KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2018 - 21:46
KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.463 -72.741.804 81.327.120 12.012.998 30.576.851 30.576.851
Transferler
165.126 11.847.872 -12.012.998 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.170.361 14.941.376 1.771.015 1.771.015
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 -21.463 -85.912.165 165.126 93.174.992 14.941.376 32.347.866 32.347.866
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.174.992 28.813.244 31.525.721 31.525.721
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
63.409 63.409 63.409
Transferler
28.813.244 -28.813.244 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.032.106 22.592.280 -3.439.826 -3.439.826
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 -140.559 -126.519.188 165.126 122.051.645 22.592.280 28.149.304 28.149.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.743.274 -148.043.561
Dönem Karı (Zararı)
35.305.714 18.238.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.584.103 78.907.989
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 65.848.423 47.405.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.263.527 2.366.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.402.640 1.497.135
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.860.887 869.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.769.955 3.835.688
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.221.263 779.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.548.692 3.056.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-89.557.428 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-89.557.428 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
98.259.626 25.300.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.219.901 -244.808.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.077.596 -1.726.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.077.596 -1.726.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
77.338.612 49.793.648
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -8.146 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.565.588 -38.841.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-132.565.588 -38.841.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.907.183 -254.033.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-210.982.670 -255.044.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.075.487 1.011.148
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-144.330.084 -147.661.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -413.190 -381.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.514.577 -272.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.731.042 5.317.125
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.731.042 5.317.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.245.619 -5.589.361
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.245.619 -5.589.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.127.313 148.535.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.637.886 150.313.516
Kredilerden Nakit Girişleri
150.637.886 150.313.516
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-510.573 -1.777.682
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-510.573 -1.777.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.869.462 220.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.362 -43.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.856.100 176.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.186.954 3.513.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.043.054 3.689.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.048.305 2.190.100
Ticari Alacaklar
30.087.467 31.161.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-25 359.579 739.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 29.727.888 30.421.843
Diğer Alacaklar
268.388 77.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 268.388 77.104
Türev Araçlar
9.288 23.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 9.288 23.853
Stoklar
8 71.243.644 149.938.757
Peşin Ödenmiş Giderler
23.671.349 15.810.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.671.349 15.810.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 217.137 1.330
Diğer Dönen Varlıklar
50.490.478 19.897.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 50.490.478 19.897.784
ARA TOPLAM
180.036.056 219.100.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.036.056 219.100.331
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.531.867.420 1.371.089.476
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.525.343.433 1.364.615.271
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 6.523.987 6.474.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.887.074 4.806.151
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.887.074 4.806.151
Peşin Ödenmiş Giderler
129.947 121.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 129.947 121.801
Diğer Duran Varlıklar
170.891.229 131.856.906
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 170.891.229 131.856.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.708.775.670 1.507.874.334
TOPLAM VARLIKLAR
1.888.811.726 1.726.974.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.401.251 444.785.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.401.251 444.785.976
Banka Kredileri
6 386.401.251 444.785.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
265.002.609 437.357.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
265.002.609 437.357.914
Banka Kredileri
6 265.002.609 437.357.914
Diğer Finansal Yükümlülükler
92.070.285 13.045.781
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 92.070.285 13.045.781
Ticari Borçlar
52.575.584 184.021.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-25 12.656.267 80.579.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 39.919.317 103.441.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 512.960 1.791.508
Türev Araçlar
10.420.337 13.821.999
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 10.420.337 13.821.999
Ertelenmiş Gelirler
25.782.385 18.218.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 25.782.385 18.218.794
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.866.130 1.063.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.866.130 1.063.318
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
269.227 478.783
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 269.227 478.783
ARA TOPLAM
834.900.768 1.114.585.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
834.900.768 1.114.585.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
991.769.976 475.086.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
991.769.976 475.086.163
Banka Kredileri
6 991.769.976 475.086.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 77.464.792
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 0 77.464.792
Diğer Borçlar
1.534.998 1.431.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.534.998 1.431.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.126.651 940.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.126.651 940.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 31.330.029 25.941.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.761.654 580.863.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.662.422 1.695.448.944
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.149.304 31.525.721
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-140.559 -140.559
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-140.559 -140.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-140.559 -140.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-126.519.188 -100.487.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-126.519.188 -100.487.082
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-126.519.188 -100.487.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.126 165.126
Yasal Yedekler
165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.051.645 93.174.992
Net Dönem Karı veya Zararı
22.592.280 28.813.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.149.304 31.525.721
TOPLAM KAYNAKLAR
1.888.811.726 1.726.974.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 414.879.421 201.172.202 328.692.901 162.220.567
Satışların Maliyeti
18 -270.694.056 -131.971.800 -224.829.265 -107.222.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.185.365 69.200.402 103.863.636 54.997.712
BRÜT KAR (ZARAR)
144.185.365 69.200.402 103.863.636 54.997.712
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.299.598 -7.740.930 -14.139.969 -7.118.110
Pazarlama Giderleri
19 -1.038.003 -650.575 -945.395 -490.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.281.116 5.310.731 5.786.378 1.238.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.602.242 -445.850 -6.037.258 -1.305.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.526.638 65.673.778 88.527.392 47.322.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 344.300 308.039 93.188 53.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.870.938 65.981.817 88.620.580 47.375.807
Finansman Giderleri
22 -97.565.224 -46.231.529 -70.381.914 -33.697.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.305.714 19.750.288 18.238.666 13.678.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.713.434 -5.984.027 -3.297.290 -2.668.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -12.713.434 -5.984.027 -3.297.290 -2.668.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.592.280 13.766.261 14.941.376 11.010.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.592.280 13.766.261 14.941.376 11.010.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.592.280 13.766.261 14.941.376 11.010.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.032.106 -15.742.979 -13.170.361 -572.733
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.374.495 -20.183.307 -16.462.951 -715.915
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.374.495 -20.183.307 -16.462.951 -715.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.342.389 4.440.328 3.292.590 143.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.342.389 4.440.328 3.292.590 143.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.032.106 -15.742.979 -13.170.361 -572.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.439.826 -1.976.718 1.771.015 10.437.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.439.826 -1.976.718 1.771.015 10.437.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697494


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4027 Değişim: -0,15%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9748 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9604 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
439,06 Değişim: 0,03%
Düşük 438,23 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.