KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 18:35
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 8.013.310.909 5.290.068.512
Satışların Maliyeti
17 -7.638.161.605 -5.133.162.754
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.149.304 156.905.758
BRÜT KAR (ZARAR)
375.149.304 156.905.758
Genel Yönetim Giderleri
18 -168.679.348 -108.604.429
Pazarlama Giderleri
18 -19.915.286 -15.167.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 107.997.069 69.417.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -66.872.520 -23.556.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.679.219 78.995.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 735.517 219.308
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -292.943 -135.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.121.793 79.078.404
Finansman Gelirleri
22 23.230.720 26.609.106
Finansman Giderleri
-34.112.819 -30.105.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
217.239.694 75.581.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.547.858 -11.271.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -47.124.023 -11.556.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.423.835 284.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
168.691.836 64.309.761
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.028.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.691.836 65.338.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 206 104
Ana Ortaklık Payları
168.691.630 65.338.417
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,40580000 0,96950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.120.317 -37.447.153
Dönem Karı (Zararı)
168.691.836 65.338.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 168.691.836 64.309.761
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 0 1.028.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.649.705 3.033.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.338.158 7.663.151
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.698.049 -20.279.349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 10.410.993 -20.280.219
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-712.944 870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.596.166 2.710.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.659.749 2.710.920
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.936.417 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.661.806 1.382.523
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 1.661.806 1.382.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 48.547.858 11.556.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.683.137 -97.601.989
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
28 -87.812.418 -84.044.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-919.638.414 -260.510.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.745.396 -2.560.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -922.383.810 -257.950.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.282.377 -57.104.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -81.282.377 -57.104.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -783.765 -136.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.028.855.021 295.593.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.851.709 27.795.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.012.003.312 267.797.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.926.585 327.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.052.231 1.972.619
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.052.231 1.972.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.300.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 6.300.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.658.404 -29.229.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -33.538.087 -8.217.243
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.016.578 -15.178.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.806.847 286.348
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.806.847 286.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.759.267 -15.465.065
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.225.454 -13.022.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.533.813 -2.442.099
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 5.935.842 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.592.357 72.452.673
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 3.712.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.081.034 222.629.663
Kredilerden Nakit Girişleri
28 275.851.868 165.939.040
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
28 84.229.166 56.690.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.939.040 -133.214.706
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -135.939.040 -81.044.913
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -52.169.793
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -4.262.137 -4.962.284
Ödenen Temettüler
30 -12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
364.696.096 19.826.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
364.696.096 19.826.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 267.510.517 247.683.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 632.206.613 267.510.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 632.206.613 267.510.517
Finansal Yatırımlar
28 226.452.838 149.093.913
Ticari Alacaklar
1.467.235.875 546.792.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 8.471.479 11.216.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.458.764.396 535.576.086
Diğer Alacaklar
173.258.757 85.066.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 173.258.757 85.066.468
Peşin Ödenmiş Giderler
1.927.986 1.228.288
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.927.986 1.228.288
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
ARA TOPLAM
2.501.082.069 1.049.692.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 6.699.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.501.082.069 1.056.391.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
28 900.618 858.118
Ticari Alacaklar
0 804.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 804.500
Diğer Alacaklar
539.421 7.843.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 539.421 7.843.850
Maddi Duran Varlıklar
22.598.051 19.629.549
Binalar
10 501.544 2.752.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.755.160 3.230.135
Taşıtlar
10 1.667.603 1.928.256
Mobilya ve Demirbaşlar
10 10.959.571 4.866.450
Özel Maliyetler
10 5.714.173 6.852.046
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 14.869.127 22.363.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.776.935 4.295.228
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.776.935 4.295.228
Peşin Ödenmiş Giderler
206.177 122.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 206.177 122.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.927.851 2.094.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.818.180 58.011.275
TOPLAM VARLIKLAR
2.546.900.249 1.114.402.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
451.200.575 231.643.461
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
451.200.575 231.643.461
Banka Kredileri
28 73.936.910 30.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 4.428.918 9.013.798
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
28 140.919.789 56.690.623
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 231.914.958 135.939.040
Ticari Borçlar
1.692.640.674 663.785.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 53.566.797 36.715.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.639.073.877 627.070.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.377.119 3.450.534
Diğer Borçlar
8.103.067 6.050.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.103.067 6.050.836
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.940.528 3.354.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.920.342 14.100.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.494.017 3.738.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.426.325 10.362.742
ARA TOPLAM
2.184.182.305 922.385.989
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 0 1.048.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.184.182.305 923.434.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.630.036 14.554.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.630.036 14.554.334
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 12.630.036 14.554.334
Diğer Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.435.889 4.433.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.435.889 4.433.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.580.817 1.407.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.646.786 20.394.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.204.829.091 943.829.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
338.357.648 170.399.035
Ödenmiş Sermaye
16 120.000.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.116.958 -840.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.116.958 -840.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.116.958 -840.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.250.423 10.662.394
Yasal Yedekler
16 19.250.423 10.662.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 31.532.553 27.846.943
Net Dönem Karı veya Zararı
26 168.691.630 65.338.417
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 3.713.510 174.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.071.158 170.573.378
TOPLAM KAYNAKLAR
2.546.900.249 1.114.402.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547
Transferler
16 1.596.023 26.673.419 -28.269.442
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -641.680 65.338.417 64.696.737 94 64.696.831
Kar Payları
16 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
16 8.597.451 56.740.966 -65.338.417
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -334.455 168.691.630 168.357.175 206 168.357.381
Sermaye Arttırımı
16 52.608.000 -52.608.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
24-16 58.216 -9.422 -447.356 -398.562 3.538.961 3.140.399
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
168.691.836 65.338.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-334.455 -641.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -418.069 -822.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.614 180.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 83.614 180.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.455 -641.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.476 Değişim: -0,83% Hacim : 11.384 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,3557 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4803
Açılış: 7,3527
8,9221 Değişim: -0,38%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
417,45 Değişim: -0,26%
Düşük 414,65 26.02.2021 Yüksek 424,18
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.