KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:14
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.783 0 81.850 1.910.057 -917.262 -695.488 590 0 5.575.233 5.965.763 54.530 6.020.293
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.427 0 0 137.427 0 137.427
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.530.658 -144.269 142.708 3.493.850 -787.602 -1.350.936 33.022.889 0 5.575.233 46.466.965 187.346 46.654.311
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.768 0 72.530 48.939 -217.733 -21.626 0 0 4.938.235 4.823.113 60.583 4.883.696
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.135 0 0 5.135 0 5.135
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.537.691 -160.891 171.892 2.793.734 -1.275.944 -1.096.367 39.624.760 0 4.938.235 51.517.544 257.449 51.774.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
196.675.576 321.844.090 518.519.666 164.137.002 329.699.658 493.836.660
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 23.228.194 36.529.692 59.757.886 22.813.515 44.901.913 67.715.428
Teminat Mektupları
23.006.375 25.648.692 48.655.067 22.742.832 27.430.938 50.173.770
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.202.726 1.202.726 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.395.549 551.992 1.947.541 1.842.819 385.452 2.228.271
Diğer Teminat Mektupları
21.610.826 23.893.974 45.504.800 20.900.013 26.063.572 46.963.585
Banka Kredileri
83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
138.633 9.149.225 9.287.858 47.188 14.638.734 14.685.922
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
138.633 9.149.225 9.287.858 47.188 14.638.734 14.685.922
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 67.153 67.153 0 66.907 66.907
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
65.231.519 18.142.834 83.374.353 52.698.904 12.841.024 65.539.928
Cayılamaz Taahhütler
65.015.028 16.280.118 81.295.146 52.490.826 9.539.003 62.029.829
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.331.671 14.174.301 24.505.972 4.335.975 7.765.351 12.101.326
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.840 5.840 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.749.656 1.404.026 17.153.682 13.372.364 1.161.904 14.534.268
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.214.117 0 3.214.117 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
118.237 0 118.237 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.598.047 639.781 36.237.828 31.989.568 553.338 32.542.906
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.300 0 3.300 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 56.170 56.170 0 52.667 52.667
Cayılabilir Taahhütler
216.491 1.862.716 2.079.207 208.078 3.302.021 3.510.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
72.878 1.468.004 1.540.882 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
143.613 394.712 538.325 89.273 261.445 350.718
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 108.215.863 267.171.564 375.387.427 88.624.583 271.956.721 360.581.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.396.746 42.005.969 61.402.715 13.093.473 50.419.760 63.513.233
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.236.904 16.025.488 21.262.392 6.000.686 17.404.868 23.405.554
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
14.159.842 25.980.481 40.140.323 7.092.787 33.014.892 40.107.679
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
88.819.117 225.165.595 313.984.712 75.531.110 221.536.961 297.068.071
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.304.038 11.223.246 18.527.284 11.559.409 13.254.851 24.814.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.680.385 5.480.198 9.160.583 4.765.141 7.545.258 12.310.399
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.623.653 5.743.048 9.366.701 6.794.268 5.709.593 12.503.861
Para ve Faiz Swap İşlemleri
70.701.564 170.999.123 241.700.687 45.874.245 156.440.960 202.315.205
Swap Para Alım İşlemleri
11.596.808 78.278.022 89.874.830 10.649.363 63.055.771 73.705.134
Swap Para Satım İşlemleri
53.064.986 33.214.689 86.279.675 33.809.288 36.121.829 69.931.117
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.019.885 29.753.206 32.773.091 707.797 28.631.680 29.339.477
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.019.885 29.753.206 32.773.091 707.797 28.631.680 29.339.477
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.978.857 20.136.618 30.115.475 17.232.147 32.370.725 49.602.872
Para Alım Opsiyonları
6.793.635 3.381.386 10.175.021 9.069.974 8.208.590 17.278.564
Para Satım Opsiyonları
2.993.676 7.648.860 10.642.536 8.084.584 10.686.711 18.771.295
Faiz Alım Opsiyonları
0 7.545.487 7.545.487 0 11.921.185 11.921.185
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.560.885 1.560.885 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
95.046 0 95.046 24.665 0 24.665
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
96.500 0 96.500 52.924 0 52.924
Futures Para İşlemleri
740.803 759.559 1.500.362 837.290 970.229 1.807.519
Futures Para Alım İşlemleri
154.188 570.234 724.422 66.180 807.290 873.470
Futures Para Satım İşlemleri
586.615 189.325 775.940 771.110 162.939 934.049
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 43.395 43.395 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 43.395 43.395 0 18.066 18.066
