KAP ***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

29.11.2021 - 13:42
KAP ***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Kuruluşu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
252.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onayları takiben tamamlanacak.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Açıklamada yer alan yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde detaylar yer almaktadır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.400.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4,663
Toplam Tutar
235.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%20,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%63,04
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%63,04
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%24,92
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%518,84
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hakkı GEDİK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Alış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Aşağıda bahsi geçen pay satın alma işlemi ile ilgili görüşmelerin açıklanması, söz konusu kararın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri karşısındaki durumunun daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre yapılması planlanan işlemlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekebileceğinden, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmişti.  Değerlendirme sürecinin netleşmesi sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür Şirketimiz, 2014 yılındaki nevi değişikliği sonrasında sürekli olarak iştirak portföyünü geliştirmeye başlamıştır. Yatırım ve çıkış stratejisi "Doğru Zaman ve Doğru Değer" olan şirketimiz, son durum itibariyle, Şirketimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin şirket sermayesinin %43,04'üne sahip bulunmaktadır.  Şirketimiz, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklemektedir. Şirketimiz, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı %63,04 ve Hakkı Gedik'in pay oranı %0,13 olacaktır.  Bahse konu Gedik Yatırım paylarının alımına ilişkin yapılacak ödemelerin, gerekli izinlerin de alınması dahil, toplamda en fazla 48 aya kadar sürecek bir vadede yapılması öngörülmekte olup, şirketimizin ödeme vadelerindeki finansal durumuna bağlı olarak, şirketimize ait likit kaynaklar, kısa vadeli dış kaynak, iştiraklerden elde edilecek temettü geliri veya iştiraklerden elde edilecek hisse satış gelirinden biri veya birden fazlası ilgili vadedeki ödeme için kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.  Yönetim Kurulumuzun 24.11.2021 tarih ve 591 sayılı toplantısında özetle   1.      Şirketimizin ana faaliyet konusu ile uyumlu olarak, iştiraki olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi içindeki pay oranının %43,04'ten %63,04'e çıkarılmasına, 2.      Bu kapsamda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %20,13'üne sahip olan Hakkı Gedik'in 50.716.726,76 TL nominal tutarlı dolaşımda bulunmayan paylarından 50.400.000 TL nominal tutarlı kısmının (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki payı: %20) 235.000.000 TL (beher payın alış fiyatı 4,663 TL) karşılığında satın alınmasına, 3.      Devre konu paylara ilişkin ödeme planının aşağıdaki şekilde olmasına,  
Ödeme Miktarı (TL)  Ödeme Vadesi (*)
5.000.000 TL İmza Tarihinde
35.000.000 TL Gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp, hisse devir işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) İş Günü içinde
35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde
35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde
35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde
35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde
35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde
20.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde
* Şirketimiz bir defaya mahsus olmak üzere, ilk ödeme hariç herhangi bir ödemeyi altı ay ileri erteleyebilecektir. 
4.      Pay alımlarının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
 
5.      Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli mercilerin onayını takiben pay edinim işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
 
6.      Bahse konu pay devir işlemlerinden sonra Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinde bir değişiklik önerisinde bulunulmamasına,
7.      İş bu alım işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmadığından, söz konusu Tebliğ kapsamında herhangi bir işlem ya da değerlendirme yapılmasına gerek olmadığına,
8.      Bu meyanda, devre konu paylara ilişkin ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980045


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.150 Değişim: -0,48% Hacim : 62.548 Mio.TL Son veri saati : 14:52
Düşük 9.121 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3387 Değişim: 0,34%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4296
Açılış: 31,2335
33,9396 Değişim: 0,22%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9843
Açılış: 33,8667
2.071,23 Değişim: 0,90%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.073,32
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.