KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2019 - 01:29
KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.813.244 948.870 948.870
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.174.992 28.813.244 31.525.721 31.525.721
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.174.992 28.813.244 31.525.721 31.525.721
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
63.409 63.409 63.409
Transferler
28.813.244 -28.813.244 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.548 -30.365.893 9.659.906 -20.688.439 -20.688.439
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.614.662 -435.886.306
Dönem Karı (Zararı)
21.816.870 41.337.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.816.870 41.337.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
226.226.039 148.143.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 139.570.881 104.216.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.386.502 1.161.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.024.771 3.982.836
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.361.731 -2.821.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.013.109 8.326.997
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.948.699 8.943.036
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.643.821 -736.043
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
420.589 120.004
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-120.238.760 -36.073.648
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.160.445 510.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-121.399.205 -36.584.221
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
188.494.307 70.512.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.833.457 -621.951.040
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.891.981 -8.399.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.891.981 -8.399.725
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
99.635.079 -13.885.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.518.321 2.200.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-143.518.321 2.200.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.058.234 -601.866.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.109.457 -609.597.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.051.223 7.730.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
162.209.452 -432.470.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.594.790 -3.416.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.371.967 -2.124.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.430.689 6.710.421
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.430.689 6.710.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.802.656 -8.835.058
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -27.802.656 -8.835.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.491.179 436.701.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-119.624.274 448.478.821
Kredilerden Nakit Girişleri
-119.624.274 448.478.821
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.866.905 -11.777.682
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-17.866.905 -11.777.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.751.516 -1.309.804
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-54.480 -16.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.697.036 -1.326.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.186.954 3.513.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.883.990 2.186.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.894.977 2.190.100
Ticari Alacaklar
40.360.313 31.161.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-25 508.325 739.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 39.851.988 30.421.843
Diğer Alacaklar
68.861 77.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 68.861 77.104
Türev Araçlar
660 23.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 660 23.853
Stoklar
8 47.531.115 149.938.757
Peşin Ödenmiş Giderler
25.659.278 15.810.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.659.278 15.810.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 26.093 1.330
Diğer Dönen Varlıklar
104.170.609 19.897.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 104.170.609 19.897.784
ARA TOPLAM
223.711.906 219.100.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.711.906 219.100.331
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.386.870.607 1.371.089.476
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.364.873.855 1.364.615.271
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 21.996.752 6.474.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.893.875 4.806.151
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.893.875 4.806.151
Peşin Ödenmiş Giderler
93.953 121.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 93.953 121.801
Diğer Duran Varlıklar
67.111.769 131.856.906
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 67.111.769 131.856.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.460.970.204 1.507.874.334
TOPLAM VARLIKLAR
1.684.682.110 1.726.974.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.758.726 444.785.976
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.947.153 0
Banka Kredileri
89.947.153 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
213.811.573 444.785.976
Banka Kredileri
6 213.811.573 444.785.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.849.723 437.357.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.849.723 437.357.914
Banka Kredileri
6 251.849.723 437.357.914
Diğer Finansal Yükümlülükler
91.160.445 13.045.781
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 91.160.445 13.045.781
Ticari Borçlar
43.014.644 184.021.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-25 879.045 80.579.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 42.135.599 103.441.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.355.891 1.791.508
Türev Araçlar
8.319.263 13.821.999
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 8.319.263 13.821.999
Ertelenmiş Gelirler
25.339.337 18.218.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 25.339.337 18.218.794
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.386.490 1.063.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.386.490 1.063.318
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
845.080 478.783
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 845.080 478.783
ARA TOPLAM
728.029.599 1.114.585.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
728.029.599 1.114.585.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
914.101.097 475.086.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
914.101.097 475.086.163
Banka Kredileri
6 914.101.097 475.086.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 77.464.792
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 0 77.464.792
Diğer Borçlar
1.571.500 1.431.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.571.500 1.431.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.325 940.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.024.325 940.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 29.054.898 25.941.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
945.751.820 580.863.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.673.781.419 1.695.448.944
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.900.691 31.525.721
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-123.011 -140.559
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.011 -140.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.011 -140.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-130.852.975 -100.487.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-130.852.975 -100.487.082
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-130.852.975 -100.487.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.126 165.126
Yasal Yedekler
165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.051.645 93.174.992
Net Dönem Karı veya Zararı
9.659.906 28.813.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.900.691 31.525.721
TOPLAM KAYNAKLAR
1.684.682.110 1.726.974.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 966.900.815 693.943.412
Satışların Maliyeti
18 -652.553.221 -467.608.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
314.347.594 226.334.459
BRÜT KAR (ZARAR)
314.347.594 226.334.459
Genel Yönetim Giderleri
19 -36.001.941 -31.172.692
Pazarlama Giderleri
19 -1.519.166 -3.034.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 25.955.325 19.955.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.078.984 -7.364.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
289.702.828 204.719.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.437.597 231.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
291.140.425 204.950.085
Finansman Gelirleri
22 5.479.543 0
Finansman Giderleri
22 -274.803.098 -163.612.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.816.870 41.337.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.156.964 -12.524.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -501.261 -284.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.655.703 -12.240.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.659.906 28.813.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.659.906 28.813.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.659.906 28.813.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.548 -119.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.497 -152.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.949 33.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.949 33.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.365.893 -27.745.278
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.930.632 -35.570.870
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.930.632 -35.570.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.564.739 7.825.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.564.739 7.825.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.348.345 -27.864.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.688.439 948.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.688.439 948.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735432


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.373 Değişim: -0,29% Hacim : 14.056 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1094 Değişim: 0,26%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7780 Değişim: 0,40%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
463,26 Değişim: 0,59%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,30
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.