" />

KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 - 23:06
KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 71.101.258 49.451.407
Satışların Maliyeti
18 -59.947.098 -43.264.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.154.160 6.186.529
BRÜT KAR (ZARAR)
11.154.160 6.186.529
Genel Yönetim Giderleri
19 -740.429 -516.688
Pazarlama Giderleri
19 -1.323.600 -843.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -680.519 -459.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.111.012 854.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.082.881 -415.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.437.743 4.805.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 2.464 2.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -37.561 -1.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.402.646 4.806.851
Finansman Gelirleri
22 5.811.748 1.855.354
Finansman Giderleri
23 -6.527.635 -2.553.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.686.759 4.108.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
114.246 86.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -76.950 -39.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 191.196 126.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.801.005 4.194.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.801.005 4.194.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.801.005 4.194.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 25,08000000 11,95000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.702.451 7.390.661
Dönem Karı (Zararı)
8.801.005 4.194.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.373.485 2.755.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,32 1.054.264 916.575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.431 1.408
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.431 1.408
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
799.014 598.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
221.938 137.078
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 26.212 34.939
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 587.628 350.129
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-36.764 76.277
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.343 -1.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-517.584 -141.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.073.419 -423.964
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 239.199 199.692
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 711.186 301.366
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -394.550 -218.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -114.246 -86.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 37.440 -18
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5.122.371 1.468.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.726.339 779.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.015.248 -1.678.624
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.821.203 -628.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.047 -41.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.647.779 3.228.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-455.620 -100.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-596.691 -189.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
141.071 88.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.448.151 7.730.219
Ödenen Faiz
-705.133 -272.878
Alınan Faiz
377.646 192.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -19.221 -14.473
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-317.595 -210.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-81.397 -33.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.441.485 -1.066.005
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.959 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.770 36.507
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.770 36.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.394.798 -945.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.613.855 -723.803
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-780.943 -221.956
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.061.841 -157.925
Alınan Temettüler
29 2.343 1.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.645 -1.451.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.183.314 5.685.628
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.183.314 5.685.628
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.620.512 -6.202.154
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -11.620.512 -6.202.154
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -66.134 -52.397
Ödenen Temettüler
17 -3.575.773 -1.094.839
Ödenen Faiz
-205.422 -163.737
Alınan Faiz
1.056.172 376.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.032.611 4.873.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.032.611 4.873.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.073.629 3.200.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.106.240 8.073.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.173.931 8.124.073
Ticari Alacaklar
11.406.748 5.754.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 7.914.177 3.207.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.492.571 2.546.243
Diğer Alacaklar
820 1.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 820 1.457
Stoklar
9 5.269.306 2.449.043
Peşin Ödenmiş Giderler
12 303.696 221.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.659.351 1.053.895
ARA TOPLAM
32.813.852 17.604.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.813.852 17.604.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 49.913 44.767
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
34 12.959 4.834
Ticari Alacaklar
37.579 3.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.579 3.950
Türev Araçlar
28 36.159 0
Maddi Duran Varlıklar
10 5.149.083 4.403.373
Kullanım Hakkı Varlıkları
32 68.767 68.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.486.777 904.839
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.421.793 359.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.715.971 954.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.979.001 6.744.657
TOPLAM VARLIKLAR
42.792.853 24.349.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.473.375 2.240.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.473.375 2.240.949
Banka Kredileri
6 4.473.375 2.240.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.783.544 1.691.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.783.544 1.691.932
Banka Kredileri
6 3.733.404 1.660.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 50.140 31.228
Ticari Borçlar
11.378.668 7.747.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 2.106.450 1.178.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.272.218 6.569.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 419.560 290.077
Diğer Borçlar
259.001 176.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 38.246 34.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 220.755 141.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 64.730 43.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 13.105 17.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
390.161 273.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 390.161 273.245
ARA TOPLAM
20.782.144 12.480.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.782.144 12.480.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.799.308 4.147.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.799.308 4.147.993
Banka Kredileri
6 10.749.405 4.096.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 49.903 51.478
Türev Araçlar
28 1.036 1.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 63.183 22.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
984.515 634.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 568.497 361.058
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 416.018 273.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 14.129 18.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.862.171 4.824.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.644.315 17.305.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 10.148.538 7.043.902
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-79.234 23.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.234 23.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.723 -18.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.489 41.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.191.233 -1.431.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.191.233 -1.431.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.191.233 -1.431.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
766.316 410.493
Yasal Yedekler
766.316 410.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.472.846 3.467.929
Net Dönem Karı veya Zararı
8.801.005 4.194.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.148.538 7.043.902
TOPLAM KAYNAKLAR
42.792.853 24.349.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 0 4.194.913 4.194.913 3.473.820 3.473.820
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.194.913 4.194.913 4.194.913 4.194.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 -721.093 -721.093
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-258.400 -258.400 -258.400 -258.400
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 4.194.913 7.404.442 6.785.502 6.785.502
Transferler
223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.364 -107.364 4.889 -102.475 -1.759.721 -1.759.721 0 -1.759.721 0 8.801.005 8.801.005 6.938.809 6.938.809
Dönem Karı (Zararı)
0 8.801.005 8.801.005 8.801.005 8.801.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.364 -107.364 4.889 -102.475 -1.759.721 -1.759.721 0 -1.759.721 -1.862.196 -1.862.196
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 132.293 -3.708.066 -3.708.066 -3.575.773 -3.575.773
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191.233 0 -3.191.233 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.801.005 4.194.913
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.475 4.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -134.205 -20.373
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 5.146 22.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.584 2.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 26.841 4.074
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -257 -1.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.759.721 -726.085
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.239.066 -900.850
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -2.239.066 -900.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
479.345 174.765
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 479.345 174.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.862.196 -721.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.938.809 3.473.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.938.809 3.473.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001989


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1021 Değişim: 0,07%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0869 Değişim: -0,20%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.584,23 Değişim: -0,64%
Düşük 2.582,03 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.