KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 18:31
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 -181.758 16.868.238 -1.248.746 4.652.087 59.089.821
Transferler
11 4.652.087 -4.652.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277.624 8.584.961 8.862.585
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406
Transferler
11 8.365.621 219.340 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.591 27.953.024 27.968.615
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
728.626 1.760.154
Dönem Karı (Zararı)
36.301.530 10.881.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.842.457 2.483.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 1.163.346 1.356.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 17.559 706.659
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -136.558 30.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.798.110 389.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.415.361 -11.604.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -51.256.289 18.790.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.146.872 -89.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 24.904.302 -24.474.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 273.376 -3.103.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.189.878 -2.726.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
728.626 1.760.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
252.547 310.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,6 252.547 310.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.558 -6.407.672
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -6.377.311
Ödenen Faiz
17 0 -89.638
Alınan Faiz
16 136.558 59.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.117.731 -4.336.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.117.731 -4.336.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.691 5.079.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.860.422 742.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.656.849 1.842.254
Ticari Alacaklar
4 200.631.240 150.091.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
200.631.240 150.091.036
Peşin Ödenmiş Giderler
7 536.439 300.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.932.016 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 75.850 97.148
ARA TOPLAM
205.832.394 152.330.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.832.394 152.330.723
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 1.337.296 618.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.337.296 618.780
Maddi Duran Varlıklar
5 1.587.637 2.299.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 2.772.046 3.475.887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.696.979 6.394.356
TOPLAM VARLIKLAR
211.529.373 158.725.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 112.573.571 87.669.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
112.573.571 87.669.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.017.352 725.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 866.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 403.077 238.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
403.077 238.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.222.078 840.139
ARA TOPLAM
115.216.078 90.339.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.216.078 90.339.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 357.476 359.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
357.476 359.629
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 34.798 73.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.274 433.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.608.352 90.772.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.921.021 67.952.406
Ödenmiş Sermaye
11 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
111.457 95.866
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
111.457 95.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 21.520.325
Yasal Yedekler
878.743 568.381
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
29.007.203 20.951.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.029.406 -1.248.746
Net Dönem Karı veya Zararı
27.953.024 8.584.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.921.021 67.952.406
TOPLAM KAYNAKLAR
211.529.373 158.725.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 69.185.111 59.208.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.185.111 59.208.023
BRÜT KAR (ZARAR)
69.185.111 59.208.023
Genel Yönetim Giderleri
15 -35.164.996 -32.550.845
Pazarlama Giderleri
15 -14.573.348 -19.422.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 99.442.465 19.408.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -82.587.702 -15.761.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.301.530 10.881.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.301.530 10.881.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.301.530 10.881.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.348.506 -2.296.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -8.391.768 -2.337.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 43.262 41.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.953.024 8.584.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.953.024 8.584.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.953.024 8.584.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.591 277.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 19.989 347.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.398 -69.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 -4.398 -69.406
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.591 277.624
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.968.615 8.862.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.968.615 8.862.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751717


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,40% Hacim : 8.942 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.409
8,5242 Değişim: 0,59%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1204 Değişim: 0,80%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,29 Değişim: 0,67%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.