" />

KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:16
KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.282.010 5.394.877
Satışların Maliyeti
18 -6.524.689 -4.842.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
757.321 552.310
BRÜT KAR (ZARAR)
757.321 552.310
Genel Yönetim Giderleri
19 -74.953 -52.554
Pazarlama Giderleri
19 -118.113 -105.583
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -98.580 -75.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 148.573 91.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -100.886 -80.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
513.362 330.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 410 364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.480 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
512.292 330.597
Finansman Gelirleri
22 106.305 82.396
Finansman Giderleri
23 -177.245 -132.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
441.352 280.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.087 -7.818
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.381 -4.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.706 -3.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
432.265 272.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
432.265 272.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
432.265 272.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 1,23000000 0,78000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Transferler
0 38.249 917.059 -955.308 -38.249 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.651 -1.651 -1.651 -58.697 -58.697 -1.977 -1.977 -60.674 0 272.268 272.268 209.943 209.943
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 272.268 272.268 272.268 272.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.651 -1.651 -1.651 -58.697 -58.697 -1.977 -1.977 -60.674 -62.325 -62.325
Kar Payları
17 0 -400.037 -400.037 -400.037 -400.037
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -15.670 -15.670 -15.670 -394.886 -394.886 14.913 14.913 -379.973 322.456 2.395.606 272.268 2.667.874 2.973.525 2.973.525
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 -14.001 -503.120 -503.120 15.608 15.608 -487.512 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Transferler
78.253 1.411.730 -1.489.983 -78.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.402 -1.402 -1.402 -97.980 -97.980 -1.283 -1.283 -99.263 432.265 432.265 331.600 331.600
Dönem Karı (Zararı)
0 432.265 432.265 432.265 432.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.402 -1.402 -1.402 -97.980 -97.980 -1.283 -1.283 -99.263 -100.665 -100.665
Kar Payları
17 0 -800.075 -800.075 -800.075 -800.075
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -15.403 -15.403 -15.403 -601.100 -601.100 14.325 14.325 -586.775 332.657 2.685.802 432.265 3.118.067 3.227.384 3.227.384


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.963 254.584
Dönem Karı (Zararı)
432.265 272.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
289.642 216.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 128.162 117.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
463 250
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 463 250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.295 15.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.280 -3.075
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.687 1.567
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.042 22.671
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.256 -5.410
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -410 -351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.951 7.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.032 -12.692
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 10.994 10.967
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 65.337 32.369
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -40.348 -22.887
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 9.087 7.818
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.480 -13
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
142.204 67.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-396.268 -171.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
415.897 -106.763
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-687.938 -145.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-163.570 -76.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.354 209.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.011 -51.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-108.919 -86.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.908 34.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
325.639 316.804
Ödenen Faiz
-71.491 -35.735
Alınan Faiz
38.903 19.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.711 -3.494
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.866 -22.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.511 -20.414
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-207.157 -157.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.579 399
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.579 399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.459 -97.434
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.453 -55.988
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.006 -41.446
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-58.687 -60.437
Alınan Temettüler
410 351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.543 75.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
766.004 504.859
Kredilerden Nakit Girişleri
766.004 504.859
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-570.212 -427.396
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-570.212 -427.396
Ödenen Temettüler
17 0 0
Ödenen Faiz
-14.316 -12.955
Alınan Faiz
19.067 11.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.349 173.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.349 173.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.802.917 1.188.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.038.266 1.361.609


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
432.265 272.268
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.402 -1.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.753 -2.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
351 413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 351 413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-99.263 -60.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.351 -2.081
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -1.351 -2.081
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.583 -73.371
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -125.583 -73.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.671 14.778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 68 104
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 27.603 14.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.665 -62.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.600 209.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
331.600 209.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.042.259 1.805.945
Ticari Alacaklar
2.947.156 3.357.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.798.552 2.057.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.148.604 1.299.746
Diğer Alacaklar
995 521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 995 521
Türev Araçlar
28 0 4.531
Stoklar
9 1.839.965 1.152.490
Peşin Ödenmiş Giderler
12 265.549 101.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 7.740 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 517.588 404.561
ARA TOPLAM
7.621.252 6.827.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.621.252 6.827.040
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 16.056 17.406
Ticari Alacaklar
3.116 3.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.116 3.002
Maddi Duran Varlıklar
10 3.530.637 3.536.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 718.480 690.337
Peşin Ödenmiş Giderler
12 369.979 311.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 650.759 626.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.289.027 5.184.700
TOPLAM VARLIKLAR
12.910.279 12.011.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.497.249 1.061.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.497.249 1.061.621
Banka Kredileri
6 1.497.249 1.061.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
704.351 722.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
704.351 722.259
Banka Kredileri
6 704.351 722.259
Ticari Borçlar
3.960.858 3.816.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.096.004 895.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.864.854 2.921.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 118.074 184.092
Diğer Borçlar
886.856 87.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 803.520 31.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 83.336 56.385
Ertelenmiş Gelirler
30 11.017 10.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 6.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
163.380 159.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 163.380 159.614
ARA TOPLAM
7.341.785 6.049.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.341.785 6.049.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.866.027 1.820.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.866.027 1.820.167
Banka Kredileri
6 1.866.027 1.820.167
Türev Araçlar
28 238 187
Ertelenmiş Gelirler
30 5.992 7.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
347.902 322.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 175.264 153.484
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 172.638 169.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 120.951 115.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.341.110 2.266.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.682.895 8.315.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.227.384 3.695.859
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.403 -14.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.403 -14.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.403 -14.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-586.775 -487.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-601.100 -503.120
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-601.100 -503.120
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.325 15.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14.325 15.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
332.657 254.404
Yasal Yedekler
332.657 254.404
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.685.802 2.074.147
Net Dönem Karı veya Zararı
432.265 1.489.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.227.384 3.695.859
TOPLAM KAYNAKLAR
12.910.279 12.011.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679162


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0659 Değişim: 0,09%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,1120 Değişim: 0,35%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.563,05 Değişim: 0,06%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.