KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 18:51
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11.432.385 11.432.385 11.432.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.148 -63.627 -458.775 -458.775
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000
Dönem Karı (Zararı)
17.896.734 17.896.734 17.896.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.260.933 -46.264 5.214.669 5.214.669
Sermaye Arttırımı
5.100.000 5.100.000 5.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.259.354 6.327.362
Dönem Karı (Zararı)
17.896.734 11.432.385
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.896.734 11.432.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.852.848 5.400.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 2.421.399 2.674.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-875.056 300.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -875.056 300.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
929.107 1.428.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 925.320 1.423.632
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.787 5.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
199.847 1.092.845
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 266.368 821.102
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -66.521 271.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.363.460 -686.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-185.909 591.286
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -185.909 591.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.733.442 -10.109.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.918.020 1.084.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.918.020 1.084.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.481 -3.961.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-234.481 -3.961.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.556.551 -12.329.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.439.555 355.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.583.158 3.604.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 7.583.158 3.604.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 214.365 890.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.251.157 37.789
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.251.157 37.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 28.997.329 209.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.483.024 6.723.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -439.490 -395.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.784.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.554.507 -7.023.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.007 9.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 244.007 9.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.798.514 -7.033.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.756.073 -6.440.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -42.441 -592.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-460.227 -1.041.736
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.093 1.906.346
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -100.093 1.906.346
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.766 -2.131.757
Ödenen Faiz
-266.368 -816.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.244.620 -1.737.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.244.620 -1.737.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.298.589 3.036.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.543.209 1.298.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 44.543.209 1.298.589
Ticari Alacaklar
3.221.904 5.140.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.221.904 5.140.146
Diğer Alacaklar
4.365.062 5.205.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.365.062 5.205.003
Stoklar
7 54.607.707 38.176.100
Peşin Ödenmiş Giderler
16 650.297 466.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.795.556 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.453.494 2.400.106
ARA TOPLAM
112.637.229 52.697.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.637.229 52.697.417
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
95.568 74.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 95.568 74.534
Maddi Duran Varlıklar
8 40.341.527 33.668.252
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.050.204 2.131.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 46.908 19.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 46.908 19.862
Peşin Ödenmiş Giderler
16 53 411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.534.260 35.894.816
TOPLAM VARLIKLAR
155.171.489 88.592.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.202.989 2.209.134
Ticari Borçlar
32.774.139 24.112.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 32.774.139 24.112.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.046.429 2.832.064
Diğer Borçlar
5.350.014 98.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.350.014 98.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 36.667.385 7.670.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
400.995 306.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 345.444 254.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 55.551 51.764
ARA TOPLAM
81.441.951 37.229.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.441.951 37.229.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.206.891 12.300.839
Ticari Borçlar
2.335.817 3.480.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.335.817 3.480.622
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.037.389 2.584.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.037.389 2.584.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.538.691 1.497.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.118.788 19.863.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.560.739 57.092.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.610.750 31.499.347
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.143.735 17.929.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.143.735 17.929.066
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.092.876 17.831.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.859 97.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 303.164 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.152.117 -3.903.776
Net Dönem Karı veya Zararı
18 17.896.734 11.432.385
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.610.750 31.499.347
TOPLAM KAYNAKLAR
155.171.489 88.592.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 107.208.412 81.203.472
Satışların Maliyeti
19 -72.156.129 -58.715.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.052.283 22.487.596
BRÜT KAR (ZARAR)
35.052.283 22.487.596
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.533.332 -5.231.009
Pazarlama Giderleri
20 -1.341.412 -876.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.641.761 3.816.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.323.051 -3.874.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.496.249 16.322.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 244.007 9.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.740.256 16.332.538
Finansman Gelirleri
24 12.072 0
Finansman Giderleri
24 -6.492.134 -5.586.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.260.194 10.745.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.363.460 686.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.255.713 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -107.747 686.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.896.734 11.432.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.896.734 11.432.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.896.734 11.432.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.214.669 -458.775
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 6.205.985 -624.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -57.830 -79.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-933.486 245.643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -945.052 229.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.566 15.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.214.669 -458.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.111.403 10.973.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.111.403 10.973.610



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.665 Değişim: -0,96% Hacim : 36.027 Mio.TL Son veri saati : 12:12
Düşük 10.655 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9997 Değişim: 0,32%
Düşük 32,8613 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,4464 Değişim: 0,23%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.472,22 Değişim: 0,11%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.472,97
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.