KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 19:39
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.996.046.338 1.215.262.047
Satışların Maliyeti
12 -3.845.179.502 -1.134.496.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.866.836 80.765.391
BRÜT KAR 96.970.712 39.498.244
Finansman Gelirleri
15 19.885.404 2.475.748
Finansman Giderleri
15 -21.270.816 -5.585.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.585.300 36.388.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.382.306 -11.695.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -18.927.796 -11.427.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.545.490 -268.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.202.994 24.693.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.202.994 24.693.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.297 46
Ana Ortaklık Payları
78.154.697 24.693.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,65130000 0,36640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.516.615 121.700.778
Dönem Karı (Zararı)
78.202.994 24.693.393
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
78.202.994 24.693.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.096.546 28.826.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 2.314.660 2.208.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.319.967 16.045.481
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.319.967 16.045.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.304.784 -750.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.289.930 -1.525.652
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.985.146 774.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-275.158 809.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.515.215 -2.406.881
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 12.240.057 3.216.629
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.948.957 -6.832.887
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 17.382.306 11.695.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.056 613
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.056 613
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.650.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.434.064 68.265.607
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.428.496 49.644.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.488.440 -47.571.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.301.415 9.422.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-267.789.855 -56.993.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.019.143 -7.520.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.019.143 -7.520.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.426.433 -1.073.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
267.617.325 88.164.716
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.224.461 -24.832.679
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
236.392.864 112.997.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-732.412 -771.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.956.465 -12.606.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.956.465 -12.606.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.865.476 121.785.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-71.000 -85.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-277.861 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.820.707 338.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.331 12.828
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.331 12.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.182.028 -2.149.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.991.944 -1.552.687
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -190.084 -597.265
Alınan Temettüler
15 7.370.189 68.867
Alınan Faiz
15 12.515.215 2.406.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.057.299 -155.361.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.000.000 62.500.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
310.000.000 62.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-296.125.035 -169.706.800
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.361.972 -20.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-79.657.700 -59.706.800
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-198.105.363 -90.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.521.583 -743.264
Ödenen Faiz
-11.807.069 -1.472.699
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.603.612 -45.939.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.280.023 -33.322.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.280.023 -33.322.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.664.342 102.794.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 184.944.365 69.471.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 859.022.826 632.206.613
Finansal Yatırımlar
212.491.178 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
212.491.178 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 212.491.178 226.452.838
Ticari Alacaklar
1.706.270.789 1.467.235.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 170.064 8.471.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.706.100.725 1.458.764.396
Diğer Alacaklar
176.283.652 173.258.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 176.283.652 173.258.757
Peşin Ödenmiş Giderler
4.417.204 1.927.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.417.204 1.927.986
ARA TOPLAM
2.958.485.649 2.501.082.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.958.485.649 2.501.082.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.600.618 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.600.618 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 7.600.618 900.618
Diğer Alacaklar
533.669 539.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 533.669 539.421
Maddi Duran Varlıklar
23.147.491 22.598.051
Binalar
7 497.541 501.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 3.864.866 3.755.160
Taşıtlar
7 1.550.230 1.667.603
Mobilya ve Demirbaşlar
7 11.329.364 10.959.571
Özel Maliyetler
7 5.905.490 5.714.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 11.018.319 14.869.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.140.456 4.776.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 5.140.456 4.776.935
Peşin Ödenmiş Giderler
143.392 206.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
143.392 206.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı
948.967 172.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.532.912 44.063.283
TOPLAM VARLIKLAR
3.007.018.561 2.545.145.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
514.651.468 451.200.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
514.651.468 451.200.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.866.172 4.428.918
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 509.785.296 446.771.657
Ticari Borçlar
2.014.649.420 1.692.640.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 30.048.972 53.566.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,18 1.984.600.448 1.639.073.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.870.482 5.377.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.649.935 16.940.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.380.729 9.920.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.939.550 1.494.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.441.179 8.426.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.178.826 8.103.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 9.178.826 8.103.067
ARA TOPLAM
2.570.380.860 2.184.182.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.570.380.860 2.184.182.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.210.825 12.630.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.210.825 12.630.036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.210.825 12.630.036
Diğer Borçlar
91.597 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
91.597 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.260.353 5.435.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.260.353 5.435.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 0 825.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.562.775 18.891.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.586.943.635 2.203.074.194
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.286.570 338.357.648
Ödenmiş Sermaye
11 120.000.000 120.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.342.733 -1.116.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.342.733 -1.116.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.342.733 -1.116.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.979.219 19.250.423
Yasal Yedekler
11 29.979.219 19.250.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 189.495.387 31.532.553
Net Dönem Karı veya Zararı
78.154.697 168.691.630
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.788.356 3.713.510
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
420.074.926 342.071.158
TOPLAM KAYNAKLAR
3.007.018.561 2.545.145.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
8.597.451 56.740.966 -65.338.417
Dönem Karı (Zararı)
24.693.347 24.693.347 46 24.693.393
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
198.431 198.431 0 198.431
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.538 -572.100
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 584.072 19.250.423 84.140.553 24.693.347 194.892.251 851 194.893.102
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630
Dönem Karı (Zararı)
78.154.697 78.154.697 48.297 78.202.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.775 -225.775 26.549 -199.226
Dönem Sonu Bakiyeler
11 120.000.000 -1.342.733 29.979.219 189.495.387 78.154.697 416.286.570 3.788.356 420.074.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
78.202.994 24.693.393
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-225.771 198.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-282.214 254.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.443 -55.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.443 -55.968
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.771 198.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.977.223 24.891.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.549 46
Ana Ortaklık Payları
77.950.674 24.891.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934510


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3529 Değişim: 0,50%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2151 Değişim: 1,04%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2193
Açılış: 10,1096
502,10 Değişim: 0,63%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.