KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 20:22
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 55.581.362.709 57.214.500.602 17.474.000.921 19.654.322.495
Satışların Maliyeti
12 -54.354.019.697 -56.735.497.061 -17.042.693.773 -19.582.993.793
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.227.343.012 479.003.541 431.307.148 71.328.702
BRÜT KAR (ZARAR)
1.227.343.012 479.003.541 431.307.148 71.328.702
Genel Yönetim Giderleri
14 -686.970.888 -291.637.195 -240.166.516 -101.640.623
Pazarlama Giderleri
14 -85.493.810 -36.659.344 -43.956.555 -15.003.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.922.892.429 770.348.630 742.840.842 272.208.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -986.243.457 -1.017.069.768 -212.224.052 -597.229.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.391.527.286 -96.014.136 677.800.867 -370.336.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.439 2.752.861 236.967
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-127 -59.556 -59.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -869.052 2.366.279 2.349.222 -353.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.390.659.546 -90.954.552 680.150.089 -370.512.497
Finansman Gelirleri
16 346.905.353 110.631.986 128.944.789 40.343.150
Finansman Giderleri
16 -387.459.630 -181.244.575 -180.618.452 -69.731.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.350.105.269 -161.567.141 628.476.426 -399.900.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-226.657.302 100.696.766 -85.915.973 151.353.048
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-144.636.603 -7.091.248 -71.312.107 37.223.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.020.699 107.788.014 -14.603.866 114.129.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.123.447.967 -60.870.375 542.560.453 -248.547.375
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -242.871 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.123.447.967 -61.113.246 542.560.453 -248.547.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.123.739.316 -60.584.695 542.606.912 -248.389.448
Ana Ortaklık Payları
-291.349 -528.551 -46.459 -157.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 2,29610000 -0,18490000 1,10870000 -0,75820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.896.513.146 -1.246.580.623
Dönem Karı (Zararı)
1.123.447.967 -61.113.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.123.447.967 -60.870.375
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -242.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-653.189.376 -87.856.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 ve 9 22.716.840 11.614.441
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-490.889.154 -193.800.164
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-490.889.154 -193.800.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.334.898 -10.497.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 25.111.864 8.543.461
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.776.966 -19.040.920
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -83.448.382 57.746.122
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-280.918.256 -61.111.032
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
197.469.874 118.857.154
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-349.428.620 152.896.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 869.052 -2.366.279
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
869.052 -2.366.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 226.657.302 -100.696.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.312 -1.271.434
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.312 -1.271.434
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.481.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.272.982.820 -1.071.289.597
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.680.726.361 -472.918.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.308.357.631 -1.663.022.374
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.984.513 -658.192.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.463.342.144 -1.004.829.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.053.140.963 -95.960.021
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.257 -425.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.053.017.706 -95.535.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.343.451 -4.819.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-873.462.806 1.161.622.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
819.085.538 -34.853.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.692.548.344 1.196.476.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.580.235 5.131.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.752.895 -1.323.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.752.895 -1.323.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.802.724.229 -1.220.259.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.067.303 -1.498.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.721.614 -24.822.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.785.204 22.670.394
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 1.742.500
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -1.278
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.565.570 -21.615.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.857 1.368.608
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.857 1.368.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.286.180 -8.344.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -16.112.546 -4.898.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.173.634 -3.445.914
Alınan Temettüler
16 65.987.097 49.520.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.097.230.873 1.177.589.671
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
575.090 301.104.792
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-58.190.894 -40.068.364
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.190.894 -40.068.364
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.736.978.559 1.353.039.541
Kredilerden Nakit Girişleri
1.095.559.909 1.008.039.541
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.641.418.650 345.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-552.122.953 -295.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-552.122.953 -295.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.418.698 -8.140.176
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -75.600.000
Ödenen Faiz
-197.469.874 -118.857.154
Alınan Faiz
16 280.918.256 61.111.032
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.613 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.502.931 -46.320.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.502.931 -46.320.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 231.466.288 87.447.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 464.969.219 41.126.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.939.829.357 2.087.375.602
Finansal Yatırımlar
5 ve 19 3.003.361.156 868.519.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.003.361.156 868.519.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.003.361.156 868.519.192
Ticari Alacaklar
5.277.045.526 5.598.598.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 19 167.228.003 12.243.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.109.817.523 5.586.354.979
Diğer Alacaklar
1.464.382.756 449.038.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 ve 19 127.402 4.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.464.255.354 449.034.807
Peşin Ödenmiş Giderler
34.922.834 5.693.551
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.922.834 5.693.551
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 41.546.342
ARA TOPLAM
