KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:43
KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.847.729 907.044
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
12.876.494 9.896.585
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
12.737.490 9.858.814
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
139.004 37.771
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-14.490.631 -7.884.183
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-13.573.139 -7.227.685
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-917.492 -656.498
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.614.137 2.012.402
Ödenen Temettüler
-566 -1.326
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.233.026 -1.104.032
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-596.008 -285.028
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.000 128.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-761.008 -413.771
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.207.867 33.439
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.829.891 185.221
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.602.025 -151.782
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-19.999 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.235.870 655.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.235.870 655.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 14.195.292 8.185.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 12.959.422 8.840.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -61.435 0 0 0 0 2.128.890 9.117.655 2.727.636 36.540.588 3.539.614 40.080.202
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
238.596 2.489.040 -2.727.636 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.773 12.773 1.285 14.058
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.433.455 1.433.455 172.454 1.605.909
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -48.662 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 1.433.455 37.986.817 3.713.353 41.700.170
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -81.425 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 5.768.570 42.289.171 4.514.070 46.803.241
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
160.686 160.686 47.997 208.683
Transferler
5.768.570 -5.768.570 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.213 -80.213 -4.390 -84.603
Sermaye Arttırımı
5.832.000 -5.832.000 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.653 1.499.479 108.349 -2.180 1.278.547 2.898.846 309.004 3.207.850
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.569.556 -161.638 0 0 0 0 2.475.834 11.701.770 1.278.547 45.268.487 4.866.681 50.135.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 12.959.422 14.195.292
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
16.205.156 13.373.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 38.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.205.156 13.334.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
255.400 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 255.400 0
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 5.967.658 4.997.167
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 95.950 145.255
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 904.909 1.532.724
Diğer Dönen Varlıklar
29 613.113 342.569
ARA TOPLAM
37.001.608 34.586.707
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.001.608 34.586.707
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 273.158 273.158
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 28.217.261 26.034.198
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.100.000 0
Şerefiye
18 2.100.000 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 274.067 1.244.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 2.200 2.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.616.686 27.554.157
TOPLAM VARLIKLAR
70.618.294 62.140.864
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 6.382.125 4.154.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 3.744.466 778.314
Ticari Borçlar
2.120.546 2.906.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 5.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.120.546 2.901.364
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 371.832 280.647
Diğer Borçlar
134.157 131.894
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 131.328 131.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.829 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 235.482 239.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 458.380 1.283.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 763.930 589.134
ARA TOPLAM
14.210.918 10.364.553
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.210.918 10.364.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.508.643 1.131.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.508.643 1.131.402
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 4.763.565 3.841.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.272.208 4.973.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.483.126 15.337.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.268.487 42.289.171
Ödenmiş Sermaye
30 11.664.000 5.832.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 14.653 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -274.235 -274.235
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 18.407.918 16.988.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 18.569.556 17.070.077
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -161.638 -81.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.475.834 2.367.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 11.701.770 11.606.696
Net Dönem Karı veya Zararı
30 1.278.547 5.768.570
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.866.681 4.514.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.135.168 46.803.241
TOPLAM KAYNAKLAR
70.618.294 62.140.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 13.515.030 9.137.902
Satışların Maliyeti
31 -10.037.440 -7.121.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.477.590 2.016.202
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.477.590 2.016.202
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -682.146 -619.250
Pazarlama Giderleri
28-33 -366.652 -265.743
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.114.794 1.067.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -954.827 -512.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.588.759 1.685.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
Özkaynımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.588.759 1.685.976
Finansman Giderleri
24-37 -19.999 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.568.760 1.685.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-981.209 -80.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -458.380 -486.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -522.829 406.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.587.551 1.605.908
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.587.551 1.605.908
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
309.004 172.453
Ana Ortaklık Payları
1.278.547 1.433.455
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,21923000 0,24579000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetleden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.419.266 12.774
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 1.922.409 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.837 15.968
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-400.306 -3.194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -400.306 -3.194
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.419.266 12.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.006.817 1.618.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
304.615 173.737
Ana Ortaklık Payları
2.702.202 1.444.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682044


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5867 Değişim: 0,02%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,5957
Açılış: 9,5845
11,1351 Değişim: -0,02%
Düşük 11,1189 26.10.2021 Yüksek 11,1555
Açılış: 11,1372
557,33 Değişim: 0,07%
Düşük 556,60 26.10.2021 Yüksek 557,79
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.