" />

KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:59
KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -217.123 0 0 0 0 3.485.735 21.900.998 11.300.990 65.914.156 7.805.210 73.719.366
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
124.474 11.176.516 -11.300.990 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-388.091 -388.091 -16.924 -405.015
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 17.376.468 17.376.468 1.903.394 19.279.862
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -605.214 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 17.376.468 82.902.533 9.691.680 92.594.213
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -473.297 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 25.660.926 91.318.908 10.363.690 101.682.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 25.660.926 -25.660.926 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-464.190 -464.190 66.015 -398.175
Sermaye Arttırımı
11.664.000 -11.664.000 0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
464.658 346.429 28.735.349 29.546.436 3.668.374 33.214.810
Dönem Sonu Bakiyeler
30 23.328.000 14.653 -274.235 0 0 18.503.796 -937.487 0 0 0 0 3.610.209 47.420.869 28.735.349 120.401.154 14.098.079 134.499.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.684.846 22.117.873
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
124.058.383 78.401.867
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
124.058.383 78.401.867
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-81.943.895 -48.569.013
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-75.382.340 -43.700.365
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.561.555 -4.868.648
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
42.114.488 29.832.854
Ödenen Temettüler
-30.133 -8.756
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.399.509 -7.706.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.557.784 -742.717
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
563.280 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.408.543 -300.489
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
30.556.407 22.017.774
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-27.268.928 -22.460.002
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.592.515 5.693.182
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.572.680 41.191.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.692.705 -30.967.670
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-4.472.490 -4.531.097
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.534.547 27.068.338
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.643.849 2.596.379
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.178.396 29.664.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 65.559.520 30.556.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 81.737.916 60.220.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 81.737.916 65.559.520
Finansal Yatırımlar
4 3.588.931 4.572.751
Ticari Alacaklar
28.287.506 32.412.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.287.506 32.412.216
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
704.503 221.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 704.503 221.847
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 25.932.402 15.816.765
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.763.100 219.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 5.939.155 7.743.722
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.446.005 72.282
ARA TOPLAM
152.399.518 126.618.666
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.399.518 126.618.666
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 273.158 273.158
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 35.868.221 23.418.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.100.000 2.100.000
Şerefiye
18 2.100.000 2.100.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.648.272 95.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 2.200 2.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.641.851 28.639.289
TOPLAM VARLIKLAR
195.041.369 155.257.955
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 23.056.992 19.682.262
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 15.720.399 14.787.913
Ticari Borçlar
8.951.955 3.181.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 56.403 38.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.895.552 3.143.108
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 793.223 642.543
Diğer Borçlar
189.713 219.846
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 189.713 219.846
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 25.310 29.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 5.455.906 7.721.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.899.937 2.959.233
ARA TOPLAM
56.093.435 49.224.306
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.093.435 49.224.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.518.379 1.749.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 2.518.379 1.749.084
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.930.322 2.601.967
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.448.701 4.351.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.542.136 53.575.357
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.401.154 91.318.908
Ödenmiş Sermaye
30 23.328.000 11.664.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 14.653 14.653
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -274.235 -274.235
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.566.309 17.565.841
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 18.503.796 18.039.138
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -937.487 -473.297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.610.209 3.610.209
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 47.420.869 33.077.514
Net Dönem Karı veya Zararı
30 28.735.349 25.660.926
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.098.079 10.363.690
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.499.233 101.682.598
TOPLAM KAYNAKLAR
195.041.369 155.257.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 89.310.612 63.615.870 29.114.102 23.702.563
Satışların Maliyeti
31 -54.528.952 -45.645.097 -19.398.141 -17.184.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.781.660 17.970.773 9.715.961 6.518.284
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
34.781.660 17.970.773 9.715.961 6.518.284
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -4.222.529 -3.201.876 -1.480.426 -1.221.856
Pazarlama Giderleri
28-33 -2.142.754 -1.229.770 -702.133 -350.948
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 21.652.661 17.013.572 4.633.270 9.537.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.897.004 -1.512.038 -3.098.834 -182.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.172.034 29.040.661 9.067.838 14.300.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 99.971 97.399 34.119 33.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.272.005 29.138.060 9.101.957 14.333.339
Finansman Giderleri
24-37 -4.472.490 -4.604.024 -251.205 -2.414.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.799.515 24.534.036 8.850.752 11.919.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.395.793 -5.254.174 2.007.143 -2.517.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.455.906 -5.588.861 1.923.642 -2.624.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 60.113 334.687 83.501 106.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.403.722 19.279.862 10.857.895 9.401.493
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.403.722 19.279.862 10.857.895 9.401.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.668.373 1.903.394 1.662.558 805.375
Ana Ortaklık Payları
28.735.349 17.376.468 9.195.337 8.596.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,23000000 1,49000000 -0,44000000 0,74000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.323.758 -388.091 -57.246 -134.382
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-580.237 -497.553 -71.558 -172.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.323.290 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
580.705 109.462 14.312 37.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 580.705 109.462 14.312 37.903
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.323.758 -388.091 -57.246 -134.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.727.480 18.891.771 10.800.649 9.267.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.696.542 1.886.470 1.654.727 801.592
Ana Ortaklık Payları
31.030.938 17.005.301 9.145.922 8.465.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974943


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9063 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8624 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.533,54 Değişim: -0,06%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.