KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 20:09
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
17.896.734 -17.896.734 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 20.048.851 -1.246.648 53.364.102 53.364.102
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.884 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198
Transferler
7.178.651 -7.178.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.148.992 10.148.992 10.148.992
Dönem Karı (Zararı)
10.148.992 10.148.992 10.148.992
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
71.982.010 30.086 0
Sermaye Arttırımı
94.350.000 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 9.428.999 10.148.992 238.813.190 238.813.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.878.606 -18.229.992
Dönem Karı (Zararı)
10.148.992 -1.246.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.148.992 -1.246.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.335.242 2.029.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 3.545.751 941.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.000 -347.093
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 75.000 -347.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
971.518 1.497.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 970.451 1.496.460
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.067 1.134
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
724.386 552.497
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 97.904 64.973
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 898.196 487.524
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -271.714 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.018.587 -554.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -61.011
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 0 -61.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.362.840 -15.552.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.291.457 -396.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -11.291.457 -396.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.110.400 2.720.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.110.400 2.720.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.668.825 -7.377.944
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.616.836 -5.360.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.190.300 -10.096.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.190.300 -10.096.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.915 -1.999.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.383 71.488
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.383 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 71.488
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.480.039
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 15.098.981 6.886.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.422.096 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.422.096 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.878.606 -14.769.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -151.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -3.308.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.855.597 -283.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 77.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 77.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.855.597 -361.407
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.468.097 -361.407
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -387.500 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
428.864 1.597.034
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
724.900 1.662.007
Kredilerden Nakit Girişleri
4 724.900 1.662.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.132 0
Ödenen Faiz
26 -97.904 -64.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.305.339 -16.916.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.305.339 -16.916.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.265.901 44.543.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.960.562 27.626.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.960.562 96.265.901
Ticari Alacaklar
17.172.667 6.779.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.172.667 6.779.406
Diğer Alacaklar
15.961.231 9.847.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.961.231 9.847.949
Türev Araçlar
6 6.142.207 4.464.036
Stoklar
7 185.802.016 127.208.191
Peşin Ödenmiş Giderler
16 38.074.724 14.599.232
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 29.195.273 8.776.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.879.451 5.822.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 79.021 57.079
Diğer Dönen Varlıklar
15 11.111.551 8.711.398
ARA TOPLAM
295.303.979 267.933.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.303.979 267.933.192
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
309.606 312.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 309.606 312.488
Maddi Duran Varlıklar
8 144.161.701 145.014.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.089.692 1.287.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 386.268 25.497
Diğer Haklar
386.268 25.497
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.142.071 727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.089.338 146.641.030
TOPLAM VARLIKLAR
445.393.317 414.574.222
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 7.119.657 4.411.220
Ticari Borçlar
66.311.159 64.392.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 66.311.159 64.392.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.585.026 3.569.111
Diğer Borçlar
196.227 274.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 196.227 274.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 92.997.369 77.898.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
680.738 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
844.614 525.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 783.396 465.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 61.218 60.151
ARA TOPLAM
171.734.790 151.071.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.734.790 151.071.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.242.368 13.225.905
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.236.495 6.584.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.236.495 6.584.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 16.366.474 15.028.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.845.337 34.838.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.580.127 185.910.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.813.190 228.664.198
Ödenmiş Sermaye
18 122.350.000 122.350.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527.701 527.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.155.831 95.155.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.155.831 95.155.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
95.074.886 95.074.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.945 80.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.201.667 1.201.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 9.428.999 2.250.348
Net Dönem Karı veya Zararı
18 10.148.992 7.178.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.813.190 228.664.198
TOPLAM KAYNAKLAR
445.393.317 414.574.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 67.518.828 28.629.144
Satışların Maliyeti
19 -39.285.108 -21.385.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.233.720 7.243.828
BRÜT KAR (ZARAR)
28.233.720 7.243.828
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.074.647 -3.202.126
Pazarlama Giderleri
20 -1.212.579 -460.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.301.164 4.555.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.583.999 -1.992.324
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.663.659 6.144.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 77.624
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.663.659 6.222.517
Finansman Gelirleri
24 18.652.771 0
Finansman Giderleri
24 -38.148.851 -7.765.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.167.579 -1.543.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.018.587 296.505
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -680.738 -128.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.337.849 425.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.148.992 -1.246.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.148.992 -1.246.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.148.992 -1.246.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp)(100 Krş) 0,00080000 0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.148.992 -1.246.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.148.992 -1.246.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026949


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.