Diğer
93.855 22.003.654 22.097.509 28.019 18.482.130 18.510.149
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
770.345.347 809.925.467 1.580.270.814 734.970.642 779.705.808 1.514.676.450
EMANET KIYMETLER
52.845.939 42.057.612 94.903.551 47.679.289 45.204.129 92.883.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
20.975.184 0 20.975.184 16.549.359 0 16.549.359
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.892.494 13.449.541 26.342.035 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
15.574.352 5.321.666 20.896.018 16.598.765 5.317.179 21.915.944
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.763.461 957.501 3.720.962 2.820.947 1.021.743 3.842.690
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
203.090 19.247.316 19.450.406 189.845 19.210.946 19.400.791
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 136.801 136.801 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
437.358 2.944.787 3.382.145 403.297 4.195.988 4.599.285
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
717.499.408 767.867.855 1.485.367.263 687.291.353 734.501.679 1.421.793.032
Menkul Kıymetler
3.855.678 1.313.880 5.169.558 2.626.072 149.806 2.775.878
Teminat Senetleri
23.790.192 12.957.524 36.747.716 27.157.222 13.490.262 40.647.484
Emtia
1.681 0 1.681 13.913 0 13.913
Varant
0 356.734 356.734 0 359.113 359.113
Gayrimenkul
172.913.200 140.651.649 313.564.849 169.974.426 135.795.357 305.769.783
Diğer Rehinli Kıymetler
516.938.657 612.587.979 1.129.526.636 487.519.720 584.707.054 1.072.226.774
Rehinli Kıymet Alanlar
0 89 89 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
967.020.923 1.131.769.557 2.098.790.480 899.107.644 1.109.405.466 2.008.513.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 13.295.165 3.184.883
Alınan Faizler
29.261.619 23.099.374
Ödenen Faizler
-17.534.601 -13.492.657
Alınan Temettüler
9.046 5.839
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.493.581 4.979.376
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.937.579 3.758.045
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
538.149 297.560
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.215.262 -5.461.551
Ödenen Vergiler
-1.555.552 -2.101.762
Diğer
-2.639.394 -7.899.341
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -745.610 20.006.915
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-515.099 175.177
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
783.503 -1.350.832
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.212.779 -56.508.930
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-649.031 -1.897.929
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.226.111 5.896.288
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.159.564 67.270.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.685.260 2.514.387
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.599.603 3.908.366
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 12.549.555 23.191.798
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -463.947 1.733.292
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-395.023 -1.516.024
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
292.398 1.207.497
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.255.932 -10.227.049
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.783.762 10.930.663
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-998.457 -665.770
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
109.305 2.003.975
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.572.661 6.551.115
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.338.258 21.265.015
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.637.820 -12.963.900
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-680 -1.750.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-272.419 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-17.077 5.693.079
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 8.495.870 37.169.284
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 37.697.604 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 46.193.474 52.121.796


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.998.460 5.629.870
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-114.764 390.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.298 93.223
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.143 10.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
77.070 85.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.915 -2.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-190.062 297.200
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.939 1.910.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
366.273 -1.443.626
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-663.536 375.051
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-27.033 -869.360
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.295 325.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.883.696 6.020.293


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.719.819 80.454.487 116.174.306 25.196.642 83.036.609 108.233.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 15.566.516 64.455.661 80.022.177 3.771.855 68.563.711 72.335.566
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.120.401 40.850.652 44.971.053 2.815.833 38.805.205 41.621.038
