KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2020 - 18:17
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.787.301 1.787.301 1.787.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.851 48.851 48.851
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 209.601 26.672 -3.903.776 1.787.301 22.361.889 22.361.889
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.331.622 2.331.622 2.331.622
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -193.024 10.053.255 33.830.969 33.830.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.568.115 -2.889.824
Dönem Karı (Zararı)
2.331.622 1.787.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.331.622 1.787.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.298.822 1.631.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 674.599 515.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.000 75.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 75.000 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
393.243 359.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 392.301 358.198
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 942 1.439
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
409.861 774.886
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 61.514 67.221
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 348.347 707.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 746.119 -93.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
707.252 -6.252.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.158.535 2.282.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.158.535 2.282.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.798 -376.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-208.798 -376.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.274.062 -1.619.480
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
260.193 -693.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.538.055 -4.322.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.538.055 -4.322.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.055.233 -1.113.456
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
562.489 -9.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
562.489 -9.150
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 8.571.129 -400.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.337.696 -2.833.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -159.383 -56.084
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -610.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-368.187 -261.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-368.187 -261.561
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -240.798 -257.566
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -127.389 -3.995
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.981 1.248.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.504 1.311.061
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -13.504 1.311.061
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
253.222 0
Ödenen Faiz
-56.737 -62.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.382.909 -1.902.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.382.909 -1.902.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.298.589 3.036.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.681.498 1.133.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.681.498 1.298.589
Ticari Alacaklar
6.299.072 5.140.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.299.072 5.140.146
Diğer Alacaklar
5.685.147 5.205.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.685.147 5.205.003
Stoklar
7 35.827.038 38.176.100
Peşin Ödenmiş Giderler
16 179.070 466.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 11.376 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.121.620 2.400.106
ARA TOPLAM
55.804.821 52.697.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.804.821 52.697.417
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
81.674 74.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 81.674 74.534
Maddi Duran Varlıklar
8 33.364.669 33.668.252
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.878.535 2.131.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.033 19.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.033 19.862
Peşin Ödenmiş Giderler
16 27.245 411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.369.156 35.894.816
TOPLAM VARLIKLAR
91.173.977 88.592.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.268.175 2.209.134
Ticari Borçlar
16.704.681 24.112.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.704.681 24.112.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 776.831 2.832.064
Diğer Borçlar
661.346 98.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 661.346 98.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 16.241.185 7.670.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
337.316 306.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 284.610 254.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 52.706 51.764
ARA TOPLAM
37.989.534 37.229.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.989.534 37.229.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.233.071 12.300.839
Ticari Borçlar
3.699.543 3.480.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.699.543 3.480.622
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.787.481 2.584.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.787.481 2.584.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.633.379 1.497.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.353.474 19.863.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.343.008 57.092.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.830.969 31.499.347
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.929.066 17.929.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.929.066 17.929.066
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.831.943 17.831.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.123 97.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 7.528.609 -3.903.776
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.331.622 11.432.385
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.830.969 31.499.347
TOPLAM KAYNAKLAR
91.173.977 88.592.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 30.309.543 23.788.884
Satışların Maliyeti
19 -22.546.465 -17.325.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.763.078 6.463.468
BRÜT KAR (ZARAR)
7.763.078 6.463.468
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.800.016 -1.359.985
Pazarlama Giderleri
20 -510.594 -280.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.232.612 1.054.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -816.958 -1.214.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.868.122 4.663.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.868.122 4.673.105
Finansman Giderleri
24 -2.790.381 -2.979.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.077.741 1.693.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-746.119 93.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -610.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -135.921 93.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.331.622 1.787.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.331.622 1.787.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.331.622 1.787.301
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 48.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 62.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -13.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -13.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 48.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.331.622 1.836.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.331.622 1.836.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844211


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2680 Değişim: -0,05%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2864
Açılış: 8,2722
10,0611 Değişim: 0,23%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0790
Açılış: 10,0384
487,93 Değişim: -0,12%
Düşük 487,36 11.05.2021 Yüksek 488,98
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.