KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 19:22
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.904.936.466 3.030.108.455 2.908.890.128 1.814.846.408
Satışların Maliyeti
12 -6.620.466.785 -2.887.366.863 -2.775.287.283 -1.752.870.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
284.469.681 142.741.592 133.602.845 61.976.201
BRÜT KAR (ZARAR)
284.469.681 142.741.592 133.602.845 61.976.201
Genel Yönetim Giderleri
14 -123.940.613 -65.341.807 -61.525.666 -30.566.589
Pazarlama Giderleri
14 -14.992.371 -8.291.026 -6.558.811 -3.650.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 71.846.663 39.810.650 28.236.512 18.931.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -47.458.730 -29.296.743 -20.319.405 -6.567.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.924.630 79.622.666 73.435.475 40.123.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.009 8.500 -521.466 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.247 -9.113 49.671 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
169.934.392 79.622.053 72.963.680 40.123.809
Finansman Gelirleri
15 34.665.489 7.435.237 14.780.085 4.959.489
Finansman Giderleri
15 -51.853.719 -9.934.799 -30.582.903 -4.349.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
152.746.162 77.122.491 57.160.862 40.733.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.900.199 -18.363.267 -20.517.893 -6.667.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -39.208.527 -17.312.015 -20.280.731 -5.884.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.308.328 -1.051.252 -237.162 -783.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.845.963 58.759.224 36.642.969 34.065.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.845.963 58.759.224 36.642.969 34.065.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.467 28 -67.764 -18
Ana Ortaklık Payları
114.865.430 58.759.196 36.710.733 34.065.849
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.955.031 -129.519.651
Dönem Karı (Zararı)
114.845.963 58.759.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.845.963 58.759.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.954.493 27.920.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 5.236.928 4.503.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 4.801.830 11.430.371
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.801.830 11.430.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.477.643 -2.951.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.949.709 -1.814.097
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.527.934 -1.137.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 10.203.579 1.078.257
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.746.528 -4.978.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.950.107 6.056.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 -10.727.886 -10.060.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 37.972.161 18.269.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.762 613
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.762 613
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.650.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-293.480.528 -200.362.647
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-30.785.803 -17.125.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.433.781 -485.159.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.294.272 -1.303.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.139.509 -483.856.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.666.867 -43.805.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.666.867 -43.805.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.407.312 -547.872
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.559.033 348.242.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.838.388 419.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.279.355 347.822.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.625.389 -836.481
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.002.343 -1.129.572
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.002.343 -1.129.572
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.680.072 -113.682.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-396.023 -432.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.878.936 -15.404.241
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.521.144 3.902.191
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.962.517 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.023 12.828
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.023 12.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.312.851 -3.545.874
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.712.832 -2.562.203
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -600.019 -983.671
Alınan Temettüler
15 11.918.961 2.457.036
Alınan Faiz
15 22.746.528 4.978.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.405.241 100.735.409
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.000.000 100.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
310.000.000 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.995.134 54.129.980
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.990.695 122.129.980
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-79.657.700 -83.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10.653.261 15.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.038.174 -1.473.333
Ödenen Temettüler
-30.000.000 0
Ödenen Faiz
-32.322.133 -5.982.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.760.682 -45.939.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.971.354 -24.882.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.971.354 -24.882.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.664.342 102.794.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 136.635.696 77.912.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 553.189.717 632.206.613
Finansal Yatırımlar
240.560.350 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
240.560.350 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 240.560.350 226.452.838
Ticari Alacaklar
1.663.488.671 1.467.235.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 17.765.751 8.471.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.645.722.920 1.458.764.396
Diğer Alacaklar
8 208.663.722 173.258.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
208.663.722 173.258.757
Peşin Ödenmiş Giderler
4.460.251 1.927.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.460.251 1.927.986
ARA TOPLAM
2.670.362.711 2.501.082.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.670.362.711 2.501.082.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 7.820.635 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.962.517 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6.962.517 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
858.118 900.618
Diğer Alacaklar
8 801.323 539.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
801.323 539.421
Maddi Duran Varlıklar
7 23.407.974 22.598.051
Binalar
493.658 501.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.738.437 3.755.160
Taşıtlar
1.460.354 1.667.603
Mobilya ve Demirbaşlar
11.961.841 10.959.571
Özel Maliyetler
5.753.684 5.714.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 10.423.923 14.869.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 5.275.616 4.776.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.275.616 4.776.935
Peşin Ödenmiş Giderler
81.224 206.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
81.224 206.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı
727.324 172.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.538.019 44.063.283
TOPLAM VARLIKLAR
2.718.900.730 2.545.145.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 697.309.882 451.200.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
697.309.882 451.200.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.538.387 4.428.918
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
692.771.495 446.771.657
Ticari Borçlar
1.535.950.230 1.692.640.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 16.728.409 53.566.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,18 1.519.221.821 1.639.073.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.751.730 5.377.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.270.119 16.940.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.000.123 9.920.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.045.864 1.494.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.954.259 8.426.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 6.976.819 8.103.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.976.819 8.103.067
ARA TOPLAM
2.276.258.903 2.184.182.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.276.258.903 2.184.182.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.846.968 12.630.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.846.968 12.630.036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.846.968 12.630.036
Diğer Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.900.192 5.435.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.900.192 5.435.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 0 825.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.747.204 18.891.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.292.006.107 2.203.074.194
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.898.608 338.357.648
Ödenmiş Sermaye
11 252.000.000 120.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -1.404.807 -1.116.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.404.807 -1.116.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.404.807 -1.116.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 29.979.219 19.250.423
Yasal Yedekler
29.979.219 19.250.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 27.458.766 31.532.553
Net Dönem Karı veya Zararı
114.865.430 168.691.630
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 3.996.015 3.713.510
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
426.894.623 342.071.158
TOPLAM KAYNAKLAR
2.718.900.730 2.545.145.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
8.597.451 56.740.966 -65.338.417
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.141 58.759.196 59.093.337 28 59.093.365
Dönem Karı (Zararı)
58.759.196 58.759.196 28 58.759.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
334.141 334.141 334.141
Sermaye Arttırımı
52.608.000 -52.608.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.539 -572.101
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 -448.362 19.250.423 31.532.553 58.759.196 229.093.810 832 229.094.642
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.849 114.865.430 114.577.581 -19.467 114.558.114
Dönem Karı (Zararı)
114.865.430 114.865.430 -19.467 114.845.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.849 -287.849 -287.849
Sermaye Arttırımı
132.000.000 -132.000.000
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.621 -36.621 301.972 265.351
Dönem Sonu Bakiyeler
11 252.000.000 -1.404.807 29.979.219 27.458.766 114.865.430 422.898.608 3.996.015 426.894.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
114.845.963 58.759.224 36.642.969 34.065.831
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-287.849 334.141 -62.078 135.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-359.811 428.386 -77.597 173.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.962 -94.245 15.519 -38.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
71.962 -94.245 15.519 -38.277
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-287.849 334.141 -62.078 135.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.558.114 59.093.365 36.580.891 34.201.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.467 28 -46.016 -18
Ana Ortaklık Payları
114.577.581 59.093.337 36.626.907 34.201.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957080


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,91% Hacim : 3.364 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.431
Açılış: 1.424
9,2866 Değişim: -0,47%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8269 Değişim: -0,22%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
531,62 Değişim: 0,34%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.