KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 23:00
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198
Transferler
7.178.651 -7.178.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.148.992 10.148.992 10.148.992
Dönem Karı (Zararı)
10.148.992 10.148.992 10.148.992
Dönem Sonu Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 9.428.999 10.148.992 238.813.190 238.813.190
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 -943.952 1.201.667 9.428.999 74.974.750 302.614.051 302.614.051
Transferler
3.734.913 71.239.837 -74.974.750 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.050.325 8.009.832 9.060.162 9.060.162
Dönem Karı (Zararı)
8.009.832 8.009.832 8.009.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.050.325 1.050.325 1.050.325
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.293.800 -5.293.800 -5.293.800
Dönem Sonu Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 106.373 4.936.580 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.086.018 -71.398.567
Dönem Karı (Zararı)
8.009.832 10.148.992
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.009.832 10.148.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.714.175 7.335.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 3.647.837 3.545.751
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 75.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.030.836 971.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-15 1.030.836 970.451
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 1.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.038.695 724.386
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 218.887 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 0 97.904
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -13.476 898.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 833.284 -271.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 8.027.516 2.018.587
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.736.909 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.736.909 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.293.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.810.025 -88.882.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.110.830 -11.291.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 12.110.830 -11.291.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.059.067 -6.110.400
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.059.067 -6.110.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -54.822.575 -58.668.825
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -2.858.798 -27.616.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.712.983 2.190.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -6.712.983 2.190.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.370.403 15.915
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -78.383
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -78.383
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 111.840 15.098.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.050.325 -2.422.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 1.050.325 -2.422.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.086.018 -71.398.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.769.974 -4.335.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.769.974 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 1.769.974 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.855.597
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -2.468.097
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -387.500
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-1.480.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.294.178 428.864
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.117.021 724.900
Kredilerden Nakit Girişleri
4 37.117.021 724.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.603.956 -198.132
Ödenen Faiz
25 -218.887 -97.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.021.866 -75.305.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.021.866 -75.305.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.559.932 96.265.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.538.066 20.960.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.538.066 40.559.932
Ticari Alacaklar
32.291.477 44.388.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.464.187 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.827.290 44.388.831
Diğer Alacaklar
38.199.532 30.738.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.199.532 30.738.949
Türev Araçlar
6 0 0
Stoklar
7 316.317.702 261.495.127
Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.454.055 2.611.024
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.203.093 938.906
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.250.962 1.672.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 8.964 66.577
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.385.869 11.792.136
ARA TOPLAM
436.195.665 391.652.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
436.195.665 391.652.576
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.562.491 1.794.350
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.511.094 1.511.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 51.397 283.256
Maddi Duran Varlıklar
9 146.702.197 152.084.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 9.484.480 4.747.571
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 241.613 277.440
Diğer Haklar
241.613 277.440
Peşin Ödenmiş Giderler
17 29.807 14.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.020.588 158.917.582
TOPLAM VARLIKLAR
594.216.253 550.570.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.138.749 66.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.138.749 66.913
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.138.749 66.913
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.075.023 6.678.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.075.023 6.678.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.854.194 1.642.340
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.220.829 5.036.639
Ticari Borçlar
111.099.548 116.979.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.897.175 8.364.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 107.202.373 108.614.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 10.050.586 7.680.183
Diğer Borçlar
287.465 581.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 287.465 581.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 72.192.378 72.080.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.595.387 5.403.227
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.352.199 1.120.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.286.994 1.055.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 65.205 64.477
ARA TOPLAM
249.791.335 210.590.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.791.335 210.590.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.047.045 10.001.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.047.045 10.001.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.971.956 2.446.901
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.075.089 7.554.959
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.557.875 12.759.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.557.875 12.759.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.439.585 14.604.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.044.505 37.365.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.835.840 247.956.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.380.413 302.614.051
Ödenmiş Sermaye
19 122.350.000 122.350.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 527.701 527.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.181.259 94.130.934
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.181.259 94.130.934
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
95.074.886 95.074.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.373 -943.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.936.580 1.201.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 75.375.041 9.428.999
Net Dönem Karı veya Zararı
19 8.009.832 74.974.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.380.413 302.614.051
TOPLAM KAYNAKLAR
594.216.253 550.570.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 133.511.586 67.518.828
Satışların Maliyeti
20 -106.056.890 -39.285.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.454.696 28.233.720
BRÜT KAR (ZARAR)
27.454.696 28.233.720
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.055.401 -4.074.647
Pazarlama Giderleri
21 -2.970.851 -1.212.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.959.866 13.301.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.648.399 -4.583.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.739.911 31.663.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.013.470 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.753.381 31.663.659
Finansman Gelirleri
25 1.983.349 18.652.771
Finansman Giderleri
25 -8.926.604 -38.148.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.810.126 12.167.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.800.294 -2.018.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.964.938 -680.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 164.644 -1.337.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.009.832 10.148.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.009.832 10.148.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.009.832 10.148.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.009.832 10.148.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.009.832 10.148.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150246


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0275 Değişim: 0,13%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6234 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.031,45 Değişim: 0,72%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.