KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2023 - 18:43
KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 225.960.890 110.857.477 86.105.537 50.127.391
Satışların Maliyeti
15 -191.319.123 -96.297.973 -71.408.900 -44.440.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.641.767 14.559.504 14.696.637 5.687.098
BRÜT KAR (ZARAR)
34.641.767 14.559.504 14.696.637 5.687.098
Genel Yönetim Giderleri
-3.463.003 -1.206.535 -1.596.952 -537.148
Pazarlama Giderleri
-3.684.687 -1.691.843 -1.481.666 -606.218
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.162.320 -939.048 -1.154.357 -357.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.044.565 1.901.721 2.241.713 497.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.315.655 -1.207.631 -1.009.365 -436.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.060.667 11.416.168 11.696.010 4.246.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
628 13.030 479 7.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-65.726 -22.042 -64.149 -4.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.995.569 11.407.156 11.632.340 4.250.012
Finansman Gelirleri
18 8.674.060 5.943.385 3.460.667 1.429.083
Finansman Giderleri
19 -14.149.084 -8.079.360 -4.033.784 -2.064.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.520.545 9.271.181 11.059.223 3.615.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.573.302 1.050.990 1.955.037 201.161
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.888.523 -73.503 -39.149 -22.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.461.825 1.124.493 1.994.186 223.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.093.847 10.322.171 13.014.260 3.816.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.093.847 10.322.171 13.014.260 3.816.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.093.847 10.322.171 13.014.260 3.816.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 71,51000000 29,42000000 37,09000000 10,88000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.886.556 7.914.371
Dönem Karı (Zararı)
25.093.847 10.322.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.732.052 6.694.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.084.523 1.250.885
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.270 2.836
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.270 2.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.251.565 1.350.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.478.228 708.841
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 54.274 17.565
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.424.732 634.124
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
294.331 -9.851
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.204.449 435.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.074.044 -464.895
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 2.819.537 552.384
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 2.576.718 776.010
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -2.117.762 -427.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.573.301 -1.050.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
65.098 11.941
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8.691.448 4.696.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.464.689 -8.077.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.510.496 -8.366.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.557.115 -6.503.596
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-80.808 -290.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.126.896 8.637.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.556.834 -1.553.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.036.957 -1.681.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.593.791 127.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.361.210 8.939.882
Ödenen Faiz
-2.360.938 -727.879
Alınan Faiz
1.830.738 329.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-435.844 -36.613
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-822.233 -431.925
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.686.377 -158.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.829.559 -14.933.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -6.825.590
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-32.334 -1.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.734 16.980
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.734 16.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.854.184 -3.737.192
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.036.746 -2.364.866
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.817.438 -1.372.326
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.988.775 -4.388.596
Alınan Temettüler
0 2.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.527.263 -27.634
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 18.571.451 16.763.827
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -11.174.673 -12.327.358
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -98.641 -61.270
Ödenen Temettüler
14 -5.000.468 -4.561.830
Ödenen Faiz
-1.761.367 -369.552
Alınan Faiz
1.990.961 528.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.584.260 -7.046.607
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-226.222 189.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.358.038 -6.857.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.622 14.106.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.467.660 7.249.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30.555.827 10.114.706
Ticari Alacaklar
31.145.108 25.850.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 16.513.502 18.656.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.631.606 7.194.845
Diğer Alacaklar
806.877 283.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 247.534 167.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
559.343 116.104
Türev Araçlar
24 155.148 0
Stoklar
8 29.402.853 13.854.008
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.358.773 1.195.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 151.777
Diğer Dönen Varlıklar
3.510.213 3.674.364
ARA TOPLAM
96.934.799 55.124.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.934.799 55.124.518
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 256.523 145.942
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
60.334 28.000
Ticari Alacaklar
16.236 15.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.236 15.684
Diğer Alacaklar
1.474.235 1.153.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 1.474.235 1.153.083
Türev Araçlar
24 553.621 382.717
Maddi Duran Varlıklar
9 32.260.734 20.145.190
Kullanım Hakkı Varlıkları
247.148 164.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.966.260 7.454.284
Şerefiye
730.163 503.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.236.097 6.950.343
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.969.783 6.063.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 10.459.495 5.374.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.264.369 40.927.729
