KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:12
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.662 0 81.850 0 1.884.534 -868.222 -695.488 0 590 0 5.576.335 5.976.937 0 5.976.937
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.592 0 0 124.592 0 124.592
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.428.816 -142.992 142.708 0 3.595.992 -613.986 -1.046.409 0 32.151.074 397.309 5.576.335 46.473.281 46.473.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
173.670.817 382.648.653 556.319.470
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 22.571.698 51.742.099 74.313.797
Teminat Mektupları
22.513.828 29.874.957 52.388.785
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
20.671.009 28.678.700 49.349.709
Banka Kredileri
53.931 2.125.004 2.178.935
İthalat Kabul Kredileri
53.931 2.125.004 2.178.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
3.939 19.696.973 19.700.912
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
3.939 19.696.973 19.700.912
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 45.165 45.165
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
5.5.1 52.446.019 12.083.772 64.529.791
Cayılamaz Taahhütler
52.301.759 7.687.957 59.989.716
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.298.222 6.280.406 10.578.628
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
198 7.710 7.908
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.615.432 1.399.841 15.015.273
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.979.021 0 2.979.021
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
49.679 0 49.679
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.352.280 0 31.352.280
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.927 0 6.927
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
144.260 4.395.815 4.540.075
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
144.260 4.394.137 4.538.397
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.678 1.678
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 98.653.100 318.822.782 417.475.882
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.079.760 58.446.577 64.526.337
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.083.170 19.357.595 24.440.765
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
996.590 39.088.982 40.085.572
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
92.573.340 260.376.205 352.949.545
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.998.182 22.122.344 36.120.526
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.702.561 12.716.008 18.418.569
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.295.621 9.406.336 17.701.957
Para ve Faiz Swap İşlemleri
54.929.037 172.085.724 227.014.761
Swap Para Alım İşlemleri
13.220.553 69.781.227 83.001.780
Swap Para Satım İşlemleri
40.235.856 37.296.295 77.532.151
Swap Faiz Alım İşlemleri
736.314 32.504.101 33.240.415
Swap Faiz Satım İşlemleri
736.314 32.504.101 33.240.415
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
23.487.640 44.700.125 68.187.765
Para Alım Opsiyonları
12.888.348 11.748.623 24.636.971
Para Satım Opsiyonları
10.599.292 16.887.763 27.487.055
Faiz Alım Opsiyonları
0 14.167.642 14.167.642
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.896.097 1.896.097
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
158.481 330.937 489.418
Futures Para Alım İşlemleri
133 241.593 241.726
Futures Para Satım İşlemleri
158.348 89.344 247.692
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 23.928 23.928
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 23.928 23.928
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 21.113.147 21.113.147
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
712.993.513 843.508.023 1.556.501.536
EMANET KIYMETLER
39.319.171 51.770.140 91.089.311
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.418.534 0 4.418.534
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.175.925 19.060.399 32.236.324
Tahsile Alınan Çekler
18.424.702 6.416.731 24.841.433
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.077.834 1.339.496 4.417.330
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
147.969 21.602.902 21.750.871
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 146.369 146.369
Diğer Emanet Kıymetler
74.207 3.204.243 3.278.450
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
673.674.342 791.737.883 1.465.412.225
Menkul Kıymetler
2.389.077 80.727 2.469.804
Teminat Senetleri
27.369.899 12.963.698 40.333.597
Emtia
5.754 0 5.754
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
167.326.929 156.177.139 323.504.068
Diğer Rehinli Kıymetler
476.582.683 622.516.218 1.099.098.901
Rehinli Kıymet Alanlar
0 101 101
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
886.664.330 1.226.156.676 2.112.821.006