Bankalar
946.013 22.856.722 23.802.735 958.317 29.694.583 30.652.900
Para Piyasalarından Alacaklar
10.530.688 850.371 11.381.059 3.917 138.076 141.993
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-30.586 -102.084 -132.670 -6.212 -74.153 -80.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 860.174 4.126.631 4.986.805 305.745 4.335.292 4.641.037
Devlet Borçlanma Senetleri
601.496 138.785 740.281 176.148 83.426 259.574
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
240.213 35.726 275.939 97.797 102.529 200.326
Diğer Finansal Varlıklar
18.465 3.952.120 3.970.585 31.800 4.149.337 4.181.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 17.542.368 10.030.160 27.572.528 18.254.325 8.908.628 27.162.953
Devlet Borçlanma Senetleri
17.475.228 6.052.781 23.528.009 18.174.639 4.657.172 22.831.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
19.625 304.339 323.964 15.058 220.404 235.462
Diğer Finansal Varlıklar
47.515 3.673.040 3.720.555 64.628 4.031.052 4.095.680
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.750.761 1.842.035 3.592.796 2.864.717 1.228.978 4.093.695
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.333.416 1.832.262 3.165.678 2.301.908 1.046.359 3.348.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
417.345 9.773 427.118 562.809 182.619 745.428
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
171.776.425 106.748.664 278.525.089 167.902.027 109.165.560 277.067.587
Krediler
5.1.5 157.768.576 102.032.029 259.800.605 153.460.388 102.549.167 256.009.555
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.397.970 4.646.015 6.043.985 1.674.838 5.291.202 6.966.040
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.553.512 569.083 2.122.595 1.974.562 611.571 2.586.133
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 20.875.294 6.295.833 27.171.127 18.586.328 6.067.681 24.654.009
Devlet Borçlanma Senetleri
20.645.054 6.276.589 26.921.643 18.552.564 6.053.663 24.606.227
Diğer Finansal Varlıklar
230.240 19.244 249.484 33.764 14.018 47.782
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.818.927 -6.794.296 -16.613.223 -7.794.089 -5.354.061 -13.148.150
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 1.489.414 24.344 1.513.758 828.631 29.064 857.695
Satış Amaçlı
1.489.414 24.344 1.513.758 828.631 29.064 857.695
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
150.119 3.653 153.772 129.287 3.584 132.871
İştirakler (Net)
5.1.10 35.747 5 35.752 35.747 5 35.752
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 5 35.752 35.747 5 35.752
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.372 3.648 118.020 93.540 3.579 97.119
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.372 3.648 118.020 93.540 3.579 97.119
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.092.265 333.810 5.426.075 4.246.180 248.738 4.494.918
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 407.484 45.554 453.038 368.133 47.939 416.072
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
401.096 45.554 446.650 361.745 47.939 409.684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 570.600 0 570.600 558.309 0 558.309
CARİ VERGİ VARLIĞI
27.821 70.689 98.510 89.774 85.492 175.266
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.890.387 30.587 1.920.974 1.494.185 24.992 1.519.177
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 5.567.035 758.539 6.325.574 4.987.063 711.392 5.698.455
VARLIKLAR TOPLAMI
222.691.369 188.470.327 411.161.696 205.800.231 193.353.370 399.153.601
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 104.909.289 152.932.911 257.842.200 104.075.640 140.940.706 245.016.346
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.907.542 22.895.489 25.803.031 1.185.677 32.154.050 33.339.727
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 241.891 1.277.584 1.519.475 1.413.902 1.220.688 2.634.590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 4.192.894 18.570.824 22.763.718 4.099.201 22.812.262 26.911.463
Bonolar
2.970.466 0 2.970.466 1.926.060 27.087 1.953.147
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.222.428 18.570.824 19.793.252 2.173.141 22.785.175 24.958.316
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.193.294 13.193.294 0 12.312.230 12.312.230
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 3.253.563 2.740.121 5.993.684 2.536.310 1.973.852 4.510.162
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.676.850 2.613.465 5.290.315 2.344.496 1.955.394 4.299.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
576.713 126.656 703.369 191.814 18.458 210.272
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 922.009 153.273 1.075.282 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.9 4.649.604 935.232 5.584.836 4.281.061 1.088.451 5.369.512
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.072.736 105.810 1.178.546 988.225 138.877 1.127.102
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
493.975 47.428 541.403 403.175 41.645 444.820
Diğer Karşılıklar
3.082.893 781.994 3.864.887 2.889.661 907.929 3.797.590
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 987.798 87.219 1.075.017 558.766 88.115 646.881
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 28.643 28.643 0 19.121 19.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 17.903.676 2.300.083 20.203.759 15.877.710 1.651.999 17.529.709