TOPLAM VARLIKLAR
163.199.168 96.052.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.982.617 7.523.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.982.617 7.523.746
Banka Kredileri
6 13.982.617 7.523.746
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.161.938 5.694.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.161.938 5.694.857
Banka Kredileri
6 11.086.344 5.619.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 75.594 75.716
Ticari Borçlar
46.986.118 30.146.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 12.654.458 4.529.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.331.660 25.616.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.321.140 1.255.686
Diğer Borçlar
1.576.423 735.355
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 73.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.576.423 662.186
Türev Araçlar
24 13.476 122.633
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
377.323 151.546
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 50.369 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.139 575.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.095.139 575.911
ARA TOPLAM
77.564.543 46.205.980
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.564.543 46.205.980
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.071.075 24.699.772
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.453.521 6.407.114
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.453.521 6.407.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.617.554 18.292.658
Banka Kredileri
6 28.409.747 18.175.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 207.807 117.614
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.008.154 493.991
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.228.521 2.677.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.997.026 1.890.236
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.231.495 786.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 814.876 567.819
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.439 5.439
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.128.065 28.444.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.692.608 74.650.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 40.506.560 21.402.174
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.035.544 -1.000.033
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.035.544 -1.000.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.035.544 -1.000.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.022.206 -3.068.724
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.098.398 1.674.943
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.360.210 -4.881.384
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.360.210 -4.881.384
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
239.606 137.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
239.606 137.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.919.055 1.420.763
Yasal Yedekler
1.919.055 1.420.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.172.570 5.057.387
Net Dönem Karı veya Zararı
25.093.847 18.613.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.506.560 21.402.174
TOPLAM KAYNAKLAR
163.199.168 96.052.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 -125.723 -3.191.233 -3.191.233 46.489 46.489 -3.144.744 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 -125.723 -3.191.233 -3.191.233 46.489 46.489 -3.144.744 766.316 3.472.846 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Transferler
0 0 0 0 0 454.428 8.346.577 -8.801.005 -454.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.807 -139.807 -139.807 230.249 -388.041 -388.041 27.889 27.889 -129.903 10.322.171 10.322.171 10.052.461 10.052.461
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.322.171 10.322.171 10.322.171 10.322.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.807 -139.807 -139.807 230.249 -388.041 -388.041 27.889 27.889 -129.903 0 -269.710 -269.710
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -265.530 -265.530 -265.530 230.249 -3.579.274 -3.579.274 74.378 74.378 -3.274.647 1.220.744 7.257.593 10.322.171 17.579.764 15.639.169 15.639.169
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -1.000.033 -1.000.033 -1.000.033 1.674.943 -4.881.384 -4.881.384 137.717 137.717 -3.068.724 1.420.763 5.057.387 18.613.943 23.671.330 21.402.174 21.402.174
Transferler
0 0 0 0 0 498.292 18.115.651 -18.613.943 -498.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.511 -35.511 -35.511 5.423.455 -6.478.826 -6.478.826 101.889 101.889 -953.482 25.093.847 25.093.847 24.104.854 24.104.854
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 25.093.847 25.093.847 25.093.847 25.093.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.511 -35.511 -35.511 5.423.455 -6.478.826 -6.478.826 101.889 101.889 -953.482 0 -988.993 -988.993
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 -5.000.468 -5.000.468 -5.000.468 -5.000.468
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -1.035.544 -1.035.544 -1.035.544 7.098.398 -11.360.210 -11.360.210 239.606 239.606 -4.022.206 1.919.055 18.172.570 25.093.847 43.266.417 40.506.560 40.506.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.093.847 10.322.171 13.014.260 3.816.190
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.511 -139.807 75.706 -17.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -129.860 -174.759 9.161 -21.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.349 34.952 66.545 4.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 94.349 34.952 66.545 4.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-953.482 -129.903 125.132 171.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
110.581 29.357 118.666 19.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 110.581 29.357 118.666 19.501
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.026.214 -422.469 -545.744 -77.926
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -8.026.214 -422.469 -545.744 -77.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.423.455 230.249 464.205 230.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
14 5.423.455 230.249 464.205 230.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.538.696 32.960 88.005 -15
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14 -8.692 -1.468 -9.096 -975
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14 1.547.388 34.428 97.101 960
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-988.993 -269.710 200.838 154.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.104.854 10.052.461 13.215.098 3.970.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.104.854 10.052.461 13.215.098 3.970.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210054


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8175 Değişim: -0,01%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0880 Değişim: -0,15%
Düşük 35,0292 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.448,30 Değişim: -0,10%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.