KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.10.2019 - 16:06
KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.174.992 28.813.244 31.525.721 31.525.721
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
63.409 63.409 63.409
Transferler
28.813.244 -28.813.244 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.032.106 22.592.280 -3.439.826 -3.439.826
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -140.559 -126.519.188 165.126 122.051.645 22.592.280 28.149.304 28.149.304
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691
Transferler
9.659.906 -9.659.906 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.333.230
Sermaye Arttırımı
11.851.278 11.851.278 9.518.048
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -133.186.205 165.126 131.711.551 11.851.278 20.418.739 20.418.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.159.605 -144.743.274
Dönem Karı (Zararı)
16.996.597 35.305.714
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.996.597 35.305.714
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.367.322 81.575.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 65.464.520 65.848.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.961.211 3.263.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.856.440 1.402.640
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.104.771 1.860.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.784.174 1.701.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.118.754 298.040
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-613.852 1.223.367
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-51.568 180.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.711.384 -120.861.638
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.070.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
28.711.384 -122.931.923
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.784.360 -3.731.042
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.784.360 -3.731.042
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
75.798.741 135.354.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
97.215.398 -261.211.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.193.003 -1.077.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.193.003 -1.077.596
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.163.788 77.338.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.161.179 -132.565.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.161.179 -132.565.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.025.004 -204.907.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
87.141.260 -210.982.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.116.256 6.075.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
230.579.317 -144.330.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -419.712 -413.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.196.660 -3.514.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.784.361 3.731.042
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.784.361 3.731.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.587.701 -7.245.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -11.587.701 -7.245.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.809.781 150.127.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-19.649.336 150.637.886
Kredilerden Nakit Girişleri
-19.649.336 150.637.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.160.445 -510.573
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-91.160.445 -510.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.546.484 1.869.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-35.769 -13.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.510.715 1.856.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.894.977 2.186.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
163.405.692 4.043.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 163.883.335 5.894.977
Ticari Alacaklar
35.867.067 40.360.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-23 474.618 508.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 35.392.449 39.851.988
Diğer Alacaklar
315.901 68.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 315.901 68.861
Türev Araçlar
0 660
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 0 660
Stoklar
7 82.233.261 47.531.115
Peşin Ödenmiş Giderler
19.258.906 25.659.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.258.906 25.659.278
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-21 173.626 26.093
Diğer Dönen Varlıklar
87.694.633 104.170.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
87.694.633 104.170.609
ARA TOPLAM
389.426.729 223.711.906
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
389.426.729 223.711.906
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.247.393.963 1.386.870.607
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 1.236.207.114 1.364.873.855
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 11.186.849 21.996.752
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.828.065 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.553.687 6.893.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.553.687 6.893.875
Peşin Ödenmiş Giderler
62.760 93.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 62.760 93.953
Diğer Duran Varlıklar
38.997.259 67.111.769
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 38.997.259 67.111.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.297.835.734 1.460.970.204
TOPLAM VARLIKLAR
1.687.262.463 1.684.682.110
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.825.034 303.758.726
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.897.222 0
Banka Kredileri
31.897.222 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.927.812 303.758.726
Banka Kredileri
6 10.927.812 303.758.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
364.637.757 251.849.723
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.293.284 0
Banka Kredileri
94.293.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
270.344.473 251.849.723
Banka Kredileri
6 270.344.473 251.849.723
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 91.160.445
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 91.160.445
Ticari Borçlar
90.225.406 43.014.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-23 777.479 879.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 89.447.927 42.135.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 939.640 2.355.891
Türev Araçlar
1.219.699 8.319.263
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 1.219.699 8.319.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.751.478 25.339.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 18.751.478 25.339.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.615.557 1.386.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.615.557 1.386.490
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.732.934 845.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.732.934 845.080
ARA TOPLAM
525.947.505 728.029.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.947.505 728.029.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.103.682.318 914.101.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.103.682.318 914.101.097
Banka Kredileri
6 1.103.682.318 914.101.097
Diğer Borçlar
2.439.788 1.571.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.439.788 1.571.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.231.986 1.024.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.231.986 1.024.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 33.542.127 29.054.898
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.140.896.219 945.751.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.843.724 1.673.781.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.418.739 10.900.691
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-123.011 -123.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.011 -123.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.011 -123.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.186.205 -130.852.975
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-133.186.205 -130.852.975
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-133.186.205 -130.852.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.126 165.126
Yasal Yedekler
165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
131.711.551 122.051.645
Net Dönem Karı veya Zararı
11.851.278 9.659.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.418.739 10.900.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.687.262.463 1.684.682.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 483.292.159 414.879.421 242.573.862 201.172.202
Satışların Maliyeti
17 -338.436.884 -270.694.056 -164.541.318 -131.971.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.855.275 144.185.365 78.032.544 69.200.402
BRÜT KAR (ZARAR)
144.855.275 144.185.365 78.032.544 69.200.402
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.034.387 -15.299.598 -8.047.126 -7.740.930
Pazarlama Giderleri
18 -113.345 -1.038.003 -74.982 -650.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.055.787 11.247.238 2.980.349 6.769.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.629.486 -6.568.364 -1.374.691 -1.905.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.133.844 132.526.638 71.516.094 65.673.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.133.844 132.526.638 71.516.094 65.673.779
Finansman Gelirleri
20 12.121.408 3.731.396 10.901.462 7.794.873
Finansman Giderleri
20 -129.258.655 -100.952.320 -75.753.091 -53.718.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.996.597 35.305.714 6.664.465 19.750.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.145.319 -12.713.434 -3.288.480 -5.984.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.145.319 -12.713.434 -3.288.480 -5.984.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.851.278 22.592.280 3.375.985 13.766.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.851.278 22.592.280 3.375.985 13.766.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.851.278 22.592.280 3.375.985 13.766.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
658.090 7.342.389 -825.478 4.440.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
658.090 7.342.389 -825.478 4.440.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 658.090 7.342.389 -825.478 4.440.328
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.991.320 -33.374.495 3.752.172 -20.183.307
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.991.320 -33.374.495 3.752.172 -20.183.307
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.991.320 -33.374.495 3.752.172 -20.183.307
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.333.230 -26.032.106 2.926.694 -15.742.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.518.048 -3.439.826 6.302.679 -1.976.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.518.048 -3.439.826 6.302.679 -1.976.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.