KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:14
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.040.242.301 282.586.406 391.514.732 152.115.528
Satışların Maliyeti
31 -974.631.380 -238.437.550 -363.808.537 -131.054.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.610.921 44.148.856 27.706.195 21.060.781
BRÜT KAR (ZARAR)
65.610.921 44.148.856 27.706.195 21.060.781
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -39.243.690 -32.154.493 -20.407.323 -15.569.352
Pazarlama Giderleri
28,33 -9.916.817 -7.939.468 -4.903.725 -4.019.871
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 35.862.842 30.984.054 22.676.337 15.169.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -35.334.969 -27.713.740 -24.513.054 -14.287.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.978.287 7.325.209 558.430 2.353.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.808.705 2.954.956 -1.197.289 739.744
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -79.036 -2.479.832 3.930.425 -38.411
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.707.956 7.800.333 3.291.566 3.054.417
Finansman Gelirleri
37 9.453.260 4.242.615 6.108.998 2.760.401
Finansman Giderleri
37 -12.854.844 -7.424.068 -6.597.126 -3.851.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.306.372 4.618.880 2.803.438 1.962.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.437.773 2.146.732 -1.008.027 2.437.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.361.142 -539.574 -1.276.243 -201.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.076.631 2.686.306 268.216 2.638.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.868.599 6.765.612 1.795.411 4.400.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.868.599 6.765.612 1.795.411 4.400.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 109 22.893 -6.733 9.912
Ana Ortaklık Payları
41 12.868.490 6.742.719 1.802.144 4.390.845
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,19090000 0,10010000 0,02670000 0,06520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 497.858 8.724.540 17.692.309 -21.342.247 72.964.460 142.149 73.106.609
Transferler
30 116.318 -21.458.565 21.342.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -74.151 6.742.719 6.668.568 22.893 6.691.461
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -1.163 21.444 20.281 -20.281 0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 423.707 8.839.695 -3.744.812 6.742.719 79.653.309 144.761 79.798.070
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892
Transferler
30 226.677 16.918.490 -17.145.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -134.882 12.868.490 12.733.608 109 12.733.717
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 384.095 9.066.371 13.173.524 12.868.490 102.884.480 174.129 103.058.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.539.930 -36.766
Dönem Karı (Zararı)
12.868.599 6.765.612
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 12.868.599 6.765.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.000.039 -1.564.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 2.193.986 1.528.198
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.047.692 -619.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.154.742 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -619.810
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
107.050 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
856.601 -281.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 254.792 424.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 601.809 -706.586
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.443 -44.604
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47, 53 -41.443 -44.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.038.587 -2.146.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.671.292 -4.767.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.244.729 3.899.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.667.715 -43.860.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 189.567 -5.754.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.857.282 -38.106.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.850.392 -718.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.850.392 -718.872
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
369.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -1.063.003 -796.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.986.232 34.567.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.882.101 2.537.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 45.104.131 32.029.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -650.721 186.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
520.775 1.585.749
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 520.775 1.585.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29, 40 5.640.845 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 5.026.892 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 613.953 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.539.930 432.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -469.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.017.226 -1.062.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.574 1.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 492.574 1.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.509.800 -1.064.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.137.456 -559.935
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.372.344 -504.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.408 -1.080.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.301.580 3.905.296.498
Kredilerden Nakit Girişleri
47 4.301.580 3.803.716.039
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 101.580.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.212.172 -3.906.996.351
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -3.802.561.411
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -4.212.172 -104.434.940
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
619.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.612.112 -2.179.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.612.112 -2.179.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 70.727.554 76.468.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
126.339.666 74.288.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.868.599 6.765.612 1.795.411 4.400.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-134.882 -74.151 1.461 -156.919
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -172.926 -92.688 1.873 -196.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.044 18.537 -412 39.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 38.044 18.537 -412 39.229
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-134.882 -74.151 1.461 -156.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.733.717 6.691.461 1.796.872 4.243.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
109 22.612 12.915 24.237
Ana Ortaklık Payları
12.733.608 6.668.849 1.783.957 4.219.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 284.330.536 232.742.505
Finansal Yatırımlar
20.869.211 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.869.211 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 20.869.211 19.628.263
Ticari Alacaklar
405.925.307 396.102.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 178.704 368.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 405.746.603 395.734.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
26.981.962 23.339.986
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.981.962 23.339.986
Peşin Ödenmiş Giderler
1.746.946 683.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.746.946 683.283
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 14.902 1.037.049
Diğer Dönen Varlıklar
0 3.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 3.351
ARA TOPLAM
739.868.864 673.537.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
739.868.864 673.537.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 2.102.830 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.244.712 1.240.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 1.244.712 1.240.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 858.118 858.117
Diğer Alacaklar
2.580.126 2.414.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.580.126 2.414.632
Maddi Duran Varlıklar
8.779.924 9.365.039
Binalar
14 2.847.340 3.367.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.820.778 4.151.513
Taşıtlar
14 480.300 205.860
Mobilya ve Demirbaşlar
14 517.307 417.708
Özel Maliyetler
14 1.114.199 1.222.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.297.130 3.888.773
Bilgisayar Yazılımları
17 4.297.130 3.888.773
Peşin Ödenmiş Giderler
2.054 2.714
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.054 2.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.512.820 3.603.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.274.884 21.373.469
TOPLAM VARLIKLAR
759.143.748 694.910.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.879.136 159.789.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.879.136 159.789.728
Banka Kredileri
47 39.038.145 27.980.173
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 63.788.454 69.516.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 57.052.537 62.293.314
Ticari Borçlar
482.411.311 432.425.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.962.896 11.080.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 466.448.415 421.344.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.666.709 3.515.727
Diğer Borçlar
2.546.798 2.026.027
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.546.798 2.026.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 903.775 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.032.284 2.341.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.175.658 587.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.856.626 1.754.245
ARA TOPLAM
651.440.013 600.355.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
651.440.013 600.355.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
157 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 157 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.907.059 3.440.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.907.059 3.440.149
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 737.910 789.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.645.126 4.230.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
656.085.139 604.585.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.884.480 90.150.872
Ödenmiş Sermaye
30 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
384.095 518.977
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 384.095 518.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.066.371 8.839.694
Yasal Yedekler
30 9.066.371 8.839.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.173.524 -3.744.966
Net Dönem Karı veya Zararı
41 12.868.490 17.145.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 174.129 174.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.058.609 90.324.892
TOPLAM KAYNAKLAR
759.143.748 694.910.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703590


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.064 Değişim: 0,47% Hacim : 57.595 Mio.TL Son veri saati : 15:55
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,8875 Değişim: -0,03%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4161 Değişim: -0,14%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.922,86 Değişim: -0,06%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.