KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.01.2021 - 18:15
KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 0 10.900.691
Transferler
9.659.906 -9.659.906 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
102.681 26.268.089 31.809.499 58.180.269 0 58.180.269
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 0 69.080.960
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 0 69.080.960
Transferler
31.809.499 -31.809.499 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-201.466 3.346.558 313.628.145 316.773.237 0 316.773.237
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -221.796 -101.238.328 165.126 163.521.050 313.628.145 385.854.197 0 385.854.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.240.638 340.403.373
Dönem Karı (Zararı)
313.628.145 31.809.499
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.896.243 214.862.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 77.259.641 124.848.646
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.224.859 6.296.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.224.859 6.296.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.774.739 3.568.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.774.739 3.568.355
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.071.812 18.114.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.163.994 18.400.478
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -5.335.668 38.585
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 243.486 -324.820
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
79.339.980 14.860.293
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-280.048.157 -120.217.475
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-280.048.157 -120.217.475
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
75.480.883 167.391.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-495.826.514 95.103.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.375.998 -5.516.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.565.502 -93.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-810.496 -5.423.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-367.357.708 -129.242.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.542.144 72.088.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-507.383 -237.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
378.049.527 72.326.507
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.401.864 -5.180.981
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.401.864 -5.180.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.036.816 162.955.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-507.617.664 160.946.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.580.848 2.009.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-189.094.612 341.775.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.534.027 -882.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.611.999 -489.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.375.298 -31.076.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.135.595 14.627.124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.135.595 14.627.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.760.297 -45.703.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.157.339 -38.196.319
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.602.958 -7.506.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
376.505.278 -309.321.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.314.458.990 4.233.885.692
Kredilerden Nakit Girişleri
2.314.458.990 4.233.885.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.937.953.712 -4.543.207.557
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.937.953.712 -4.448.196.807
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -95.010.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.639.938 5.375
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
190.415 -12.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.830.353 -7.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.876.732 5.883.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 197.707.085 5.876.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 197.798.652 5.879.990
Ticari Alacaklar
4 40.709.600 39.922.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-23 2.167.488 601.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 38.542.112 39.320.235
Diğer Alacaklar
5 171.906 51.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 171.906 51.631
Türev Araçlar
25 896.509 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 896.509 0
Stoklar
8 532.975.775 169.824.822
Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.180.996 20.263.865
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.180.996 20.263.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.336.378 190.732
Diğer Dönen Varlıklar
15 16.435.747 57.572.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 16.435.747 57.572.167
ARA TOPLAM
822.505.563 293.705.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
822.505.563 293.705.428
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.824.674.747 1.260.560.563
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 1.811.263.653 1.226.961.064
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 13.411.094 33.599.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.781.067 2.293.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.314.531 9.665.114
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.314.531 9.665.114
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.376 147.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.376 147.896
Diğer Duran Varlıklar
15 116.448.211 19.302.347
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 116.448.211 19.302.347
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.955.222.932 1.291.969.029
TOPLAM VARLIKLAR
2.777.728.495 1.585.674.457
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 81.647.087 66.105.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.647.087 66.105.911
Banka Kredileri
6 81.647.087 66.105.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
723.397.546 707.577.197
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
250.395.210 26.103.545
Banka Kredileri
23 250.395.210 26.103.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
473.002.336 681.473.652
Banka Kredileri
473.002.336 681.473.652
Ticari Borçlar
4 486.940.001 114.738.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-23 133.948 641.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 486.806.053 114.097.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 666.306 826.186
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 21.560.220 20.158.356
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 21.560.220 20.158.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.669.066 3.744.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.669.066 3.744.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.800.093 3.872.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.800.093 3.872.768
ARA TOPLAM
1.322.680.319 917.023.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.322.680.319 917.023.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 933.482.282 545.177.790
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
445.711.665 63.896.455
Banka Kredileri
23 445.711.665 63.896.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
487.770.617 481.281.335
Banka Kredileri
487.770.617 481.281.335
Diğer Borçlar
5 1.980.000 1.975.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.980.000 1.975.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.791.612 1.223.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.791.612 1.223.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 129.615.467 50.682.416
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 2.324.618 511.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 2.324.618 511.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.069.193.979 599.570.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.391.874.298 1.516.593.497
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
385.854.197 69.080.960
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-221.796 -20.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.796 -20.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.796 -20.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.238.328 -104.584.886
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-101.238.328 -104.584.886
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-101.238.328 -104.584.886
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.126 165.126
Yasal Yedekler
165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.521.050 131.711.551
Net Dönem Karı veya Zararı
313.628.145 31.809.499
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 385.854.197 69.080.960
TOPLAM KAYNAKLAR
2.777.728.495 1.585.674.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.113.385.573 962.490.294
Satışların Maliyeti
17 -487.035.339 -630.965.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
626.350.234 331.524.366
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
626.350.234 331.524.366
Genel Yönetim Giderleri
18 -36.074.238 -36.990.168
Pazarlama Giderleri
18 -581.262 -680.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 28.938.957 21.762.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.525.144 -10.081.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
613.108.547 305.535.005
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
613.108.547 305.535.005
Finansman Gelirleri
20 19.303.734 15.998.136
Finansman Giderleri
20 -239.444.156 -275.352.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
392.968.125 46.180.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.339.980 -14.370.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -466.353 -298.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -78.873.627 -14.071.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
313.628.145 31.809.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
313.628.145 31.809.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
313.628.145 31.809.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-201.466 102.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -251.833 128.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 50.367 -25.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 50.367 -25.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.346.558 26.268.089
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 3.456.349 33.797.982
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 3.456.349 33.797.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21,25 -109.791 -7.529.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21,25 -109.791 -7.529.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.145.092 26.370.770
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
316.773.237 58.180.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
316.773.237 58.180.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904496


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.