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 51.560.600 214.393 51.774.993 46.599.322 287.520 46.886.842
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.338.616 210.076 1.548.692 1.334.963 138.431 1.473.394
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
707.611 -286.188 421.423 813.913 -202.070 611.843
Kar Yedekleri
39.334.255 290.505 39.624.760 32.626.814 351.159 32.977.973
Yasal Yedekler
1.546.353 40.644 1.586.997 1.540.985 40.717 1.581.702
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.555.326 0 37.555.326 30.856.685 0 30.856.685
Diğer Kar Yedekleri
232.576 249.861 482.437 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
4.938.235 0 4.938.235 6.641.652 0 6.641.652
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.938.235 0 4.938.235 6.641.652 0 6.641.652
Azınlık Payları
257.449 0 257.449 197.546 0 197.546
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
191.528.866 219.632.830 411.161.696 180.627.589 218.526.012 399.153.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 32.583.287 27.886.969 10.484.665 11.230.403
Kredilerden Alınan Faizler
25.956.080 22.434.127 8.416.250 8.763.029
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
232.031 238.419 74.688 80.738
Bankalardan Alınan Faizler
757.271 420.097 234.593 182.793
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
230.212 17.983 145.612 10.115
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.639.078 4.141.737 1.374.898 1.952.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
62.492 49.011 28.391 21.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.301.302 2.225.059 673.703 1.035.220
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.275.284 1.867.667 672.804 896.180
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
386.626 400.973 124.995 154.441
Diğer Faiz Gelirleri
381.989 233.633 113.629 86.391
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -17.493.332 -13.912.713 -5.292.871 -5.856.001
Mevduata Verilen Faizler
-13.658.586 -9.411.479 -4.210.862 -4.075.237
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.347.087 -1.451.356 -257.265 -487.981
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-102.270 -1.088.023 -23.008 -466.405
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.163.107 -1.911.290 -739.003 -822.417
Kiralama Faiz Giderleri
-140.315 -664 -47.013 -644
Diğer Faiz Giderleri
-81.967 -49.901 -15.720 -3.317
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.089.955 13.974.256 5.191.794 5.374.402
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.637.015 3.752.240 1.662.125 1.326.890
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.493.581 4.979.376 2.337.463 1.837.123
Gayri Nakdi Kredilerden
537.349 412.053 173.612 160.302
Diğer
5.956.232 4.567.323 2.163.851 1.676.821
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.856.566 -1.227.136 -675.338 -510.233
Gayri Nakdi Kredilere
-11.396 -10.173 -3.788 -3.573
Diğer
-1.845.170 -1.216.963 -671.550 -506.660
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 9.046 5.839 24 651
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.877.715 760.940 -898.278 1.093.097
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
220.636 1.011.314 -135.339 274.279
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.013.423 2.628.747 -598.237 2.559.002
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
915.072 -2.879.121 -164.702 -1.740.184
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 4.716.943 2.746.731 1.340.465 680.685
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.575.244 21.240.006 7.296.130 8.475.725
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -8.491.807 -6.766.395 -2.971.065 -3.206.141
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -323.937 -831.904 -119.226 -796.375
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.137.761 -2.593.185 -1.043.087 -875.077
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -4.259.423 -3.643.942 -1.464.862 -1.231.395
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.362.316 7.404.580 1.697.890 2.366.737
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.362.316 7.404.580 1.697.890 2.366.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.363.856 -1.774.710 -368.198 -672.857
Cari Vergi Karşılığı
-1.675.751 -1.754.043 -451.700 -686.505
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-326.128 -805.909 14.064 -390.310
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
638.023 785.242 69.438 403.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 4.998.460 5.629.870 1.329.692 1.693.880
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 4.998.460 5.629.870 1.329.692 1.693.880
Grubun Karı (Zararı)
4.938.235 5.575.233 1.309.864 1.673.819
Azınlık Payları Karı (Zararı)
60.225 54.637 19.828 20.061
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,01176000 0,01327000 0,00312000 0,00399000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795485


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3593 Değişim: 0,18%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4315 Değişim: -0,70%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.513,84 Değişim: 2,14%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.517,77
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.