 3.486.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 81.107.154 55.583.230
Diğer Alacaklar
10.788.590 9.375.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.788.590 9.375.078
Stoklar
9 149.332.685 128.097.688
Peşin Ödenmiş Giderler
4.625.154 6.238.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.625.154 6.238.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 150.036
Diğer Dönen Varlıklar
6.282.157 7.375.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.282.157 7.375.975
ARA TOPLAM
311.747.244 255.254.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.765.258 3.985.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
315.512.502 259.239.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
65.354 41.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 65.354 41.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 34.987.076 32.872.761
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.811.390 14.180.252
Maddi Duran Varlıklar
12 84.460.057 74.759.819
Arazi ve Arsalar
3.720.832 3.694.876
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
847.814 795.179
Binalar
27.780.039 24.428.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
35.831.473 37.177.801
Taşıtlar
597.431 667.378
Mobilya ve Demirbaşlar
1.710.726 1.813.170
Özel Maliyetler
2.679.435 3.282.788
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.132.511 2.001.783
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.159.796 898.300
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 201.708 485.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.813.690 1.902.032
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
67.247 72.973
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
803.651 886.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.067.627 2.765.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.628.797 127.080.298
TOPLAM VARLIKLAR
455.141.299 386.320.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.825.620 8.271.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.825.620 8.271.918
Banka Kredileri
6 1.825.620 8.271.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.289.768 7.431.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.289.768 7.431.430
Banka Kredileri
6 5.289.768 7.431.430
Ticari Borçlar
55.333.723 46.484.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 14.823.453 8.032.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 40.510.270 38.452.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.221.734 5.149.909
Diğer Borçlar
2.839.330 1.445.538
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 374.015 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.465.315 1.071.523
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.373.824 9.353.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.373.824 9.353.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.261.522 1.100.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.414.792 2.943.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.414.792 2.943.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.191.632 3.185.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.191.632 3.185.923
ARA TOPLAM
95.751.945 85.367.917
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.751.945 85.367.917
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.073.328 13.692.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.073.328 13.692.929
Banka Kredileri
6 21.073.328 13.692.929
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.634.296 5.393.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.634.296 5.393.040
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 298.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 298.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.707.731 19.384.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.459.676 104.752.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
270.269.370 231.490.069
Ödenmiş Sermaye
18 154.000.000 145.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-10.209.614 -9.216.334
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.784.562 -1.336.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.784.562 -1.336.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.784.562 -1.336.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.525.115 3.049.663
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.525.115 3.049.663
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 23.328.033 21.025.360
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.197.293 4.057.784
Yasal Yedekler
19.130.740 16.967.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.528.209 57.552.538
Net Dönem Karı veya Zararı
39.337.856 10.871.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.412.253 50.077.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.681.623 281.567.881
TOPLAM KAYNAKLAR
455.141.299 386.320.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 326.296.518 302.516.272 229.432.201 109.422.303
Satışların Maliyeti
19 -238.171.282 -245.714.076 -161.821.530 -89.005.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.125.236 56.802.196 67.610.671 20.417.101
BRÜT KAR (ZARAR)
88.125.236 56.802.196 67.610.671 20.417.101
Genel Yönetim Giderleri
-18.764.280 -17.088.537 -12.853.062 -5.391.903
Pazarlama Giderleri
-15.933.342 -19.513.329 -10.325.675 -6.092.184
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.272.004 -1.100.003 -950.606 -365.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 21.212.367 14.090.280 15.631.727 1.542.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.962.671 -12.867.858 -13.478.652 -4.804.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.405.306 20.322.749 45.634.403 5.305.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.444.900 4.539.375 4.622.275 1.518.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-227.724 -5.466.607 52.168 -2.259.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.389.874 3.410.707 1.579.858 1.915.640
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.012.356 22.806.224 51.888.704 6.479.937
Finansman Giderleri
-10.843.684 -5.746.096 -8.317.051 942.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.168.672 17.060.128 43.571.653 7.422.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.441.584 -2.704.512 -3.743.231 -1.097.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.619.477 -2.816.150 -4.733.472 -968.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.177.893 111.638 990.241 -129.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.727.088 14.355.616 39.828.422 6.324.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.727.088 14.355.616 39.828.422 6.324.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.389.232 1.456.372 9.248.702 1.077.226
Ana Ortaklık Payları
39.337.856 12.899.244 30.579.720 5.247.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00255440 0,00083760 0,00198570 0,00034070
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-502.654 -1.207.040 10.853 -685.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-619.490 -1.361.549 -19.691 -765.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-7.062 -117.801 26.606 -72.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.062 -117.801 26.606 -72.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
123.898 272.310 3.938 153.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
123.898 272.310 3.938 153.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
475.452 156.700 176.685 -144.565
Yabancı Para Çevrim Farkları
475.452 156.700 176.685 -144.565
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
475.452 156.700 176.685 -144.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.202 -1.050.340 187.538 -829.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.699.886 13.305.276 40.015.960 5.495.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.334.441 39.365.445 11.882.648 30.748.217 4.458.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887302


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2585 Değişim: -0,09%
Düşük 15,2584 24.01.2022 Yüksek 15,2761
Açılış: 15,2716
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.