11.719.541.629 9.050.772.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.719.541.629 9.050.772.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 94.654.629 74.756.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
93.796.511 73.898.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
93.796.511 73.898.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Diğer Alacaklar
39.031.616 1.234.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.031.616 1.234.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 114.990.798 116.341.702
Maddi Duran Varlıklar
7 32.849.370 23.717.534
Binalar
372.474 381.654
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.008.091 3.407.526
Taşıtlar
1.019.517 1.188.867
Mobilya ve Demirbaşlar
22.243.171 13.056.884
Özel Maliyetler
5.206.117 5.682.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 24.680.257 27.573.511
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 17.070.494 10.217.888
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.070.494 10.217.888
Peşin Ödenmiş Giderler
114.168 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114.168 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 5.378.621 87.191.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
328.769.953 341.033.167
TOPLAM VARLIKLAR
12.048.311.582 9.391.805.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.072.710.169 1.903.070.893
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.653.274 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 ve 19 3.653.274 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.069.056.895 1.903.070.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.563.869 29.913.008
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.057.493.026 1.873.157.885
Ticari Borçlar
5.597.756.894 6.214.892.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 19 884.471.710 65.386.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 4.713.285.184 6.149.506.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 32.328.439 18.748.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 69.293.666 5.378.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.603.322 23.347.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.648.419 2.615.209
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.954.903 20.731.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.920.347 14.818.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 58.920.347 14.818.044
ARA TOPLAM
9.854.612.837 8.180.255.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.854.612.837 8.180.255.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 18.203.345 9.322.679
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
521.470 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 ve 19 521.470 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.681.875 9.322.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.681.875 9.322.679
Diğer Borçlar
8 0 911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 911
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.191.365 16.923.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 24.191.365 16.923.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 688.731 492.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.083.441 26.740.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.897.696.278 8.206.995.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.123.858.951 1.157.761.814
Ödenmiş Sermaye
11 505.000.000 327.600.000
Sermaye Avansı
11 0 374.316.207
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -98.259.258 -40.068.364
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 197.491.297 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -1.459.482 -1.770.404
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.459.482 -1.770.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.459.482 -1.770.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -3.875 333.422
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-3.875 333.422
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 165.596.333 88.085.971
Yasal Yedekler
67.337.075 48.017.607
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
98.259.258 40.068.364
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 231.754.620 59.593.153
Net Dönem Karı veya Zararı
11 1.123.739.316 349.671.829
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 26.756.353 27.047.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.150.615.304 1.184.809.516
TOPLAM KAYNAKLAR
12.048.311.582 9.391.805.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
252.000.000 -1.536.818 -1.536.818 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119
Transferler
18.107.079 222.050.051 -240.157.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.330 -126.330 -126.330 -60.584.695 -60.711.025 -528.562 -61.239.587
Dönem Karı (Zararı)
-60.584.695 -60.584.695 -528.551 -61.113.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.330 -126.330 -126.330 -126.330 -11 -126.341
Sermaye Arttırımı
75.600.000 -75.600.000
Sermaye Avansı
301.104.792 301.104.792 301.104.792
Kar Payları
-75.600.000 -75.600.000 -75.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-40.068.364 40.068.364 -40.068.364 -40.068.364 -40.068.364
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.274.986 1.274.986 -82.502 1.192.484
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-7 -7 -7 54 -59 -12 -1.266 -1.278
Dönem Sonu Bakiyeler
327.600.000 301.104.792 -40.068.364 -1.663.155 -1.663.155 -1.663.155 88.154.716 59.524.408 -60.584.695 674.067.702 15.730.464 689.798.166
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 327.600.000 374.316.207 -40.068.364 -1.770.404 -1.770.404 -1.770.404 -1.770.404 333.422 333.422 88.085.971 59.593.153 349.671.829 1.157.761.814 27.047.702 1.184.809.516
Transferler
19.319.468 330.352.361 -349.671.829
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
310.922 310.922 310.922 -337.297 -337.297 1.123.739.316 1.123.712.941 -291.349 1.123.421.592
Dönem Karı (Zararı)
1.123.739.316 1.123.739.316 -291.349 1.123.447.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
310.922 310.922 310.922 -337.297 -337.297 -26.375 -26.375
Sermaye Arttırımı
177.400.000 -374.316.207 197.491.297 575.090 575.090
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-58.190.894 58.190.894 -58.190.894 -58.190.894 -58.190.894
Dönem Sonu Bakiyeler
11 505.000.000 0 -98.259.258 197.491.297 -1.459.482 -1.459.482 -1.459.482 -3.875 -3.875 165.596.333 231.754.620 1.123.739.316 2.123.858.951 26.756.353 2.150.615.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.123.447.967 -61.113.246 542.560.453 -248.547.375
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
310.922 -126.352 775.360 -140.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
444.176 -159.048 1.082.460 -175.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-133.254 32.696 -307.100 35.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-133.254 32.696 -307.100 35.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-337.297 0 -262.260 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-481.852 0 -381.802 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-481.852 0 -381.802 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144.555 0 119.542 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
144.555 0 119.542 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.375 -126.352 513.100 -140.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.123.421.592 -61.239.598 543.073.553 -248.688.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.123.712.941 -60.711.036 543.120.012 -248.530.203
Ana Ortaklık Payları
-291.349 -528.562 -46.459 -157.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211128


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8330 Değişim: 1,02%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8702
Açılış: 32,5026
35,3068 Değişim: 0,94%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.485,24 Değişim: 2,16%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.