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.576.335
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
400.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.778
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.958
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
85.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
320.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.884.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-869.360
Diğ Cari Dönem
Kredilerden Alınan Faizler 8.267.874
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
237.675 80.325
Bankalardan Alınan Faizler
306.467 145.102
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.539 9.531
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.111.374 1.945.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
42.784 18.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.166.225 1.014.299
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.902.365 913.089
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
232.593 85.996
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -13.350.070 -5.687.981
Mevduata Verilen Faizler
-9.373.267 -4.051.242
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.333.395 -570.340
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-946.165 -418.062
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.646.185 -644.236
Diğer Faiz Giderleri
-51.058 -4.101
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
12.752.941 4.846.739
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.7.12 3.559.175 1.256.244
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.726.218 1.743.535
Gayri Nakdi Kredilerden
380.383 147.860
Diğer
4.345.835 1.595.675
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.167.043 -487.291
Gayri Nakdi Kredilere
-1.570 -96
Diğer
-1.165.473 -487.195
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.157.357 -708.220
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 3.358 371
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 616.855 1.033.084
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.001.924 267.548
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.938.353 2.710.572
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.323.422 -1.945.036
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 1.801.363 370.946
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.576.335 6.799.164
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -7.025.021 -3.723.071
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -3.123.485 -1.058.827
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.427.829 2.017.266
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
707.166 249.680
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 7.134.995 2.266.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -1.558.660 -594.177
Cari Vergi Karşılığı
-1.464.507 -570.820
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-769.020 -377.488
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
674.867 354.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 5.576.335 1.672.769
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 5.576.335 1.672.769
Grubun Karı (Zararı)
5.576.335 1.672.769
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,01328000 0,00398000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
47.779.662 91.788.437 139.568.099
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.465.273 75.466.859 78.932.132
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 3.157.805 38.918.048 42.075.853
Bankalar
5.1.3 307.468 36.548.811 36.856.279
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 560.761 129.480 690.241
Devlet Borçlanma Senetleri
533.987 32.526 566.513
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
24.287 88.383 112.670
Diğer Finansal Varlıklar
2.487 8.571 11.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 17.715.463 7.125.371 24.840.834
Devlet Borçlanma Senetleri
17.563.751 4.537.405 22.101.156
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.843 270.556 286.399
Diğer Finansal Varlıklar
135.869 2.317.410 2.453.279
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.7 16.954.655 7.706.182 24.660.837
Devlet Borçlanma Senetleri
16.829.850 6.783.552 23.613.402
Diğer Finansal Varlıklar
124.805 922.630 1.047.435
Türev Finansal Varlıklar
9.092.814 1.377.178 10.469.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.343.137 1.012.299 9.355.436
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
749.677 364.879 1.114.556
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5.1.5 -9.304 -16.633 -25.937
KREDİLER (Net)
153.554.638 95.263.318 248.817.956
Krediler
5.1.6 153.942.275 96.946.932 250.889.207
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
153.942.275 96.946.932 250.889.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.11 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.416.991 3.640.277 10.057.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.804.628 -5.323.891 -12.128.519
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-961.314 -249.215 -1.210.529
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.116.233 -3.766.801 -4.883.034
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.727.081 -1.307.875 -6.034.956
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 816.195 0 816.195
Satış Amaçlı
816.195 0 816.195
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.098.180 5.668.927 7.767.107
İştirakler (Net)
5.1.8 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.9 2.063.022 5.668.927 7.731.949
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.958.650 5.668.927 7.627.577
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.372 0 104.372
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 3.912.639 360 3.912.999
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 290.302 0 290.302
Şerefiye
0 0 0
Diğer
290.302 0 290.302
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 684.738 0 684.738
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.464.381 0 1.464.381
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 5.799.827 1.655.792 7.455.619
VARLIKLAR TOPLAMI
216.400.562 194.376.834 410.777.396
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 106.744.333 137.120.431 243.864.764
ALINAN KREDİLER
5.3.3 760.136 46.434.779 47.194.915
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.112.632 0 2.112.632
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 3.986.135 19.243.585 23.229.720
Bonolar
2.054.030 0 2.054.030
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.932.105 19.243.585 21.175.690
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 0 12.341.985 12.341.985
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.497.447 1.775.799 9.273.246
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.497.447 1.774.875 9.272.322
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 924 924
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.5 3.575 0 3.575
Finansal Kiralama
3.903 0 3.903
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-328 0 -328
KARŞILIKLAR
5.3.7 3.387.946 728.213 4.116.159
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
852.229 130.977 983.206
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.535.717 597.236 3.132.953
CARİ VERGİ BORCU
5.3.8 1.015.208 34.940 1.050.148
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.10 0 4.582.945 4.582.945
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.582.945 4.582.945
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 14.654.572 1.879.454 16.534.026
ÖZKAYNAKLAR
5.3.11 46.084.353 388.928 46.473.281
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.294.905 133.627 1.428.532
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.038.367 -102.770 1.935.597
Kar Yedekleri
31.793.003 358.071 32.151.074
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.098.485 0 30.098.485
Diğer Kar Yedekleri
229.144 358.071 587.215
Kar veya Zarar
5.973.644 0 5.973.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.576.335 0 5.576.335
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
186.246.337 224.531.059 410.777.396


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
856.384
Alınan Faizler
21.747.884
Ödenen Faizler
-13.225.198
Alınan Temettüler
3.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.726.218
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.803.287
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
277.826
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.730.769
Ödenen Vergiler
-1.652.903
Diğer
5.10 -9.093.319
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
19.201.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
227.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.054.166
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-46.978.528
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.550.424
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.150.931
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
56.741.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.877.204
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.10 3.787.043
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.057.539
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.120.462
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.320.591
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.057.383
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.311.024
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.336.626
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-645.907
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.003.975
Diğer
5.10 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.219.131
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.444.773
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.471.430
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.750.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.212
Diğer
5.10 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.10 5.725.636
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
30.122.768
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.483.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715534


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: 0,00% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5815 Değişim: 0,33%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 32,6766
Açılış: 32,4917
34,6832 Değişim: -0,14%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 34,9703
Açılış: 34,7321
2.521,48 Değişim: 1,49%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.532,32
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.